6 ระบบอัจริยะ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ในการดูแลบ้าน

      บ้านคือสิ่งที่ผู้คนให้ความสำคัญนอกเหนือจากการเป็นเพียงที่พักอาศัย หลายคนทำงานหนักเพื่อเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านสักหลังเพื่อเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและที่ผ่อนคลายในการใช้ชีวิต และยังเป็นสถานที่ในการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เจ้าของบ้านให้ความสำคัญคือเรื่องของความปลอดภัย ทั้งต่อทรัพย์สินภายในบ้านรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตของเราเองและคนที่เรารัก

     ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาพัฒนาเพื่อทำให้บ้านธรรมดา ๆ กลายเป็นบ้านอัจฉริยะที่จะช่วยในการรักษาความปลอดภัยและดูแลบ้าน ให้ทุกชีวิตภายในบ้านปลอดภัยและมีความสุข และนี่คือ 6 ระบบอัจฉริยะที่สามารถนำมาใช้ในการดูแลบ้าน เพื่อให้ตอบโจทย์วิถีชีวิตโลกสมัยใหม่

1.ระบบกล้อง กล้อง cctv รักษาความปลอดภัย

        ปัจจุบันมีการใช้ กล้องวงจรปิด เป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการรักษาความปลอดภัยสำหรับบ้านพักอาศัยกันมากขึ้น เพราะด้วยเทคโนโลยีของกล้องรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยมากขึ้น สามารถติดตั้งใช้งานได้ง่ายขึ้น และยังมีราคาที่ถูกลง ทำให้ระบบกล้องสำหรับรักษาความปลอดภัยถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย ซึ่งระบบของกล้องที่นิยมใช้กันภายในบ้านพักอาศัยนั้นคือกล้องระบบ IP Camera (Internet Protocal Camera) ที่เป็นระบบใหม่โดยสามารถเชื่อมต่อกล้องเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต และสามารถดูภาพผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนได้ทันที ทุกที่ทุกเวลา ติดตั้งได้ง่าย ใช้งานเป็น กล้องวงจรปิดไร้สาย เพื่อให้สอดส่องดูแลความปลอดภัยของบ้านได้ตลอดเวลา 

ประโยชน์ของการติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัย

  • สอดส่องป้องกันภัยจากบุคคลภายนอก ในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยโจรผู้ร้าย การระวังภัยภายในบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญ การติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัยเอาไว้ จะช่วยให้เราสอดส่องผู้บุกรุกได้ และยังเป็นการเตือนให้ผู้ที่ประสงค์ร้ายต่อบ้านเรา เกิดความกลัวจะถูกบันทึกภาพเมื่อเห็นว่าบ้านของเรามีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้อง
  • เพื่อใช้เป็นหลักฐานทางคดี ในบางครั้งผู้บุกรุกอาจจะไม่สนใจแม้ว่าเราจะมีกล้องเอาไว้บันทึกภาพ การมีระบบกล้องรักษาความปลอดภัยเอาไว้ จะสามารถใช้เป็นหลักฐานไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีได้ภายหลัง
  • เพื่อให้เกิดความอุ่นใจ การที่ติดตั้งระบบกล้องเอาไว้จะช่วยให้เราอุ่นใจแม้ในเวลาที่ไม่อยู่บ้าน เราสามารถดูภาพจากกล้องรักษาความปลอดภัยผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนได้ตลอดเวลา สร้างความสบายใจได้มากยิ่งขึ้น
  • ใช้เป็นอุปกรณ์ดูแลคนในบ้าน เราสามารถดูแลคนในบ้านได้ผ่านการดูกล้องที่ติดตั้งเอาไว้ เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ ในกล้องบางรุ่นยังสามารถใช้การพูดคุยผ่านระบบกล้องที่ทันสมัยได้ทันที

