smart home เพิ่มมูลค่า บ้านสุดไฮเทค ตัวเลือกของคนรุ่นใหม่

     คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนกัน โดยเฉพาะบ้านในยุคปัจจุบันที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและพักผ่อนอย่างเต็มที่ภายใต้ ระบบความปลอดภัย ที่สามารถคัดสรรได้

smart home บ้านสุดไฮเทค เพื่อคนรุ่นใหม่

       บ้านสมาร์ทโฮม เป็นบ้านที่มีอุปกรณ์ทุกอย่างภายในบ้าน สามารถเชื่อมต่อถึงกันภายใต้การควบคุมเพียงแค่นิ้วสัมผัสหรือการใช้เสียงในการสั่งการ ภายหลังจากการเข้ามาของอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเกี่ยวกับการนำระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายมาใช้ประโยชน์หรือที่เรียกกันว่า Internet of Things หรือ IoT ซึ่งเป็นนวัตกรรมบ้านอัจฉริยะที่สามารถตอบสนองการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ๆ ต่างเปิดตัวเป็นอุปกรณ์สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์กันหมด เช่น สมาร์ททีวี, สมาร์ทตู้เย็น เป็นต้น 

 

ส่วนประกอบของบ้าน smart home

    หากได้มีโอกาสในการซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียม เชื่อได้ว่าหลายคนนอกจากจะดูในส่วนของทำเล ที่ตั้ง การเดินทาง สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการและสถานที่สำคัญ ๆ ใกล้เคียงแล้ว นวัตกรรมและเทคโนโลยีของบ้านเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้คนยุคใหม่เลือกซื้อบ้านและคอนโดมิเนียม เพื่อความสะดวก สบายและทันสมัย โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์ด้านสมาร์ทโฮมจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่

  • ระบบควบคุมและสั่งการ

    บ้านทุกหลังที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนให้เป็นบ้านสุดไฮเทคได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอุปกรณ์สำหรับควบคุมและสั่งการ เพราะไม่อย่างนั้นแล้วจากที่จะทำให้เกิดความสะดวกสบาย อาจยุ่งยากและลำบากกว่าเดิมในการใช้งาน 

  • ระบบเครือข่าย

    หากต้องการจะทำให้อุปกรณ์ทุกอย่างภายในบ้านสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้ จำเป็นต้องได้รับการติดตั้งระบบเครือข่ายร่วมกัน ซึ่งมีทั้งเครือข่ายแบบสาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wi-fi) ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานด้วย

  • อุปกรณ์อัจฉริยะ

        ในส่วนของอุปกรณ์อัจฉริยะนั้น สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มตามการใช้งาน เช่น กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบไฟฟ้าและส่องสว่าง, ระบบเพื่อความสะดวกสบาย และ ระบบเพื่อความบันเทิง ซึ่งแต่ละชนิดก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านที่จะเลือกใช้ 

โดยทั่วไปในการเลือกซื้อบ้าน smart home ของคนรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ความปลอดภัยและการติดต่อสื่อสารกับคนในบ้านเป็นหลัก ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะในส่วนของ ระบบความปลอดภัย การแจ้งเตือนภยันตรายต่าง ๆ ให้เจ้าของบ้านได้รับรู้เพื่อที่จะได้หาทางแก้ไขและป้องกันได้อย่างทันท่วงที 

 

