รวมเหตุผลว่าทำไมต้องติดตั้ง เซ็นเซอร์อุณหภูมิ ภายในคลังสินค้า พร้อมแนะวิธีเลือกซื้อ

       คลังสินค้าห้องเย็นเป็นสถานที่ควบคุมและรักษาอุณหภูมิความเย็นให้เหมาะสมและคงที่เป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับการเก็บรักษาและการขนส่งสินค้าที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ เช่น อาหารสดและผักผลไม้ที่เน่าเสียง่าย ไอศกรีม เครื่องสำอาง ยา อาหารเสริม และวัคซีน นั่นคือเหตุผลที่คลังสินค้าห้องเย็นควรติดตั้ง เซ็นเซอร์อุณหภูมิ เพื่อให้มั่นใจ 100% ว่าสามารถควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดเวลา ช่วยชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเน่าเสียและป้องกันสินค้าเสื่อมคุณภาพ

        คนทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าที่มีข้อจำกัดอุณหภูมิต่ำคงต้องทำความเข้าใจเหตุผลของการใช้เซ็นเซอร์อุณหภูมิภายในคลังสินค้ากันก่อน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยอาจก่อให้เกิดความเสียหายจึงต้องจัดเก็บในอุณหภูมิเย็นคงที่ตลอดเวลา เซ็นเซอร์อุณหภูมิไร้สายไม่เพียงช่วยในเรื่องการเก็บสินค้าภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังติดตามสถานะทางออนไลน์ได้ตลอดเวลาและแจ้งเตือนเมื่อเกิดไฟดับ เครื่องเสีย หรือเกิดเหตุไม่คาดฝันอื่น ๆ 

 

ทำไมต้องติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิภายในคลังสินค้า

1.ตรวจสอบอุณหภูมิแบบเรียลไทม์

      หัวใจสำคัญของคลังสินค้าห้องเย็นคือการควบคุมอุณหภูมิความเย็นอย่างต่อเนื่องและคงที่เสมอ โดยปกติคลังสินค้าห้องเย็นมีคนคุมระบบตลอดเวลา ระบบทำความเย็นทั่วไปตั้งค่าความเย็นคงที่โดยไม่คำถึงอุณหภูมิแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง ในวันที่อากาศเย็นจะได้รับความเย็นตามปกติ แต่ในวันที่อากาศร้อนมาก การตั้งค่าเดิมอาจไม่เพียงพอทำให้อุณหภูมิสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ นั่นเป็นเหตุผลที่ควรติดตั้งเซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะเพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานตามเวลาจริง 24 ชั่วโมง 

     เซ็นเซอร์อุณหภูมิอัจฉริยะเป็นอุปกรณ์ smart home แบบไร้สายที่เริ่มนำมาใช้ในที่พักอาศัยทั่วไปและในอาคารออฟฟิศมากขึ้น ระบบตรวจสอบอุณหภูมิช่วยให้ตรวจเช็กและอ่านค่าอุณหภูมิในห้องเย็นแบบเรียลไทม์ได้ทุกเมื่อผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนโดยไม่ต้องจัดหาคนมาเฝ้าห้องเย็นตลอดเวลา สามารถใช้แนวทางเชิงรุกด้วยการปรับอุณหภูมิห้องแต่ละห้องโดยอัตโนมัติหรือควบคุมอุณหภูมิได้เองผ่านแอปพลิเคชันเช่นเดียวกัน ปัจจุบันธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็นหันมาใช้ระบบ เซ็นเซอร์อุณหภูมิ เพื่อรับรองความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้าตลอดการจัดเก็บรวมถึงการขนส่งไปแหล่งจัดจำหน่ายด้วย นับเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกจาก บ้านอัจฉริยะ อีกประเภทที่กำลังเป็นที่ต้องการมากขึ้น

2.การแจ้งเตือนอัตโนมัติ

        การทำงานของเซ็นเซอร์อุณหภูมิเป็นแบบไร้สายใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แจ้งเตือนอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ผ่านข้อความ อีเมล หรือเสียงไปยังแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ วิธีการแจ้งเตือนหรือเงื่อนไขการแจ้งเตือนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้ใช้กำหนด ในกรณีที่เกิดความผิดปกติจะแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วและสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันที ป้องกันสินค้าเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติไม่ต่างจากการแจ้งเตือนของอุปกรณ์สมาร์ทโฮมส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นระบบล็อกประตูอัจฉริยะ กล้องวงจรปิดไร้สายดูผ่านโทรศัพท์ เซ็นเซอร์ตรวจจับควันไฟ หรือเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ซึ่งช่วยดูแลบ้านให้ปลอดภัยจากขโมยงัดแงะและแจ้งเตือนเพลิงไหม้ได้อีกด้วย