โดยทาง บริษัท สมาร์ท เบสท์บายส์ นั้นมี กล้องวงจรปิด ให้เลือกหลายแบบ ทั้งกล้องแบบ Smart IP Camera ที่ดูภาพผ่านแอปพลิเคชันได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวหรือกล้องแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จะช่วยให้ใช้งานได้แม้ในเวลาที่ไฟดับ ประหยัดงบประมาณ มีระบบอินฟราเรดบันทึกภาพได้ในเวลากลางคืน

2.ระบบเตือนภัยอัจฉริยะ

        การดูแลระบบต่าง ๆ ภายในบ้าน เช่น ระบบสายไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้มีสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ จะช่วยลดอุบัติเหตุจากเพลิงไหม้ได้ แต่อุบัติเหตุนั้นคือเรื่องไม่อาจคาดเดาได้ การติดตั้งระบบเพื่อเตือนภัยจะช่วยลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ ระบบที่ควรติดตั้งภายในบ้าน ที่สำคัญ มีดังนี้

ระบบตรวจจับควันไฟ

         เพลิงไหม้นั้นเป็นอุบัติเหตุที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง ซึ่งเราสามารถป้องกันภัยเบื้องต้นได้ด้วยการติดตั้งถังดับเพลิงเอาไว้ภายในบ้านเพื่อใช้ระงับเหตุเพลิงไหม้ แต่บางครั้งเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว ก็อาจจะไม่สามารถระงับเหตุได้ทัน ดังนั้นอุปกรณ์อัจฉริยะที่เรียกว่า Smoke Detector ที่จะช่วยเตือนภัยไปยังแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนทันทีที่ตรวจจับควันไฟที่เกิดการไหม้ของเชื้อเพลิงได้ ซึ่งเครื่องนั้นสามารถตรวจจับควันได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เรามีเวลามากพอในการนำถังดับเพลิงมาดับไฟได้ทันหรือแจ้งเหตุไปยังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันไฟลุกลามจนยากที่จะควบคุม

ระบบตรวจจับแก๊สรั่ว

        ในห้องครัวสำหรับบ้านทั่วไปนั้น จะใช้แก๊สหุงต้มในการประกอบอาหาร ซึ่งแม้ว่าถังแก๊สที่ใช้งานโดยทั่วไปจะมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน แต่อย่างไรเสียการป้องกันอันตรายจากแก๊สรั่วภายในบ้านก็เป็นสิ่งที่ควรระวัง การติดตั้งเครื่องตรวจแก็สรั่วจะช่วยแจ้งเตือนเราไปที่สมาร์ทโฟนเมื่อตรวจจับได้ว่ามีแก๊สรั่วขึ้น เพื่อให้เรามาป้องกันภัยได้ทันท่วงที

 

สัญญาณไฟและเสียงแจ้งเตือน

       แม้ว่าจะติดตั้งระบบแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนแล้ว แต่ในบางครั้งเราอาจจะมีเหตุจำเป็นที่ไม่ได้ตรวจสอบการแจ้งเตือนที่สมาร์ทโฟน ทั้งการที่แบตเตอรี่หมด วางสมาร์ทโฟนไว้ไกลตัว หรือมีเหตุจำป็นที่จะต้องงดใช้งาน การติดตั้งระบบเตือนภัยด้วยสัญญาณไฟและสัญญาณเสียง จะเป็นการช่วยเตือนภัยได้อีกทางหนึ่ง

3.ระบบกลอนอัจฉริยะ

           การล็อกประตูด้วยกลอนหรือลูกบิดแบบเดิมๆ อาจจะไม่มีความปลอดภัยเพียงพอต่อการป้องกันผู้บุกรุก ในบางครั้งด้วยกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำภายในบ้าน อาจจะทำให้เราหลงลืมที่จะล็อคกลอนจนทำให้ผู้บุกรุกสามารถเข้ามาภายในตัวบ้านได้ การนำระบบ digital doorlock มาใช้งานภายในบ้าน จะช่วยให้มีทั้งความสะดวกสบายง่ายต่อการเข้า-ออกภายในบ้าน และมีความปลอดภัย ซึ่งทาง บริษัท สมาร์ท เบสท์บายส์ มีให้เลือกถึง 3 ระบบ ทั้งการปลดล็อกแบบใส่รหัสผ่านตัวเลข แบบการใช้คีย์การ์ดและแบบสแกนลายนิ้วมือที่มีความปลอดภัยสูงสุด และยังมีระบบเสียงเตือนเมื่อมีผู้บุกรุกมางัดแงะประตู นอกจากนี้ยังไม่ต้องกังวลว่าจะลืมล็อคประตู เพราะระบบกลอนอัจฉริยะนั้นจะทำการล็อคประตูให้เองโดยอัตโนมัติ สะดวกสบาย ปลอดภัยไร้กังวล

