แนะนำบ้าน smart home บ้านยุคใหม่ สะดวกสบาย ปลอดภัย 24 ชั่วโมง

               บ้าน smart home เป็นบ้านที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้บ้านมีความทันสมัย สะดวก สบาย ในการใช้งานสำหรับผู้อยู่อาศัยและมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยอุปกรณ์ทุกอย่างภายในบ้านจะได้รับการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอัจฉริยะโดยมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เสมือน Gateway เป็นตัวควบคุมและสั่งการให้ระบบเซ็นเซอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าสมาร์ทโฮมต่าง ๆ ทำงาน ผ่าน Application บนมือถือสมาร์ทโฟนแทนรีโมทแบบปกติ เช่น ระบบ กล้องวงจรปิด, เซ็นเซอร์อุณหภูมิ, ระบบรักษาความปลอดภัยและอื่น ๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนประกอบที่สำคัญของบ้านสมาร์ทโฮม

บ้านสมาร์ทโฮมจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบสำคัญอยู่ 3 ส่วนได้แก่

  • เครือข่าย ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Smart Home ทั้งหมดเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายแบบไร้สายหรือแบบมีสายตัวเครือข่ายจะทำหน้าที่ในการรับส่งสัญญาณเครือข่ายนั้นไปยังตัวควบคุมอุปกรณ์ Smart Home
  • ตัวควบคุมอัจฉริยะ ตัวควบคุมจะทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Smart Home กับ Application เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งการอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
  • อุปกรณ์ เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบเครือข่าย รวมไปถึงการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันให้ทำงานร่วมกันได้ เช่น ทีวีอัจฉริยะ, กล้องวงจรปิด, Smart Digital Door lock, Smoke Detector เป็นต้น

บ้านสมาร์ทโฮม โอกาสของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์

        ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและของใช้ส่วนตัวเท่านั้น แต่รวมถึงอุปกรณ์สำคัญภายในบ้านที่ช่วยอำนวยควาสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัย นับว่าเป็นโอกาสทองของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่จะนำจุดเด่นของเทคโนโลยีเหล่านี้มาปรับใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อสังหาริมทรัพย์และเป็นหนึ่งในจุดขายเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้หันมาพิจารณาเลือกซื้อบ้านและคอนโดของโครงการเพื่ออยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะระบบความปลอดภัยที่ไม่เพียงแต่ติดตั้งในอาคาร บ้านเรือนเท่านั้น แต่สามารถนำไปขยายผลติดตั้งให้กับโรงเรียน บริษัท โรงงาน ห้างสรรพสินค้า อาคารสาธารณะ และสถานที่ราชการต่าง ๆ ได้

ระบบเตือนภัยอัจฉริยะ

         หลายคนคงรู้จัก กล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย เป็นอย่างดี เพราะเป็นอุปกรณ์เตือนภัยในยุคแรก ๆ ที่ได้รับการติดตั้งตามหน่วยงาน อาคารสำนักงาน โรงงานหรือคลังสินค้า ที่มีความสำคัญ ๆ เพื่อช่วยในการรักษา ป้องกันและเตือนภัย ให้กับเจ้าของอาคารหรือสถานที่เหล่านั้นได้รับรู้ เพื่อที่จะหาทางในการแก้ไขปัญหาและป้องกันเหตุการณ์เหล่านั้นไม่ให้เกิดซ้ำ หรือนำมาใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้ แต่ด้วยระบบดังกล่าวมีความล้าสมัย

       หากเทียบกับเทคโนโลยี IoT ที่นำมาประยุกต์ให้กับอุปกรณ์เหล่านั้นใหม่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะอุปกรณ์สมาร์ทโฮมเหล่านั้น สามารถแจ้งเตือนเจ้าของบ้านผ่านทางข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้อีกทางหนึ่งด้วย สร้างความสะดวกสบาย ทำให้ผู้ใช้อาคาร ผู้อาศัย เกิดความมั่นใจและมีความปลอดภัยมากกว่าเดิม

เซ็นเซอร์ อุปกรณ์หลักที่ขาดไม่ได้สำหรับบ้าน smart home

       เซ็นเซอร์ถือเป็นหัวใจหลักของระบบบ้านอัจฉริยะ เพราะอุปกรณ์ที่ใช้งานทั้งหมดจะต้องใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับ ก่อนที่จะนำเซ็นเซอร์เหล่านั้นไปประยุกต์กับอุปกรณ์อื่น ๆ ตามการใช้งาน เช่น หลอดไฟอัจฉริยะ ที่นำเซ็นเซอร์ไปทำงานตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อให้ไฟฟ้าสว่างอัตโนมัติเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบการเคลื่อนไหว จากนั้นก็จะดับลงอัตโนมัติเช่นกันหากพบว่าไม่มีการเคลื่อนไหว หรือ Smoke Detector อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ จะส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุมทันที เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบว่ามีกลุ่มควันที่จะก่อให้เกิดอัคคีภัย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์สำหรับความปลอดภัยอื่น ๆ อีก สำหรับบ้านสมาร์ทโฮม บ้านเพื่อคนยุคใหม่ ซึ่งเรามีข้อมูลมาแนะนำเพิ่มเติมดังนี้

