มาเปลี่ยนบ้านให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยระบบความปลอดภัย smart home สร้างความอุ่นใจให้สมาชิกทุกคน

ความปลอดภัยหมายถึงสภาพที่ได้รับความคุ้มครองจากอันตรายที่อาจทำให้เราบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน บ้านที่เราพักอาศัยก็อาจมีสภาพที่ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยสาเหตุของความไม่ปลอดภัยมีด้วยกัน 3 ประการ ดังนี้

 1. เกิดจากตัวบุคคล เช่น สภาพร่างกายที่อาจเกิดจากความเหนื่อยล้าหรือเสื่อมสมรรถภาพจากความชราหรือความเจ็บป่วย ความเล่นซนของเด็ก หรือมีพฤติกรรมที่ไม่ระมัดระวังทำให้เผลอเปิดเตาแก๊สทิ้งไว้ ลืมปิดประตูบ้าน ลืมถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า ลืมปิดถังแก๊ส เป็นต้น
 2. เกิดจากอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น อุปกรณ์เสื่อมสภาพ สายไฟเก่า สารเคมีอันตรายไม่มีฉลาก หลอดไฟเสีย ประตูหรือหน้าต่างชำรุด เป็นต้น
 3. เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น การจัดเก็บของไม่เป็นระเบียบ ปล่อยให้พื้นลื่นหรือมีน้ำนอง ไม่จัดเก็บขยะให้เรียบร้อย บ้านมีพื้นต่างระดับ มีกิ่งไม้หรือต้นไม้ที่หักหรือโค่นล้มง่าย เป็นต้น 

เราสามารถสร้างบ้านที่มีความปลอดภัยให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้ด้วยการป้องกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดสภาพที่ไม่ปลอดภัย ดังนี้

 1. ระมัดระวังในการเดิน หยิบจับสิ่งของ หรือยกของ กรณีที่เป็นเด็ก คนป่วย หรือผู้สูงอายุ ควรมีคนดูแล เพื่อหลีกเลี่ยงการพลัดตก หกล้ม หยิบจับของร้อน หรือถูกไฟดูด เป็นต้น
 2. ตรวจสอบเครื่องมือ เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มั่นใจว่าอยู่มีสภาพที่สามารถใช้งานได้ปกติ ซ่อมอุปกรณ์ก่อนที่จะนำมาใช้งาน หรือเปลี่ยนใหม่ เก็บของมีคมหรือสารเคมีอันตรายไว้ในที่ปลอดภัยห่างจากมือเด็ก เป็นต้น
 3. สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยการดูแลรักษาบ้านให้สะอาด จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ ทิ้งสิ่งของและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จัดเก็บขยะให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันสัตว์พาหะ ตัดกิ่งไม้หรือต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงหรือแห้งเปราะเพื่อป้องกันการหักโค่นใส่บ้านเวลาฝนตกหนักหรือมีลมพายุ ติดไฟแสงสว่างให้เพียงพอเพื่อให้เห็นทางเดินชัดเจนและเพื่อป้องกันขโมย เป็นต้น

นอกจากการดูแลสมาชิกในครอบครัว การจัดการอุปกรณ์เครื่องมือ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้ว เราก็อาจจะยังมีความเป็นห่วงเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย เมื่อเราไม่อยู่บ้าน หรือบางครั้งก็กังวลว่าปิดสวิตช์หรือล็อกประตูหน้าต่างเรียบร้อยดีแล้วหรือยัง ซึ่งเราสามารถสร้างความอุ่นใจเพิ่มขึ้นโดยการทำให้บ้านมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยอุปกรณ์ smart home ที่ช่วยดูแลบ้านให้เราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อุปกรณ์ smart home หรืออุปกรณ์ บ้านอัจฉริยะ ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยาก ใช้งานได้ทันที สั่งงานได้จาก application ในโทรศัพท์มือถือ ตั้งเวลาเปิดปิดได้ มาเปลี่ยนบ้านให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วย ระบบความปลอดภัย smart home ที่สร้างความอุ่นใจให้สมาชิกทุกคน 

อุปกรณ์ smart home เพื่อ ระบบความปลอดภัย ในบ้านมีทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ติดตามดูแลคนในบ้าน อุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์ และอุปกรณ์ที่ช่วยให้บ้านปลอดภัยจากมิจฉาชีพ ได้แก่

 1. กล้องวงจรปิด อัจฉริยะ Smart IP Camera และ กล้องวงจรปิดไร้สาย อัจฉริยะพลังแสงอาทิตย์ Smart Outdoor Solar Camera   

กล้องวงจรปิดไร้สายดูผ่านโทรศัพท์ สื่อสารและฟังเสียงได้ผ่าน application มีเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว หมุนตามคนหรือสิ่งของ มีอินฟราเรดรองรับการใช้งานตอนกลางคืน ไม่ต้องกังวลเมื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอยู่บ้านตามลำพัง 