ประโยชน์ของบ้านสมาร์ทโฮม

  1. สะดวกสบาย ด้วยเทคโนโลยีและความสามารถ ทำให้เจ้าของบ้านได้รับความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ การตรวจเช็กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านแอปพลิเคชัน เป็นต้น
  2. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า สำหรับบางอุปกรณ์จะสามารถเปิดและปิดอัตโนมัติด้วยตนเอง ด้วยการอาศัย Motion sensor เช่น ระบบไฟส่องสว่าง ที่จะเปิดทันทีเมื่อมีคนเดินผ่านและจะดับอัตโนมัติเมื่อพบว่าบริเวณดังกล่าวไม่มีการเคลื่อนไหว นอกจากจะช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายที่ไม่ต้องเปิด-ปิดไฟเองแล้ว ยังช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีในส่วนของโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ให้ใช้งานอีกด้วย โดยจะสว่างตอนกลางคืนและดับลงเมื่อถึงเวลากลางวัน จึงเหมาะกับถนนในหมู่บ้านหรือโคมไฟหน้าบ้าน เป็นต้น
  3. มีความปลอดภัยมากขึ้น ด้วยระบบดังกล่าวสามารถแจ้งเตือนผู้บุกรุกด้วย Motion sensor พร้อมกับแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันบนมือถือ หากมีการต่อพ่วงกับเสียงไซเรน ก็จะทำให้สัญญาณไซเรนดังขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังสามารถดูภาพภายในบ้านจาก กล้องวงจรปิด ผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อตรวจสอบถึงสาเหตุที่มีสัญญาณแจ้งเตือน พร้อมทั้งสั่งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้แม้ตัวเองจะไม่อยู่ในบ้าน
  4. เพิ่มมูลค่าให้กับบ้าน สำหรับโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม หลายแห่งนิยมนำอุปกรณ์สมาร์ทโฮมมาเป็นจุดขายเพื่อให้ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น ในขณะที่บ้านเก่าหากนำมารีโนเวท พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบสมาร์ทโฮม ก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับบ้านได้ 

 

แนะนำอุปกรณ์สำหรับบ้านสมาร์ทโฮม

หากใครได้มีโอกาสในการเยี่ยมชมโครงการบ้านจัดสรร จะพบว่าแต่ละโครงการต่างนำเรื่องบ้านอัจฉริยะขึ้นมาเป็นจุดขายเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้น โดยส่วนใหญ่จะมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้

 

1.Smart Gateway

     อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์สมาร์ทโฮมต่าง ๆ ให้สามารถติดต่อสื่อสารกับคนในบ้านได้ ด้วยแอปพลิเคชันเพียงแอปเดียว เพื่อให้เจ้าของบ้านไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอื่น ๆ เพิ่มเติม

กล้องวงจรปิดกันน้ำ

 

2.กล้องวงจรปิด

     เป็นระบบความปลอดภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เพราะสามารถที่จะตรวจสอบดูความเรียบร้อยของบ้านและคอนโดจากที่อื่นได้ โดยกล้องวงจรปิดในปัจจุบันมีทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สายให้เลือก ขึ้นอยู่กับพื้นที่และงบประมาณในการติดตั้ง 

 

3.Smoke Detector

      อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ เพื่อแจ้งเตือนให้เจ้าของบ้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบว่ากำลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อที่จะได้เตรียมตัวเข้าระงับเหตุหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดับเพลิง Smoke Detector มีด้วยกัน 2 แบบ ตามวิธีในการตรวจจับควันไฟ

 

4.ถังดับเพลิง

      แม้จะไม่ใช่อุปกรณ์สมาร์ทโฮม แต่ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะในบ้านและคอนโดมิเนียมยุคใหม่ ที่มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานจำนวนมาก การมีถังดับเพลิงไว้ อย่างน้อยก็จะช่วยให้อุ่นใจ

 

5.Motion sensor

     เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวบริเวณประตู หน้าต่างและทางเดิน โดย Motion sensor ที่ติดตั้งบริเวณประตูและหน้าต่างจะมีหลายแบบให้เลือกใช้งาน บางชนิดเป็นแถบแม่เหล็กที่ติดตั้งบริเวณขอบประตู ขอบหน้าต่าง หากมีการเปิดหน้าต่างหรือประตู เซ็นเซอร์จะทำงานและส่งสัญญาณไปยังแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบ ในขณะที่ Motion sensor ที่ติดตั้งบริเวณทางเดิน บันได จะตรวจจับการเคลื่อนไหว หากพบว่ามีคน วัตถุหรือสิ่งของที่มีการเคลื่อนไหวในบริเวณดังกล่าวก็จะส่งสัญญาณเตือนไปยังมือถือด้วยเช่นกัน

 

