กล้องวงจรปิด กับการจัดระบบความปลอดภัยของโกดังให้สมาร์ท ลดคน ลดต้นทุนได้

เพราะสถานที่ที่ถูกใช้ในการเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของธุรกิจก็คือโกดังสินค้า แค่ลำพังเหตุผลนี้ก็เพียงพอแล้วที่เจ้าของกิจการต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการดูแลโกดังของบริษัทตัวเองให้ดีที่สุด โดยเฉพาะกับเรื่องของความปลอดภัย ที่หลายธุรกิจใช้ กล้องวงจรปิด เป็นผู้ช่วยคนสำคัญในการดูแลทรัพย์สินที่มีค่าต่อการดำเนินธุรกิจที่ถูกเก็บไว้ในโกดังสินค้า และเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็ต้องใช้เทคโนโลยีที่สมาร์ทขึ้นตามไปด้วย

กล้องวงจรปิด
  1. วางระบบผังพื้นที่ให้เป็นระเบียบชัดเจน

      จุดเริ่มต้นของการปรับ ระบบความปลอดภัย ในการสร้างมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยที่สมาร์ทยิ่งขึ้นของโกดังสินค้าก็คือการปรับรูปแบบของการจัดเก็นสินค้าในโกดังให้มีระเบียบที่ชัดเจน หรือพูดง่าย ๆ ว่าคือการจัดผังการใช้งานพื้นที่ภายในของโกดังเสียใหม่ โดยมุ่งเน้นความสำคัญไปที่การจัดเรียงประเภทของสินค้าให้ตรงกับการจัดลำดับสินค้าที่มีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะมีการแบ่งหมวดหมู่ ประเภท และรหัสให้ตรงกันทั้งหมด เพื่อความสะดวกในการจัดสรรพื้นที่เพื่อการจัดวางสินค้าตามผังโกดังใหม่

และเพื่อความสมาร์ทที่มีระดับยิ่งขึ้น ให้ทำการจัดลำดับของสินค้าโดยเรียงการจัดเรียงตามระยะเวลาก่อนและหลัง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนจัดส่งเพื่อจำหน่ายให้เป็นไปตามระบบ First In First Out หรือ FIFO โดยในความเป็นระเบียบนี้จะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้สะดวกขึ้น รวมไปถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย

กล้องวงจรปิดกันน้ำ
  1. จัดเส้นทางการสัญจรภายในให้ลงตัว

         ลำดับต่อมาของการจัดการโกดังให้มีความสมาร์ทในการทำงานที่มากขึ้น ก็คือการจัดวางเส้นทางการสัญจรภายในอาคารเก็บสินค้าให้เป็นระบบ ถ้าเป็นไปได้ควรทำการกำหนดให้เป็นการเดินรถแบบทางเดียว ไม่ควรแบ่งทางเป็นสองเลน เพราะถึงแม้จะทำให้การเดินทางของพนักงานสะดวกกว่า แต่จะเป็นการสิ้นเปลืองพื้นที่โกดังโดยใช่เหตุ 

เพื่อให้สามารถใช้งานพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางความสมาร์ท ควรจะให้เดินรถแบบทางเดียว แบ่งโซนเก็บสินค้าให้ชัดเจน เดินทางง่ายและเน้นที่ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ประเด็นสำคัญของการจัดพื้นที่สัญจรนี้ก็คือการตั้งข้อกำหนดที่เป็นระเบียบบังคับให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามโดยทั่วกัน เพื่อให้การควบคุมความปลอดภัยของทรัพย์สินและพนักงานมีความปลอดภัยสูงสุด

  1. อัปเกรดระบบกล้องวงจรปิดให้สมาร์ท

        เพื่อเป็นการยกระดับการรักษาความปลอดภัยของโกดังสินค้าและช่วยให้การดูแลโกดังทำได้สะดวกขึ้น เราสามารถเลือกติดตั้ง กล้องวงจรปิดไร้สายดูผ่านโทรศัพท์ ได้ ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายมากกว่ากล้องวงจรปิดทั่วไป ดูได้เพียงผ่านระบบปิดที่ถูกติดตั้งเอาไว้ในห้องควบคุมงาน ด้วยการเชื่อมต่อไร้สายของกล้องที่ทำให้อุปกรณ์มีความสมาร์ท สามารถเชื่อมภาพเข้ากับโทรศัพท์ที่มีการติดตั้งแอปพลิเคชันไว้ ทำให้สามารถเลือกดูความเรียบร้อยของโกดังที่ไหนเมื่อไรก็ได้

ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถเลือกความสมาร์ทที่ช่วยให้ประหยัดมากขึ้นได้ กับกล้องวงจรปิดที่มีระบบที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ที่ช่วยให้ธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายได้ยิ่งกว่าเดิม หรือจะเป็นตัวกล้องที่มีเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่สามารถหมุนเลนส์กล้องเพื่อจับภาพตามการเคลื่อนไหวได้ 360 องศา ก็จะยิ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบความปลอดภัยได้แบบไร้มุมมอับเลยด้วย

  1. การใช้กล้องวงจรปิดกับการติดตั้งที่ประหยัดกว่า

       หากเป็นเมื่อก่อน การที่เราจะเลือกติดตั้งกล้องวงจรปิดแต่ละครั้ง จะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งที่สูงและค่อนข้างใช้เวลามาก ทั้งในการวางแผนการติดตั้ง การเดินสายไฟ การตั้งค่าระบบความปลอดภัยให้เชื่อมต่อกับการทำงานในห้องควบคุม รวมไปถึงการจัดระบบการเก็บรักษาข้อมูลภาพที่ได้จากกล้อง แต่ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องทำเรื่องยุ่งยากที่บอกมานั้นทั้งหมด ด้วยกล้องวงจรปิดอัจฉริยะที่สามารถทำงานส่งข้อมูลผ่านระบบ Wi-Fi ที่ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น