สำหรับติดตั้งภายนอก ติดตั้งเป็น กล้อง cctv ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ช่วยให้บริเวณรอบบ้านมีความปลอดภัย สามารถใช้งานตอนกลางคืนได้เพราะมีอินฟราเรด สามารถดู ตรวจสอบสถานะ สื่อสารและฟังเสียงผ่าน application 

 1. สัญญาณไฟพร้อมเสียงเตือน Sound and Light Alarm

เป็นอุปกรณ์แจ้งเตือนเป็นเสียงไซเรนพร้อมไฟกระพริบ สั่งงานผ่าน application หรือเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ เพื่อให้แจ้งเตือนอัตโนมัติ เช่น เมื่อเห็นสิ่งผิดปกติจาก กล้องวงจรปิด wifi ก็สั่งให้อุปกรณ์แจ้งเตือนทำงาน หรือให้อุปกรณ์แจ้งเตือนทำงานอัตโนมัติเมื่อ Smoke Detector ตรวจจับควันได้ เป็นต้น มีเสียงสัญญาณให้เลือกมากกว่า 10 โทนเสียง มีทั้งแบบชาร์จไฟผ่าน USB และแบบใช้ถ่าน ติดตั้งง่ายเพียงแค่ติดไว้กับฝาผนัง ขนาดเล็กเพียง 6.8 x 3.2 เซนติเมตร

 1. ปุ่มกดสำหรับขอความช่วยเหลือ One-click help และปุ่มฉุกเฉิน SOS

เราไม่สามารถดูกล้องวงจรปิดได้ตลอดเวลา แต่คนในบ้านสามารถแจ้งเหตุให้เรารู้ผ่านปุ่มกดสำหรับขอความช่วยเหลือ One-click help ได้ เมื่อกดปุ่มแล้วจะแจ้งให้เรารู้ผ่านทาง application ซึ่งทำให้เรารู้ได้เร็วกว่าการโทรศัพท์ เมื่อเราได้การแจ้งแล้ว ก็เข้ามาดูใน กล้อง cctv แล้วให้ความช่วยเหลือ หรืออาจสั่งให้สัญญาณไฟพร้อมเสียงเตือน Sound and Light Alarm ทำงานเพื่อให้เพื่อนบ้านรู้และมาให้ความช่วยเหลือ หรือถ้าเป็นมิจฉาชีพก็ทำให้ตกใจและกลับออกไป

ปุ่มฉุกเฉิน SOS มีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับปุ่มกดสำหรับขอความช่วยเหลือ One-click help แต่มีขนาดเล็กสามารถคล้องไว้ที่ข้อมือได้ เหมาะกับเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือหญิงมีครรภ์ เพื่อให้สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา 

 1. เครื่องตรวจจับควัน Smoke Detector และเครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว Gas Detector

ไม่ต้องกังวลเมื่อมีคนอยู่บ้านหรือไม่อยู่บ้านด้วย Smoke Detector เพื่อตรวจจับควัน และ Gas Detector เพื่อตรวจจับแก๊สรั่ว มีเสียงเตือนภายในบ้านและแจ้งเตือนผ่าน application สามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณไฟพร้อมเสียงเตือน Sound and Light Alarm ป้องกันก่อนเหตุร้ายจะลุกลาม 

 1. เครื่องตรวจวัดความชื้นและอุณหภูมิ Humidity and Temperature sensor

อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมช่วยให้ร่างกายสบาย เซ็นเซอร์อุณหภูมิ และความชื้นนี้สามารถตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นแบบ real time ได้ตลอดเวลา สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่น เช่น เครื่องปรับอากาศ ทำให้สบายใจว่าเด็ก ผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ รวมถึงสัตว์เลี้ยง และต้นไม้ อยู่ในบ้านที่มีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม ไม่เจ็บป่วยจากความร้อน ความหนาว หรือความชื้น

 1. เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวและเซ็นเซอร์สำหรับประตูและหน้าต่าง

สบายใจว่าบ้านจะปลอดภัยจากมิจฉาชีพที่จะแอบเข้ามาในบ้านตอนที่ไม่มีใครอยู่ เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวจะแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ทันทีเมื่อมีการเคลื่อนไหว หรือมีคนเดินผ่านในระยะ 10 – 30 เมตร สำหรับเซ็นเซอร์ประตูและหน้าต่างจะแจ้งเตือนเมื่อมีคนเปิดประตูหรือหน้าต่าง รวมถึงแจ้งเตือนเมื่อมีคนพยายามงัดแงะเซ็นเซอร์ทิ้ง

 1. สวิตช์ไฟอัจฉริยะ Smart switch และ หลอดไฟอัจฉริยะ LED Smart Bulb

Smart switch ไม่ต้องลุกเดินมาเพื่อเปิดหรือปิด เพราะเป็นสวิตช์ไฟที่ตรวจสอบสถานะ สั่งงาน และตั้งเวลาเปิดปิดได้ได้ผ่านโทรศัพท์ อยู่นอกบ้านก็สามารถสั่งงานได้ ไม่ต้องกังวลว่าลืมปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้านเพราะสามารถตรวจสอบสถานะและสั่งปิดสวิตช์ได้ หรือถ้ากลับบ้านค่ำและไม่อยากให้บ้านเหมือนไม่มีคนอยู่ก็สามารถสั่งเปิดไฟได้

