มีบ้านหลังแรก อยากรู้หลักการติดตั้ง ระบบความปลอดภัย ที่นี่มีคำตอบ

       เพราะบ้านจำเป็นต้องเป็นที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกอุ่นใจได้มากที่สุด นั่นหมายความว่าเจ้าของบ้านต้องให้ความสำคัญในการจัดวางและติดตั้ง ระบบความปลอดภัย ของบ้านให้ดี โดยเฉพาะกับการมีบ้านหลังแรกซึ่งเจ้าของบ้านหลายคนอาจยังไม่แน่ใจว่าจะต้องจัดการอย่างไรกับความปลอดภัยของบ้านให้มีมาตรฐานและมั่นใจได้ว่าทุกคนในบ้านจะใช้ชีวิตได้อย่างอุ่นใจเต็มร้อย

การติดตั้งระบบการเฝ้าระวังภัยให้กับบ้าน

       ในส่วนแรกที่เป็นหลักสำคัญของการติดตั้งระบบความปลอดภัยให้กับบ้านหลังแรกก็คือการติดตั้งระบบเฝ้าระวังภัยให้กับบ้านของเราเอง ทั้งในส่วนของพื้นที่ภายนอกและภายในบ้านในจุดสำคัญ จุดเสี่ยง และอุปกรณ์กล้องวงจรปิดก็เป็นผู้ช่วยคนสำคัญที่จะทำให้บ้านของเรามีความปลอดภัยที่มากขึ้น

  • การติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณภายนอก พื้นที่ส่วนแรกของบ้านที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เพราะถือว่าเป็นพื้นที่ภายนอกที่อยู่นอกเหนือเขตบ้านของเรา จุดแรกที่ควรจะต้องมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดก็คือบริเวณหน้าบ้านซึ่งเป็นทางเข้าออกหลักของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากพื้นที่หน้าบ้านของเรานั้นเป็นส่วนที่ติดถนนซึ่งมีผู้สัญจรไปมาอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการเลือกติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบตัวบ้านให้ครบทุกมุม เพื่อให้สามารถให้มั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาเมื่อใด เราจะมีหลักฐานเอาไว้ใช้เป็นข้อมูลสำคัญ ซึ่งเป็นภาพจากกล้องที่ถูกติดตั้งไว้รอบบ้านของเรา
  • ระบบความปลอดภัยกับกล้องวงจรปิดภายในบ้าน นอกเหนือจากการเผ้าระวังบริเวณรอบบ้านที่เป็นส่วนของพื้นที่ภายนอก ยังเหลือพื้นที่ภายในที่เป็นส่วนสำคัญไม่น้อยไปว่ากันที่เจ้าของบ้านจะดูแลใส่ใจ และเพื่อให้บ้านปลอดภัยได้มากกว่า กล้องวงจรปิดที่เลือกควรเป็นเทคโนโลยีล่าสุดและทันสมัย ซึ่งจะช่วยให้บ้านเป็นสถานที่ปลอดภัยได้มากกว่า กับการติดตั้ง กล้องวงจรปิดไร้สายดูผ่านโทรศัพท์ ด้วยเทคโนโลยีสุดสมาร์ท ที่จะช่วยให้เราสามารถสอดส่องความปลอดภัยของบ้านได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เราก็สามารถหยิบสมาร์ทโฟนของเราขึ้นมา เข้าไปที่แอปพลิเคชัน จากนั้นก็เชื่อมต่อรับภาพจากกล้องที่บ้านได้แบบ Real-Time 
  • เลือกกล้องที่มีเซ็นเซอร์อัจฉริยะ เพื่อให้ระบบความปลอดภัยในด้านของการเฝ้าระวังมีประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยของคนในบ้านสูงสุด สามารถเลือกใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดที่มาพร้อมกับฟังก์ชันสุดสมาร์ทอย่างเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ที่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของสิ่งต่าง ๆ ได้ ทั้งยังสามารถระบุถึงสิ่งที่ผิดปกติได้ด้วยระบบ AI ทำให้เจ้าของบ้านมั่นใจได้ว่าบ้านหลังแรกของเราจะได้รับการเฝ้าระวังภัยตลอดเวลาแม้ในตอนที่เราไม่ได้เปิดสมาร์ทโฟนขึ้นมาตรวจดูภาพจากกล้อง