4.ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

      เราสามารถติดตั้ง Motion Sensor เอาไว้ภายในบริเวณบ้านเพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวของผู้บุกรุก โดยจะมีสัญญาณแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันให้เรารู้ตัวทันทีที่เครื่องตรวจับความเคลื่อนไหวของบุคคลภายนอกได้

เซ็นเซอร์ประตู-หน้าต่าง

       ในส่วนของประตูหลังบ้านหรือหน้าต่างที่มีจำนวนมากภายในบ้าน เราอาจจะติดตั้งเซ็นเซอร์เอาไว้เพื่อแจ้งเตือนได้ทันทีที่พบว่ามีคนพยายามจะงัดแงะหน้าต่างเพื่อเข้ามาโจรกรรมทรัพย์สินภายในบ้าน จะทำให้เรารู้ตัวอย่างรวดเร็วและหาทางป้องกันได้ทัน หรือจะใช้เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องก็ได้ ด้วยการตั้งค่าให้ระบบเครื่องปรับอากาศทำงานอย่างอัตโนมัติเมื่อทำการเปิดประตู ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต

5.ระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะ

     ให้การควบคุมการเปิด-ปิดไฟภายในบ้านเป็นไปด้วยความสะดวกด้วยการนำเทคโนโลยีสวิตช์ไฟอัจฉริยะมาใช้ในการควบคุมการเปิด-ปิดไฟ สามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย ตรวจสอบสถานะการใช้งานได้ผ่านหน้าจอ ไม่ต้องเดินไปสำรวจทุกห้อง ไม่ต้องกลัวลืมปิดไฟเพราะมีระบบตั้งเวลาการเปิด-ปิดไฟได้แบบอัตโนมัติ ช่วยให้ควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่างได้แม้เราจะไม่ได้อยู่บ้าน เพิ่มการรักษาความปลอดภัยให้กับบ้านได้

6.ระบบควบคุมอุปกรณ์แบบอัจฉริยะ

      จะเป็นเรื่องดีแค่ไหนหากเราสามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ทุกชนิดด้วยการควบคุมผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน ซึ่งทุกสิ่งจะง่ายดายเพียงแค่เราติดตั้งระบบรีโมทอัจฉริยะร่วมกับ Smart Gateway สำหรับเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ของอุปกรณ์ภายในบ้านที่รองรับอุปกรณ์ได้ถึง 50อุปกรณ์ แล้วควบคุมผ่าน Smart App ที่จะทำให้เราจะเปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้กลายเป็นรีโมทควบคุมอุปกรณ์ได้อย่างหลากหลาย เช่น ควบคุมการเปิด-ปิดสมาร์ททีวี ควบคุมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ควบคุมการเปิด-ปิดไฟ และควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆได้อีกมากมาย สามารถตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ผ่านแอปพลิเคชันได้ตลอดเวลา

      การนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ใน ระบบความปลอดภัย ภายในบ้านจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตภายในบ้านกับครอบครัวที่แสนอบอุ่นได้อย่างมีความสุข ไร้ความกังวล ซึ่งทุกความต้องการสามารถเป็นจริงได้ เพียงแค่ติดตั้งระบบให้กับบ้านของเราให้ตรงกับความต้องการ หากต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบให้ครบถ้วน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน ไว้ใจให้ทาง สมาร์ท เบสท์บายส์ เป็นที่ปรึกษาและวางระบบบ้านอัจฉริยะให้คุณ

 

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น