3.ลดความเสี่ยงข้อผิดพลาดของมนุษย์

คลังสินค้าห้องเย็นที่ใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิในการจัดเก็บสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ สามารถจัดเก็บสินค้าให้สดใหม่และรักษาคุณภาพได้เป็นอย่างดี ส่วนเซ็นเซอร์อุณหภูมิอัจฉริยะเป็นหนึ่งในชุดอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่เข้ามาช่วยควบคุมการทำงานอย่างแม่นยำและเสริม ระบบความปลอดภัย ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นโดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังระบบควบคุมอุณหภูมิตลอดเวลา นอกจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิจะตรวจสอบห้องเย็นโดยอัตโนมัติและแจ้งเตือนเพื่อให้แก้ไขรวดเร็วทันท่วงทีแล้ว เซ็นเซอร์อุณหภูมิยังป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบและสร้างรายงานอัตโนมัติอย่างแม่นยำอีกด้วย ช่วยลดความยุ่งยากในการเก็บบันทึก พร้อมกับลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่โดยไม่ได้ตั้งใจ

4.ประหยัดเวลาและเงิน

เมื่อมีการติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิส่งผลให้การทำงานไม่มีข้อผิดพลาด ระบบควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมตลอดเวลาสามารถดูแลสินค้าที่จัดเก็บในห้องเย็นให้คงความสดใหม่และรักษาคุณภาพของสินค้าได้ดีกว่าเดิม โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบอุณหภูมิด้วยตนเอง จึงลดภาระเจ้าหน้าที่ไม่ต้องมาตรวจสอบและดูแลห้องเย็นด้วยตนเองตลอดเวลา ลดการจ้างคนมาเฝ้าดูแลระบบควบคุมห้องเย็น และบันทึกข้อมูลที่เชื่อถือได้ด้วย ทั้งช่วยประหยัดเวลาและประหยัดเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมห้องเย็นสามารถมุ่งเน้นไปที่เรื่องเร่งด่วนและเรื่องสำคัญที่ส่งเสริมการเติบโตและความสำเร็จของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น 

วิธีเลือกซื้อเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่เหมาะสม

          ก่อนเลือกซื้อและติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิควรทำความเข้าใจว่าอุปกรณ์ตัวนี้ใช้วัดอะไร เซ็นเซอร์อุณหภูมิโดยทั่วไปเป็นอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่ใช้ภายในบ้านมากขึ้น อย่างแรกคือในระบบเครื่องปรับอากาศ คือใช้วัดอุณหภูมิเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิให้เหมาะสมกับห้องได้ นอกจากนี้ยังใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายประเภท โดยควบคุมและรักษาอุณหภูมิความเย็นสำหรับตู้เย็นและตู้แช่แข็ง รวมถึงควบคุมอุณหภูมิให้ร้อนถึงระดับที่จำเป็นสำหรับเตาอบ เครื่องทำความร้อน หรือแม้แต่เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ทั่วไป

        ทั้งนี้ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจโลจิสติกส์ เมื่อนำเซ็นเซอร์อุณหภูมิมาใช้ในห้องเย็นช่วยยกระดับระบบตรวจสอบอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเนื่องจากตัวเซ็นเซอร์มีความละเอียดอ่อนจึงใช้ประโยชน์ได้มากกว่านั้น มาดูกันว่าควรเลือกซื้อเซ็นเซอร์อุณหภูมิแบบไหนที่ตรงกับการดำเนินงานของคลังสินค้าในแต่ละวัน

สินค้าที่จัดเก็บในห้องเย็นส่วนมากอยู่ในกลุ่มอาหารสด แต่ถ้ามีตู้แช่เย็นสินค้าหลายประเภทในคลังสินค้าซึ่งมีมาตรฐานการจัดเก็บที่อุณหภูมิแตกต่างกัน ควรติดตั้ง กล้องวงจรปิดไร้สาย จำนวนมากเพียงพอช่วยให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง

  • ตัวเซ็นเซอร์ควรตรวจวัดอุณหภูมิไปจนถึงติดลบ 30 องศาเซลเซียสเป็นอย่างน้อย สำหรับอาหารแช่แข็งหรือยาบางชนิดที่จำกัดอุณหภูมิต่ำมาก ขณะเดียวกันควรมีเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในตัวเดียวกัน สามารถวัดความชื้นในช่วง 0%-100 % และมีความแม่นยำสูง 
  • ตัวเครื่องมาพร้อมกับระบบเก็บข้อมูล มีทั้งหน่วยความจำภายในเครื่องและหน่วยความจำภายนอกเครื่อง โดยไม่ต้องใช้กระดาษในการจดบันทึก ช่วยป้องกันข้อมูลสูญหายได้เป็นอย่างดี
  • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบไร้สาย ง่ายต่อการติดตั้ง เพราะไม่จำเป็นต้องเดินสาย เพียงแค่นำเซ็นเซอร์ไปวางไว้ในบริเวณที่ต้องการ เหมาะกับการวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในพื้นที่คลังสินค้าที่ไม่สามารถเดินสายเข้าไปถึง 
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช่วยให้เข้าถึงบริการ Cloud เพื่อบันทึกเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลที่ส่งมาจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น นอกจากนี้ตัวเครื่องยังแสดงผลการวัดออกมาได้หลายรูปแบบ เช่น ตัวเลข, กราฟเส้น และกราฟแท่ง สามารถนำข้อมูลกลับมาวิเคราะห์ย้อนหลังและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้อีกด้วย ช่วยแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ลืมจดบันทึกทำให้ได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์
  • เครื่องเซ็นเซอร์อุณหภูมิมีการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi รวมไปถึงการเชื่อมโยงเข้ากับระบบแจ้งเตือน ในกรณีที่อุณหภูมิสูงเกินไป ตัวเครื่องจะส่งข้อความหรืออีเมลแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถืออย่างสะดวกรวดเร็วช่วยให้แก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันเวลา สามารถดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพมือถือ พร้อมทั้งกำหนดตั้งค่าอุณหภูมิที่ถูกต้องผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้
  • การแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันบนมือถือเป็นอีกฟังก์ชันหลักที่สร้างความน่าเชื่อถือมากกว่าเดิม หากจะให้ดีแนะนำให้ติดตั้ง กล้องวงจรปิด ให้เห็นมุมมองของจอแสดงผลอุณหภูมิและความชื้นเพื่อตรวจสอบจากตัวเครื่องได้ทันที เมื่อได้รับการแจ้งเตือนจึงสามารถตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์ เช็กได้ว่ามีความเสี่ยงที่เกิดการทำงานผิดปกติซึ่งจะเกิดอันตรายทำให้สินค้าเสียหายหรือไม่

     เห็นกันแล้วว่าการนำระบบเซ็นเซอร์อุณหภูมิตรวจสอบคลังสินค้าห้องเย็นไม่เพียงแต่ปกป้องสินค้าเน่าเสียง่ายและป้องกันสินค้าเสื่อมเท่านั้น แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันและป้องกันข้อผิดพลาดของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี สร้างความน่าเชื่อถือให้คลังสินค้าห้องเย็นที่ได้มาตรฐานและเหมาะสำหรับธุรกิจที่มีสต๊อกสินค้าอาหารเน่าเสียง่าย วัตถุดิบต่าง ๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นอย่างต่อเนื่อง

    การติดตั้งอุปกรณ์ เซ็นเซอร์อุณหภูมิ เพื่อให้อุณหภูมิความเย็นในคลังสินค้ามีความเสถียรตามที่ตั้งค่าไว้ เป็นส่วนหนึ่งของ ระบบความปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดภายในคลังสินค้า โรงงาน หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องตรวจจับอุณหภูมิและควบคุมรักษาให้คงที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับตรวจเช็กสถานะการทำงานได้ตลอดเวลา หากอุณหภูมิเบี่ยงเบนจากค่าที่ตั้งไว้ ระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะจะปรับให้ถูกต้อง นอกจากการทำงานส่งเสริมกันของอุปกรณ์สมาร์ทโฮมทั้งสองชนิดนี้ ยังมีอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติอื่น ๆ ให้เลือกใช้งานตามความต้องการ ประกอบด้วย หลอดไฟอัจฉริยะ ล็อกประตูดิจิตอล กริ่งประตูอัจฉริยะ กล้องวงจรปิด เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว และเซ็นเซอร์ตรวจจับควันไฟ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SMART Traffic & Safety เว็บไซต์ https://www.smartsafetyservice.com/

 

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น