 

พื้นที่ส่วนกลางที่ไม่อาจมองข้ามความปลอดภัย

      สำหรับบ้านหนึ่งหลังที่มีผู้อยู่อาศัยมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป จะต้องมีการวางแผนการติดตั้งระบบความปลอดภัยให้ครอบคลุมไปถึงพื้นที่ส่วนกลางของบ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทุกคนในบ้านมาใช้เวลาอยู่ร่วมกัน เช่น ห้องนั่งเล่น หรือห้องกิจกรรมของเด็ก ๆ โดยต้องมีการวางแผนเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ทุกชีวิตในบ้านมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยแนวทางดังต่อไปนี้

  • การติดตั้งระบบเฝ้าระวังอัคคีภัย อุบัติเหตุที่ถือเป็นภัยอันตรายที่ร้ายแรงต่อทั้งทรัพย์สินและชีวิตของผู้อยู่อาศัยมากที่สุดก็คืออัคคีภัยหรือไฟไหม้ เราสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเป็นการเฝ้าระวังภัยให้กับบ้านของเราได้ โดยการใช้ Smoke Detector ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันภายในที่อยู่อาศัยที่จะคอยส่งสัญญาณแจ้งเตือนมายังสมาร์ทโฟนของผู้ใช้งานได้ ผ่านการเชื่อมต่อด้วยระบบ Wi-Fi ที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการดูแลและแจ้งเตือนเพลิงไหม้ขณะที่ไม่มีคนอยู่บ้านได้เป็นอย่างดี
  • ห้องครัวและห้องรับประทานอาหาร อีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงได้ นั่นก็คือห้องครัวและพื้นที่รับประทานอาหารของคนในบ้าน โดยเฉพาะกับครอบครัวใหญ่ที่ใช้แก๊สในการทำอาหาร ควรติดตั้งอุปกรณ์ Gas Detector ซึ่งจะคอยช่วยทำหน้าที่ในการตรวจจับแก๊สรั่วภายในบ้าน พร้อมกับความสมาร์ทในการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือเช่นเดียวกับระบบตรวจจับรูปแบบอื่นและกล้องวงจรปิดไร้สาย ที่จะช่วยเปลี่ยนพื้นที่เสี่ยงภายในบ้านให้เป็นจุดปลอดภัยด้วยการเฝ้าระวังภัยตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่ถูกติดตั้งไว้

 

ห้องพักอาศัยของเด็กและผู้สูงอายุ

       สำหรับบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยหลายช่วงวัยอย่างเช่นผู้สูงอายุและเด็ก ๆ ซึ่งเป็นผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ไม่มีคนอยู่ดูแลที่บ้าน และเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เราจะสามารถวางใจได้ว่าเด็กและผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลตลอดเวลา

  • กล้องวงจรปิดกับฟังก์ชันที่หลากหลาย นอกจากว่ากล้องวงจรปิดจะถูกใช้กับการเฝ้าระวังภัยจากบุคคลภายนอกและการโจรกรรมแล้ว กล้องวงจรปิดไร้สายดูผ่านโทรศัพท์ ก็ยังสามารถนำมาใช้ในการเป็นอุปกรณ์สำหรับการช่วยดูแลเด็กและผู้สูงอายุภายในบ้าน กับฟังก์ชันที่หลากหลาย เช่น การส่งภาพผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน ที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบการใช้ชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ที่บ้านได้ตลอดเวลา และในกล้องวงจรปิดบางรุ่นก็จะมีฟังก์ชันสำหรับการสื่อสารเข้ามาร่วมด้วย ช่วยให้เราสามารถสื่อสารด้วยเสียงผ่านตัวกล้องที่มีการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ไว้ ซึ่งเหมาะกับการดูแลคนที่ไม่สะดวกใช้สมาร์ทโฟนด้วย
  • สัญญาณแจ้งเตือนเพื่อความพร้อมในการดูแล ผู้สูงอายุและเด็กเป็นกลุ่มที่อาจจะต้องได้รับการดูแลมากเป็นพิเศษอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนอกจากการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อการติดตามพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันแล้ว สัญญาณแจ้งเตือนต่าง ๆ อย่าง Gas Detector หรือ Smoke Detector ที่จะถูกติดตั้งไว้ในห้องของคนในบ้านยังเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราทราบได้ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น อุปกรณ์ความปลอดภัยเหล่านี้จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนมาที่สมาร์ทโฟนของเรา ช่วยให้เราสามารถแจ้งให้คนที่บ้านหรือบุคคลในละแวกบ้านได้มาช่วยดูแลได้ทันการณ์ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น

 

ยกระดับความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี

      เพื่อให้บ้านหลังแรกของเราเป็นสถานที่มีระดับของความปลอดภัยสูงสุด และช่วยให้การใช้ชีวิตของคนในบ้านสะดวกสบายได้มากยิ่งขึ้น เราสามารถยกระดับความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยได้ผ่านการใช้งานอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในรูปแบบต่าง ๆ 

  • ระบบควบคุมแสงสว่างที่สะดวกกว่า การจัดการระบบไฟแสงสว่างของบ้านให้มีความปลอดภัยนั้น เราสามารถเลือกติดตั้ง Smart Switch ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการเปิด-ปิดการทำงานของแสงสว่างภายในบ้านได้อย่างอิสระ สามารถสั่งการทำงานด้วยสมาร์ทโฟน นอกจากนั้นแล้วเรายังจะสามารถรู้ได้ถึงสถานการณ์ใช้งานของไฟตามจุดต่าง ๆ เหมาะกับคนที่อยากจะเปิดไฟในบ้านช่วงกลางคืนในขณะที่ไม่มีคนอยู่บ้าน เป็นการสร้างความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีตั้งเป้าหมายการโจรกรรมมาที่บ้านของเรา
  • หลอดไฟอัจฉริยะ ความปลอดภัยในช่วงกลางคืน อุปกรณ์ที่ช่วยให้ชีวิตสะดวกขึ้นอย่างหลอดไฟอัจฉริยะนั้นมีความสามารถในการตรวจจับความเคลื่อนไหวที่เพียงแค่เราเดินเข้าไปในบริเวณที่สัญญาณตรวจจับได้ หลอดไฟก็จะเปิดการทำงานขึ้นมาทันที ทำให้การลุกขึ้นมากลางดึกของเราปลอดภัยขึ้น รวมไปถึงยังสามารถใช้หลอดไฟอัจฉริยะสำหรับการเฝ้าระวังภัยบริเวณรอบตัวบ้านได้อีกด้วย เผื่อในกรณีที่มีผู้ไม่หวังดีจะเข้ามาโจรกรรมทรัพย์สินภายในบ้าน เมื่อหลอดไฟจับการเคลื่อนไหวได้ก็จะเปิดไฟส่องสว่างขึ้นมาทันที ส่งผลทำให้ผู้ไม่หวังดีเกิดความกลัวจนหนีไป

 

      ด้วยหลักการในการติดตั้ง ระบบความปลอดภัย ตามมาตรฐานนี้ จะช่วยให้บ้านหลักแรกของเรากลายเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมที่จะช่วยให้การดูแลและตรวจสอบตวามปลอดภัยของบ้านเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากกว่า ให้ทีมงานมืออาชีพช่วยดูแลในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของที่อยู่อาศัย และมอบบริการติดตั้งระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยที่คุณสามารถเข้าไปเลือกสินค้าที่สนใจผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้ที่ SMART Traffic & Safety เว็บไซต์ smartsafetyservice.com

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น