วิธีออกแบบบ้านให้ปลอดภัย สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ เรามีสัดส่วนของประชากรในวัยสูงอายุมากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ต่อการใช้งานของผู้สูงอายุมากขึ้น รวมถึงผู้พิการที่สังคมมีความตระหนักในสิทธิของผู้พิการมากขึ้น ทำให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนกลุ่มดังกล่าวให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวก

แนวคิด smart home หรือ บ้านอัจฉริยะ นั้น ได้รับความนิยมมากขึ้นในโลกยุคดิจิทัล เราสามารถใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์เพื่ออำนวยความสะดวกสบายได้มากขึ้น เพราะ smart home นอกจากจะตอบโจทย์คนสำหรับรุ่นใหม่ที่ชอบในเรื่องของเทคโนโลยีแล้ว ยังนำไปใช้เพื่อการออกแบบในการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พิการได้อีกด้วยสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือผู้พิการเป็นสมาชิก การมีระบบทันสมัยไว้เป็นตัวช่วยสำหรับบุคคลที่ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ เราสามารถพึ่งพาเทคโนโลยี smart home ที่เป็นเทคโนโลยีในการนำอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน มาเชื่อมต่อเข้ากับสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยมีซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันเป็นตัวควบคุมการทำงานผ่านทางหน้าจอสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ปลายนิ้ว

Smart home ดีกับผู้สูงอายุอย่างไร

  1. ควบคุมทุกอย่างภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย

การควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านด้วยเครื่องมือเพียงชิ้นเดียว สร้างความสะดวกสบาย ทันสมัย ช่วยในเรื่องของการประหยัดเวลาและมีความปลอดภัยอีกด้วย ลองนึกภาพดูว่าหากต้องการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าสักชนิด เช่น เปิดปิดโทรทัศน์ ควบคุมอุณหภูมิของระบบแอร์คอนดิชัน เปิดปิดหลอดไฟหรือสั่งการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ในอดีตเราก็ต้องใช้รีโมทหนึ่งตัวต่ออุปกรณ์ 1 ชิ้น ซึ่งมีความยุ่งยาก เสียเวลาในการหา หรือบางครั้งก็ทำหายไป การควบคุมสิ่งต่าง ๆ ด้วยการใช้สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวจะกลายเป็นเรื่องที่ง่าย ไม่ซับซ้อน เปรียบเสมือนมีรีโมทตัวเดียวแต่ควบคุมได้ทุกอย่าง แม้แต่ผู้สูงอายุก็เรียนรู้การใช้งานได้อย่างง่ายดาย ตอบโจทย์การใช้งานของผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการเรียนรู้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี

  1. มีระบบอัตโนมัติควบคุมการทำงาน

นอกจากการควบคุมการทำงานผ่านสมาร์ทโฟนที่แสนง่ายดายแล้ว ยังมีระบบที่สามารถตั้งค่าให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานได้อย่างอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งเอาไว้ให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น เปิดไฟอัตโนมัติเมื่อเดินผ่านบริเวณที่มืด ปรับแสงสว่างให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลา ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องให้มีความเหมาะสมกับสภาพอากาศ ตัดการทำงานของอุปกรณ์ที่เกิดความชำรุดแบบอัตโนมัติ

  1. มีระบบรักษาความปลอดภัย

ความปลอดภัยของผู้สูงอายุหรือผู้พิการเป็นสิ่งสำคัญ บุคคลกลุ่มนี้มีความเสี่ยงในการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้บางสถานการณ์ เช่น ถูกทำร้ายจากผู้บุกรุก มีอาการโรคประจำตัวกำเริบจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ระบบของ Smart Home จะช่วยได้ในส่วนนี้ เช่น มีกล้องรักษาความปลอดภัยที่มีประโยชน์ทั้งในด้านการสอดส่องระวังภัยจากบุคคลภายนอกและคอยดูแลผู้สูงอายุผ่านการดูภาพจากกล้องรักษาความปลอดภัยแบบ real time จากคนในครอบครัว หรือมีการแจ้งเตือนไปยังบุคคลในครอบครัวหากเกิดเหตุอันตรายกับผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บ้านคนเดียว

เทคนิคการออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ

เราสามารถออกแบบบ้านหรือปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยของบ้าน โดยออกแบบพื้นที่แต่ละส่วนของบ้านให้ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้สูงอายุหรือผู้พิการได้อย่างเหมาะสม

  1. บริเวณรอบบ้าน

การติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิด เอาไว้เพื่อคอยสอดส่องพฤติกรรมของผู้ที่ไม่ประสงค์ดีที่ต้องการบุกรุกเข้ามาภายในบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้เมื่ออาศัยอยู่ภายในบ้านเป็นสิ่งสำคัญ กล้องรักษาความปลอดภัยจะช่วยให้ผู้บุกรุกเกิดความกลัวได้ในระดับหนึ่งหากเห็นว่าบ้านของเรามีกล้องอยู่โดยรอบ สิ่งที่เราต้องทำก็คือสำรวจจุดอับสายตารอบบ้านว่ามีกี่จุด เพื่อที่จะได้ติดตั้งกล้องได้อย่างทั่วถึง มองเห็นบริเวณบ้านได้อย่างครอบคลุม โดยจุดที่สำคัญก็อย่างเช่น บริเวณหน้าบ้านที่มองเห็นประตูรั้ว ทำให้เรามองเห็นผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาที่หน้าบ้านได้อย่างชัดเจน บริเวณหลังบ้านที่เป็นมุมอับสายตาไม่มีผู้คนเดินผ่าน บริเวณข้างตัวบ้านที่เป็นส่วนของการติดตั้งหน้าต่าง เผื่อว่าหากมีผู้บุกรุกเข้ามาภายในบ้านจริง ๆ เราจะได้มีหลักฐานในการกระทำผิดไปดำเนินคดีตามกฎหมายได้ในภายหลัง

หลักการเลือก กล้องวงจรปิด สำหรับการใช้งานภายนอกนั้น ควรคำนึงถึงความทนทานเป็นสำคัญ กล้องต้องสามารถกันน้ำได้ ทนทานต่อทุกสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยกล้องที่นิยมติดตั้งภายนอกจะมีลักษณะเป็นกล้องทรงกระบอก เพราะมีความทนทานมากกว่ากล้องสำหรับการติดตั้งภายใน การเลือกระบบกล้องก็เป็นสิ่งสำคัญ ควรเลือกกล้องระบบดิจิทัลเพราะให้ความคมชัดสูง มีระบบบันทึกภาพเคลื่อนไหวในบริเวณที่มีแสงน้อยให้คมชัดมากขึ้น บางรุ่นยังมีระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวที่สามารถหมุนกล้องเพื่อบันทึกภาพได้ด้วยเทคโนโลยีติดตามความเคลื่อนไหว และหากเราติดตั้ง  กล้องวงจรปิดไร้สายดูผ่านโทรศัพท์ จะช่วยให้เราสามารถดูภาพจากกล้องผ่านสมาร์ทโฟนได้ตลอดเวลา

  1. ภายในตัวบ้าน

การมีกล้องเอาไว้สอดส่องเพื่อรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็น แต่สำหรับผู้บุกรุกที่ประสงค์ต่อทรัพย์สินภายในบ้านคงไม่เกรงกลัวต่อการถูกบันทึกภาพการกระทำ ดังนั้นเราจึงต้องมีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการติดตั้งระบบ digital doorlock เอาไว้ด้วย ซึ่งเป็นระบบปลดล็อกแบบอัจฉริยะที่นอกจากจะมีความปลอดภัยสูงแล้วยังสะดวกสบายต่อการใช้งานต่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่เคลื่อนไหวไม่สะดวก ระบบล็อกอัจฉริยะนี้มีให้เลือกหลายรูปแบบ ทั้งการปลดล็อกด้วยรหัสตัวเลข ที่เป็นระบบพื้นฐานของการปลดล็อกอัจฉริยะ การปลดล็อกด้วยคีย์การ์ด การปลดล็อกด้วยการสแกนลายนิ้วมือที่มีความปลอดภัยสูงสุด ระบบ digital doorlock นี้ยากต่อการทำลายและบุกรุก

