>>นโยบายการรับคืนสินค้า

การส่งคืนสินค้า และนโยบายการคืนเงิน

1. บริษัทฯ ยินดีรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าจากปัญหาการสั่งซื้อ หรือจัดส่งผิดพลาดภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับมอบสินค้า โดยสินค้านั้นจะต้องไม่ถูกใช้ ป้ายฉลากสินค้าจะต้องไม่ฉีกขาดหรือเสียหาย และสินค้าจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ ของยี่ห้อนั้นๆ (ถ้ามี) นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะกับสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในรายการสินค้า/ยี่ห้อที่ระบุว่าขอเงินคืนไม่ได้ ที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา

2. ลูกค้าจะต้องทำเรื่องกรอกแบบฟอร์มเอกสาร เพื่อทำเรื่องขอคืนสินค้า ตามแบบฟอร์มด้านล่าง

3. ทางลูกค้าจะต้องส่งคืนสินค้ามายังเราในสภาพเหมือนเดิมดังที่เป็นตอนที่ท่านรับสินค้า และบรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อย ในกรณีที่สินค้าใดๆ ที่ส่งคืนกลับมายังเราอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับคืนและส่งสินค้ากลับไปยังท่าน

4. สินค้าที่ลูกค้าสั่งผลิตตามแบบโดยเฉพาะเจาะจง หรือที่บริษัทฯ จัดหาให้ลูกค้าเป็นการเฉพาะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าดังกล่าว

5. การคืนสินค้า จะต้องมีเอกสาร ใบกำกับภาษีขาย และใบเสร็จรับเงิน นำมาคืนให้กับทางบริษัทฯ ทุกกรณี หากไม่มีใบกำกับภาษีขายกลับคืนมา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้าบางประเภท อาทิเช่น สีทาถนน กลุ่มเครื่องมือวัด สเปรย์ เคมีภัณฑ์ทั้งหมด และกาว และกลุ่มสินค้าที่มีสัญลักษณ์ No Return

7. กรณีที่ไม่รับเปลี่ยนคืน คือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, สั่งสินค้าผิด, การประสงค์จะทำให้เสียหาย การใช้งานผิดประเภท หากต้องการคืนสินค้า ทางลูกค้าต้องมีใบส่งสินค้าจากการสั่งซื้อเพื่ออ้างอิงวันที่การสั่งซื้อ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าหากไม่มีใบส่งสินค้าในทุกกรณี

8. ท่านอาจดำเนินการส่งคืนสินค้าผ่านทาง ไปรษณีย์ โดยส่งคืนสินค้ากลับมาตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ บริษัท สมาร์ท เบสท์บายส์ จำกัด 519/174-6 ซอยประชาอุทิศ 121 เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 สินค้าที่ท่านส่งคืนมาพร้อมด้วยใบคืนสินค้า ปกติจะได้รับคืนที่คลังสินค้าของเราภายใน 7-10 วันหลังจากวันที่ท่านนำสินค้าส่งคืน เราจะคืนเงินให้ภายใน 30 วัน หลังจากที่เราได้รับสินค้าคืน โดยทางเราจะคืนเงินให้ท่านด้วยวีธีการโอนเงินผ่านธนาคารให้กับท่านเต็มจำนวนของค่าสินค้าที่ท่านซื้อจากเราไป รายละเอียดเพิ่มเติมให้เข้าไปสอบถามได้ที่ email : [email protected]

9. ในบางกรณี นโยบายการชำระเงิน/การยกเลิกและการคืนเงินสำหรับสินค้าบางอย่างอาจแตกต่างจากเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปตามที่ระบุไว้ในนี้ ในกรณีดังกล่าว เราจะแสดงเงื่อนไขพิเศษไว้ในส่วนของรายละเอียดสินค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาชี้ขาดในการรับคืนสินค้า
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ Customer Service โทร 02-114-7974 หรืออีเมล์ [email protected]

เหตุผลและเงื่อนไขการคืนสินค้า

เหตุผลการคืนสินค้า

ความหมายของเหตุผลการคืนสินค้า

เงื่อนไขการคืนสินค้า

 1. สินค้ามีตำหนิ

สินค้าเสียหายทางกายภาพ เช่น บุบ มีตำหนิ เมื่อส่งถึงมือลูกค้า

 • แจ้งกลับภายใน 5 วัน นับจากวันได้รับสินค้า
 • สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ และ อุปกรณ์เสริม ครบถ้วน รวมทั้งของแถม
 • เอกสารใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินตัวจริง
 • หากเลือกซื้อเป็นสินค้า OUTLET ไม่สามารถคืนสินค้าได้

2. สินค้าเสียหายไม่สามารถใช้งานได้

 • สินค้าและ ฟังก์ชั่นการใช้งาน ใช้งานไม่ได้ เช่น เปิดไม่ติด หรือ ไม่เป็นไปตามคู่มือ
 • แจ้งกลับภายใน 5 วัน นับจากวันได้รับสินค้า
 • สามารถทดลองใช้งานได้แต่ต้องอยู่ใน “สภาพใหม่”
 • สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ และ อุปกรณ์เสริม ครบถ้วน รวมทั้งของแถม
 • เอกสารใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินตัวจริง

3. ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง

 • สินค้าที่ได้รับมีความแตกต่าง หรือ ไม่ตรงกับที่สั่งซื้อจากเว็บไซต์ หรือ ไม่ตรงกับรหัสสินค้าของทางร้าน
 • แจ้งกลับภายใน 5 วัน นับจากวันได้รับสินค้า
 • สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน (หากเป็นไปได้ให้ดูรายละเอียดบรรจุภัณฑ์แทนโดยไม่ต้องแกะดูสินค้า)
 • สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท พร้อมอุปกรณ์เสริมและของแถม
 • เอกสารใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินตัวจริง

4. สินค้าที่ใส่ไม่ได้พอดี หรือ ผิดขนาด

 • สินค้ามีขนาดใหญ่ หรือ เล็กเกินไป ไม่พอดีกับขนาดร่างกาย
 • แจ้งกลับภายใน 5 วัน นับจากวันได้รับสินค้า
 • สามารถลองสินค้าได้ แต่สินค้าต้องอยู่ใน “สภาพใหม่”
 • สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท พร้อมอุปกรณ์เสริมและของแถม
 • เอกสารใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินตัวจริง
 • สินค้าที่ทำโปรโมชั่น จะไม่สามารถคืนได้ ลูกค้าควรตรวจสอบขนาดก่อนสั่งซื้อ

สินค้าที่ไม่สามารถดำเนินการคืนได้

 1. ลูกค้าไม่ปฏิบัติตาม “เหตุผลและเงื่อนไขการคืนสินค้า” ของทางบริษัทฯ
 2. ลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถคืนได้ เช่นบรรจุภัณฑ์ถูกเปิดออก บรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหาย

3. ประเภทสินค้าต่างๆ ที่ไม่สามารถทำการคืนสินค้าได้ ตามตารางด้านล่าง :

ประเภทสินค้า

สินค้าที่คืนไม่ได้

อิเล็คทรอนิกส์

 • สินค้าที่ลูกค้ากรอกใบรับประกันแล้ว

สินค้าสั่งทำตามแบบ เช่น ป้ายตัดตามขนาด หรือ เสื้อที่ให้ปักโลโก้

 • หากลูกค้ามีการยืนยันแบบจากทางร้านค้าแล้ว จะไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ทุกกรณี

สี สารระเหย เคมีภัณฑ์ กาว

 • สีทุกชนิด จะผลิตตามที่ลูกค้าสั่ง และมีอายุการใช้งาน จะไม่สามารถคืนได้ทุกกรณี

อื่นๆ

 • สินค้าล้างสต๊อก
 • สินค้า OUTLET
 • สินค้าของแถม

หากต้องการคืนสินค้าฉันต้องทำอย่างไร?

*คุณสามารถคืนสินค้าได้ หากสินค้าของคุณตรงตามระยะเวลา และเงื่อนไขการคืนของทางบริษัทฯ  

 1. ลูกค้าตรวจสอบเงื่อนไข การคืนสินค้าของบริษัทฯ ก่อนทำเรื่องคืนสินค้า
 2. กรอกรายละเอียด พร้อมเลือกเหตุผล เพื่อขอคืนสินค้า บนเว็บไซต์หลังจากโทรแจ้ง ภายใน 3 วันทำการ
 3. ส่งอีเมล รูปภาพหลักฐานการคืนสินค้าที่ [email protected]
 4. หากเงื่อนไขถูกต้องตามนโยบายการคืนสินค้า ทางฝ่ายบริการลูกค้า จะติดต่อเข้าไปหาลูกค้า ภายใน 3 วันทำการ
 5. หากเป็นลูกค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทางบริษัทฯ จะจัดรถเข้าไปรับคืนสินค้าภายใน 3 วันทำการ
 6. หากเป็นลูกค้าต่างจังหวัด ทางลูกค้าจะต้องนำส่งสินค้าคืนโดยจ่าหน้าซองถึง ฝ่ายบริการลูกค้า(ขอคืนสินค้า) บริษัท สมาร์ท เบสท์บายส์ จำกัด ที่อยู่ 519/174-6 ซอยประชาอุทิศ 121 เขตทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ กทม 10140 พร้อมแจ้งหลักฐานการส่งมาที่อีเมล [email protected]
 7. ทางฝ่ายบริการลูกค้า จะตรวจสอบสินค้าและเอกสาร ตามเงื่อนไขการคืนสินค้า ที่แจ้งบนเว็บไซต์ ภายใน 3 วันทำการ
 8. หากเงื่อนไขถูกต้องตามนโยบายการคืนสินค้า สินค้าที่ส่งมาไม่ชำรุด เอกสารครบถ้วน ทางฝ่ายบริการลูกค้าจะทำเรื่องคืนเงินให้ภายใน 30 วันด้วยวีธีการโอน
 9. หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอไม่คืนสินค้าให้ทุกกรณี (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งด้วยตัวเอง)

สอบถามข้อมูลการคืนสินค้าเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-114-7974

กรอกรายละเอียด เพื่อขอคืนสินค้า

* เพื่อไม่เป็นการเสียเวลากับทางลูกค้า กรุณาอ่านเงื่อนไขการคืนสินค้า และ สินค้าที่ไม่สามารถคืนได้ก่อนส่งแบบฟอร์ม

ท่านอ่านเงื่อนไขการคืนสินค้าแล้ว คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอคืนสินค้า