จากการเชื่อมต่อแบบไร้สายของกล้อง ทำให้ไม่จำเป็นต้องห่วงเรื่องการเดินสายไฟหรือสายสัญญาณ ขอเพียงแต่ในพื้นที่นั้นมีสัญญาณ Wi-Fi ที่ครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง เท่านี้กล้องก็พร้อมติดตั้งและเชื่อมต่อการทำงานเข้ากับสมาร์ทโฟนได้ทันที ลดขั้นตอนการติดตั้งที่ยุ่งยาก กับการใช้งานที่ง่าย ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่บริษัทต้องส่งคนไปเทรนนิ่งการใช้งานได้เป็นอย่างดี

  1. การจัดระบบใช้คนร่วมกับเทคโนโลยี

        เพื่อให้การดูแล ระบบความปลอดภัย ของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด และการันตีความมั่นใจในการปกป้องสินค้าซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัทตลอด 24 ชั่วโมง ธุรกิจจำเป็นต้องมีการวางแผนการใช้คนร่วมกับเทคโนโลยีให้ลงตัว ด้วยการจัดสรรให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประจำโกดังในแต่ละจุด โดยเฉพาะจุดที่เป็นทางเข้าและออกของอาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีใครที่ไม่ได้รับอนุญาตลักลอบเข้ามาในพื้นที่โกดัง

ซึ่งนอกจากการจัดสรรคนไว้ในพื้นที่สำคัญตามจุดต่าง ๆ แล้ว ธุรกิจก็ยังสามารถใช้เทคโนโลยีให้เข้ามาสนับสนุนการทำงานของพนักงานได้ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่มีระบบกล้องอินฟาเรดช่วยตรวจตราในยามค่ำคืน หรือจะเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถควบคุมจากระยะไกลได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำการตรวจสอบพื้นที่ที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นได้ทันทีที่พบเจอ

  1. ลดการใช้คนได้ ค่าใช้จ่ายก็ลดลง

       การเลือกติดตั้ง กล้องวงจรปิดไร้สายดูผ่านโทรศัพท์ จะช่วยให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุนการดำเนินการที่เป็นเรื่องค่าจ้างคนได้ไม่น้อย กับการลดจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยของโกดัง โดยเฉพาะกับกะกลางคืน ที่ต้องให้คนมาคอยเดินตรวจสถานที่ในแต่ละช่วงเวลา เปลี่ยนให้สามารถใช้คนน้อยลงแต่ความปลอดภัยยังอุ่นใจได้เหมือนเดิม

  ด้วยการสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยจากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้การทำงานมีความสมาร์ทยิ่งกว่า กับกล้องวงจรปิดที่สามารถส่งภาพติดตามการเคลื่อนไหวของสิ่งผิดปกติมาที่โทรศัพท์ได้แบบ Real-Time ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่พลาดทุกเหตุการณ์และสามารถปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  1. ดูแลความปลอดภัยให้รอบด้านป้องกันการสูญเสีย

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโกดังสินค้าซึ่งเป็นสถานที่เก็นทรัพย์สินที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจจะได้รับการดูแลความปลอดภัยแบบรอบด้าน ทั้งจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุอื่น ๆ กับความเสี่ยงที่เจ้าของธุรกิจไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะกับการเตรียมระบบให้พร้อมเพื่อป้องกันอัคคีภัยที่อาจสร้างความสูญเสียให้กับธุรกิจทั้งหมดได้ภายในพริบตา

ด้วยการติดตั้ง Smoke Detector อุปกรณ์สุดสมาร์ทที่สามารถตรวจจับควันซึ่งเกิดจากไฟไหม้ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะทำการแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนในทันทีที่เครื่องพบควันไฟ ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการระงับเหตุได้ทันการณ์ ป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท

  1. เลือกลงทุนในเทคโนโลยี ลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า

     การเลือกติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยให้กับโกดัง ด้วยการใช้งานเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ทันสมัย อาจดูเป็นการลงทุนที่มีค่าใช้จ่ายในระดับหนึ่ง ที่ยิ่งเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ ก็จะยิ่งต้องใช้อุปกรณ์ในจำนวนที่มากขึ้นตามไปด้วย 

      แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม หากได้ลองพิจารณาถึงภาระค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบระหว่างการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยแบบสมาร์ทเทคโนโลยี เทียบกับค่าใช้จ่ายในเรื่องการจ้างคน ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าในระยะยาวการลงทุนกับเทคโนโลยีความปลอดภัยเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่ามากกว่า และช่วยให้ธุรกิจประหยัดได้จริง แถมยังเป็นตัวเลือกที่ช่วยยกระดับการรักษาความปลอดภัยในโกดังให้มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมด้วย

 

       กับการลงทุนในการติดตั้ง กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์เทคโนโลยีดูแลความปลอดภัยที่ล้ำสมัย จะช่วยให้เจ้าของกิจการมั่นใจได้เต็มร้อยว่าสินค้าของธุรกิจจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ด้วยการเลือกอุปกรณ์สมาร์ทเทคโนโลยีสุดยอดแห่งความปลอดภัยจาก Smart Safety Service ให้ดูแลสิ่งที่มีค่าต่อธุรกิจพร้อมบริการหลังการขายจากทีมงานมืออาชีพ กับสินค้าเพื่อความปลอดภัยหลากหลายรายการที่คุณสามารถเข้าไปเลือกชมแบบออนไลน์ได้เลยตอนนี้ที่เว็บไซต์ smartsafetyservice.com

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น