6.Digital doorlock

       ประตูอัจฉริยะ กำลังได้รับความนิยมในหมู่คอนโดมิเนียม โรงแรมและรีสอร์ทสุดหรู เนื่องจากเป็นระบบที่ไม่ใช้กุญแจ แต่ใช้เป็นคีย์การ์ด, รหัสผ่าน, สแกนลายนิ้วมือหรือการตัวจับใบหน้า หากพบว่าข้อมูลที่ได้รับไม่ตรงกันจะไม่สามารถเปิดประตูได้ จึงเหมาะกับคนที่ชอบลืมกุญแจเป็นอย่างมาก

 

7.กริ่งอัจฉริยะ

      จะคล้ายกับ Speakphone + กล้องวงจรปิด เพียงแต่จะติดตั้งบริเวณหน้าประตูทางเข้า โดยกริ่งดังกล่าวสามารถสื่อสารกับคนในบ้านได้ โดยคนในบ้านสามารถตรวจสอบผู้มาเยือนผ่านกล้องที่ได้รับการติดตั้ง โดยฟังก์ชันดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อให้คนภายนอกสนทนาผ่านโทรศัพท์มือถือของเจ้าของบ้านได้ ในกรณีที่ไม่อยู่บ้าน ซึ่งมีความปลอดภัยเป็นอย่างมาก โดยยิ่งเหมาะสำหรับผู้สูงอายุและเด็กที่ต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง

 

8.Smart switch

      หรือ สวิตซ์ไฟอัจฉริยะ ที่ทำให้เจ้าของบ้านไม่ต้องคอยคลำผนังหาสวิตซ์ไฟในตอนกลางคืนอีกต่อไป เพราะ Smart switch จะมีไฟ LED ที่คอยส่องสว่างให้ตลอดทั้งคืน พร้อมกับกระจกนิรภัยที่ช่วยปกป้องผู้ใช้งานจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้ารั่วได้ สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือได้อีกด้วย เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่บ้านสมาร์ทโฮมควรมีอย่างยิ่ง โดย Smart switch มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 1 ปุ่ม จนถึง 4 ปุ่ม

 

9.Smart Plug หรือ ปลั๊กไฟอัจฉริยะ

      เป็นปลั๊กไฟที่สามารถเชื่อมต่อกับ Smart Gateway เพื่อใช้ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำมาต่อกับ Smart Plug ได้ เช่น บ้านที่มีพัดลม ทีวี ที่ยังเป็นรุ่นเก่า เมื่อนำมาต่อกับปลั๊กไฟอัจฉริยะ ก็จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นกลายเป็นอุปกรณ์ smart home ในทันที เหมาะสำหรับบ้านเก่าที่ต้องการเปลี่ยนให้เป็นบ้านสุดไฮเทค โดยไม่ต้องเดินสายเน็ตเวิร์กให้ยุ่งยาก

 

10.ระบบควบคุมแสงสว่างอัจฉริยะ

        เป็นระบบที่ดูแลเรื่องแสงสว่างภายในบ้าน มีทั้งหลอดไฟอัจฉริยะ ที่สามารถเปลี่ยนสี ตามจังหวะที่ต้องการได้ โคมไฟเปลี่ยนสี เพื่อสร้างความบันเทิงและความสนุกสนานให้แก่เจ้าของบ้าน โดยสามารถควบคุมอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือให้โคมไฟเปลี่ยนสีได้ด้วย

 

     จะเห็นว่าบ้านสมาร์ทโฮม มีอุปกรณ์ให้เลือกใช้งานที่หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านว่าจะนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร สำหรับใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์สมาร์ทโฮม smartsafetyservice.com หนึ่งในผู้ให้บริการและจำหน่ายอุปกรณ์สมาร์ทโฮมแบบครบวงจร ยินดีให้คำปรึกษาและติดตั้ง เดินระบบบ้านอัจฉริยะ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณและครอบครัวให้ได้รับความสะดวกสบาย และได้รับความปลอดภัยอย่างมีความสุข ภายใต้การดูแลและบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม

 

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น