  1. ห้องนอน

ผู้สูงอายุควรได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอ เราอาจจะติดตั้งระบบ เซ็นเซอร์อุณหภูมิ เพื่อคอยวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องที่แจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันได้ สามารถปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศให้มีความเหมาะสมแบบอัตโนมัติและสั่งการให้ปรับความชื้นได้เองเมื่อทำงานร่วมกับเครื่องทำความชื้นภายในห้อง

เรายังสามารถติดตั้งระบบแสงสว่างอัตโนมัติเอาไว้ภายในห้องนอนด้วยก็จะยิ่งดี เพราะผู้สูงอายุจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นมาจากเตียงนอนเพื่อเปิดปิดไฟท่ามกลางความมืด เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในเวลาที่ต้องอยู่เพียงลำพังในห้องนอน ซึ่งสามารถสั่งการเปิดปิดไฟได้จากหน้าจอสมาร์ทโฟน หรือจะตั้งเวลาเปิดปิดตามการใช้ชีวิตประจำวันก็ได้เพื่อความสะดวก บางรุ่นยังมีระบบปิดไฟอัตโนมัติเมื่อไม่มีใครอยู่ในห้องอีกด้วยเพื่อป้องกันการลืมปิดไฟ จะได้เป็นการประหยัดไฟฟ้า

  1. ห้องครัว

ห้องครัวก็ถือเป็นส่วนที่ต้องให้ความสำคัญในการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เพราะในห้องครัวนั้นมีอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น เตาแก๊ส เตาไฟฟ้า ไมโครเวฟ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถลัดวงจรหรือก่อให้เกิดประกายไฟได้ง่าย การติดตั้ง Gas Detector ที่เอาไว้ตรวจจับการรั่วของก๊าซหุงต้มกรณีที่อุปกรณ์ชำรุด หรือเมื่อเราลืมปิดวาล์วแก๊ส เครื่องจะส่งสัญญาณไปยังสมาร์ทโฟนเพื่อให้เรารู้ตัว บางรุ่นยังมีระบบสั่งปิดวาล์วแก๊สแบบอัตโนมัติอีกด้วย

นอกจากนั้นเราควรติดตั้งระบบ Smoke Detector เอาไว้เพื่อตรวจจับอนุภาคของควันไฟในกรณีที่มีเพลิงไหม้ภายในบ้าน โดยเครื่องจะตรวจจับได้อย่างรวดเร็วและส่งสัญญาณเตือนไปยังสมาร์ทโฟน และยังสามารถสั่งการไปยังอุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยเสียง เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านได้รู้ตัวและหนีออกมาได้ทันก่อนที่จะแจ้งขอความช่วยเหลือต่อไป

ระบบ บ้านอัจฉริยะ สามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี ไม่ต้องกังวลเวลาที่ผู้สูงอายุหรือผู้พิการต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง เพราะด้วยการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ภายในบ้านจะช่วยให้ผู้สูงอายุและผู้พิการช่วยเหลือตัวเองได้ง่ายขึ้น และมีความปลอดภัยจากระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย การออกแบบบ้านเพื่อรองรับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ จะช่วยลดอุบัติเหตุภายในบ้านลงได้ และเรายังสามารถดูแลคนที่เรารักผ่าน กล้องวงจรปิดไร้สายดูผ่านโทรศัพท์ ได้ทุกที่ทุกเวลา และทำการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติขึ้น

Leave a Reply

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น