เช่นเดียวกับ Smart switch ที่สามารถตรวจสอบสถานะ สั่งงาน และตั้งเวลาเปิดปิดผ่านโทรศัพท์ แต่หลอดไฟอัจฉริยะมีความพิเศษตรงที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ และปรับจังหวะให้ไฟกระพริบได้ สร้างบรรยากาศของการสังสรรค์ได้อย่างไม่เบื่อเพราะมีสีให้เลือกมากกว่า 16 ล้านสี สั่งงานพร้อมกันได้ทุกหลอดไฟ หรือเลือกสั่งแยกหลอดไฟก็ได้ ถ้าไม่มีคนอยู่บ้านก็สามารถสั่งงานได้เหมือนบ้านมีคนอยู่ ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าไฟ เพราะหลอดไฟอัจฉริยะประหยัดพลังงานได้มากกว่าหลอดไฟธรรมชาติถึง 60%

 1. ปลั๊กไฟอัจฉริยะ Smart Plug

สำหรับคนที่ชอบลืมถอดปลั๊กไฟ Smart Plug มีระบบตัดไฟเมื่อไฟฟ้าลัดวงจร ตรวจสอบสถานะ สั่งเปิดปิด และตั้งเวลาผ่านโทรศัพท์ได้ สั่งงานได้จากทุกที่ ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้หากลืมถอดปลั๊กกระติกน้ำไฟฟ้าหรือเตารีด มั่นใจว่าบ้านจะปลอดภัยแม้จะไม่ได้อยู่บ้าน

 1. กริ่งประตูอัจฉริยะ Smart Doorbell และกลอนประตูอัจฉริยะ Digital doorlock

Smart Doorbell เมื่อมีคนกดกริ่ง จะมี Video Call เข้ามาในโทรศัพท์ ทำให้เราพูดคุยและเห็นหน้าคนมาติดต่อ เหมือนว่าเราอยู่บ้าน Smart Doorbell มี Motion Sensor จับความเคลื่อนไหวทั้งกลางวันและกลางคืน เห็นภาพชัดได้ไกล 3 – 5 เมตร พร้อมแจ้งเตือนเมื่อมีการบุกรุกหรือการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิต

Digital doorlock กลอนประตูอัจฉริยะ ปิดประตูแล้วประตูจะล็อกอัตโนมัติทันที สบายใจว่าไม่ลืมล็อกประตู ไม่ต้องห่วงเรื่องลืมกุญแจ หรือกุญแจหาย เพราะปลดล็อกได้ด้วยรหัส คีย์การ์ด สแกนนิ้ว หรือโทรศัพท์ พร้อมแจ้งเตือนเมื่อมีคนพยายามงัดแงะกลอนประตู 

 1. รางม่านอัจฉริยะ Smart Curtain

อย่าเพิ่งแปลกใจว่ารางม่านอัจฉริยะเป็น ระบบความปลอดภัย ได้อย่างไร สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ไม่ให้บ้านเป็นเป้าหมายของการโจรกรรมคือการไม่ให้คนภายนอกเห็นภายในบ้าน แต่บางครั้งเราก็จำเป็นต้องเปิดม่านไว้เพื่อให้ห้องได้รับแสงสว่างเพื่อไล่ความชื้นหรือฆ่าเชื้อโรค รางม่านอัจฉริยะสามารถสั่งงานได้จากภายในบ้านและภายนอกบ้าน เมื่อเราต้องการให้ห้องรับแสงในช่วงเวลานี้ จากนั้นก็สั่งให้ปิดม่าน หรือจะตั้งเวลาให้เปิดปิดอัตโนมัติก็ได้ รางม่านอัจฉริยะสามารถเปิดปิดม่านด้วยมือเหมือนม่านทั่วไปได้ด้วย

อุปกรณ์ smart home หรือ บ้านอัจฉริยะ ช่วยทำให้บ้านมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ทำให้เราได้ดูแลเด็ก ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือหญิงมีครรภ์ได้แม้ตัวเราจะไม่ได้อยู่บ้าน หรือถ้าไม่มีใครอยู่บ้านเลยก็ยังอุ่นใจว่ามีอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนความผิดปกติ อุปกรณ์แต่ละตัวมีขนาดเล็ก เข้าได้กับบ้านทุกแบบ และเฟอร์นิเจอร์ทุกประเภท อุปกรณ์ smart home ซื้อง่าย ติดตั้งเองได้ นอกจากจะทำให้บ้านปลอดภัยแล้ว ยังสร้างความสะดวกสบายให้กับคนในบ้าน และช่วยประหยัดพลังงานด้วย โดยวันนี้ที่ smartsafetyservic ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์สมาร์ทโฮมพร้อมให้บริการและให้คำปรึกษา สำหรับผู้ที่ต้องการวางระบบบ้านที่มีความทันสมัยด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฮม

 

sos gif
เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น