แนะนำอุปกรณ์สำหรับบ้านสมาร์ทโฮม

        สำหรับใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์สำหรับบ้านสมาร์ทโฮม หรือมีระบบบ้านสมาร์ทโฮมอยู่แล้วและต้องการอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม โดยในวันนี้เราจะมาแนะนำอุปกรณ์จาก www.smartsafetyservice.com ผู้เชี่ยวชาญจำหน่ายและให้บริการติดตั้งอุปกรณ์อัจฉริยะที่เปิดให้บริการมามากกว่า 10 ปี 

smart gateway

Smart Gateway

      อุปกรณ์สำหรับควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะ รองรับอุปกรณ์ได้มากถึง 50 อุปกรณ์ ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะด้วยเครือข่ายภายในและรองรับคำสั่งจากผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน สั่งการทั้งภายในและภายนอกด้วยระบบอินเทอร์เน็ต Smart Gateway เป็นอุปกรณ์ไร้สาย จึงทำให้ติดตั้งได้ง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก 

Smart Remote Control

     เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับ Smart Gateway ทำหน้าที่เป็นรีโมทคอนโทรล เพื่อสั่งการอุปกรณ์อัจฉริยะแทนรีโมทของอุปกรณ์นั้น ๆ รองรับฟังก์ชันการใช้งานมากกว่า 8,000 รายการ สร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน เพราะใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ

Smart Digital Doorlock

      ประตูอัจฉริยะ ไร้รูกุญแจ ที่มาพร้อมระบบป้องกันการงัดแงะและรหัสผ่าน, คีย์การ์ดและระบบสแกนลายนิ้วมือ หากไร้ซึ่งข้อมูลดังกล่าว จะไม่สามารถเปิดประตูได้ ส่งสัญญาณแจ้งเตือนทันทีเมื่อพบว่าประตูถูกงัดแงะ ปกป้องการโจรกรรมบ้านอย่างได้ผล

ระบบกริ่งอัจฉริยะ

     เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ยอดนิยมสำหรับคอนโดมิเนียมชั้นนำ เพราะสามารถใช้สำหรับสื่อสารและตรวจสอบบุคคลภายนอกด้วยกล้องที่ติดตั้งได้ ระบบดังกล่าวยังสามารถต่อสายโทรศัพท์ให้สนทนากับเจ้าของบ้านได้อีกด้วย ปลอดภัยสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ 

Smoke Detector

      อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟอัจฉริยะ ที่ใช้ตรวจจับควันไฟพร้อมแจ้งเตือนให้เจ้าของบ้านรับรู้ เพื่อหาทางป้องกัน หากใช้ควบคู่กับ เซ็นเซอร์อุณหภูมิ ตรวจจับความร้อน ก็ยิ่งทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น 

หลอดไฟอัจฉริยะ

    เป็นหลอดไฟที่สามารถปรับสีได้ภายแอปพลิเคชันบนมือถือ หรือการปรับเปลี่ยนจังหวะกระพริบได้ตามใจชอบ เพื่อสร้างความสุขและสีสันให้แก่คนรุ่นใหม่และไม่จำเจในการใช้ชีวิต

สวิตช์ไฟอัจฉริยะ

    มีให้เลือกด้วยกัน 4 แบบ 4 ปุ่มกด มาพร้อมระบบป้องกันการช็อต ป้องกันการรั่วไหลของไฟได้ 100% ปลอดภัยสำหรับเด็กและทุก ๆ คน ตัวสวิตช์มีไฟ LED ที่คอยส่องสว่างตลอดเวลา หมดปัญหาการคลำหาปลั๊กในที่มืด

 

ประโยชน์ของบ้านอัจฉริยะ

1.ให้ความสะดวกสบาย

     โดยเฉพาะการสั่งการและควบคุมอุปกรณ์ทุกอย่างภายในบ้าน สามารถทำผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือเพียงแอปพลิเคชันเดียว ตรวจสอบอุปกรณ์การทำงานต่าง ๆ ผ่านมือถือแม้จะอยู่ภายนอกบ้านก็ตาม สั่งเปิด-ปิด อุปกรณ์อัจฉริยะจากภายนอกบ้านได้ 

2.ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า

     อุปกรณ์บางชนิดมีระบบโซล่าร์เซลล์ ทำให้ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการทำงานและบางอุปกรณ์ใช้ระบบ Motion detector จะทำงานทันทีก็ต่อเมื่อตรวจพบมีการเคลื่อนไหว เช่น หลอดไฟ กล้องวงจรปิด หากพบว่าไม่มีการเคลื่อนไหว ณ ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ระบบก็จะหยุดการทำงานทันที 

3.ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้พักอาศัย

    ด้วยระบบต่าง ๆ ทำงานผ่านเซ็นเซอร์ตรวจจับทั้งหมด พร้อมกับการแจ้งเตือนไปเข้ามือถือสมาร์ทโฟนโดยตรง จึงทำให้เจ้าของบ้านตรวจสอบและสั่งการแก้ไขและป้องกันได้อย่างทันท่วงที หมดปัญหาเรื่องการทำงานล่าช้า หากเทียบกับสัญญาณกันขโมยหรือสัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้สมัยเก่าที่ทำได้แค่เพียงบันทึกภาพและส่งสัญญาณเตือนเท่านั้น ซึ่งหากเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้าน ผู้บุกรุกก็เข้าไปในบ้านได้เช่นเดิม แต่ถ้าแจ้งเตือนเข้ามือถือ เจ้าของบ้านสามารถโทรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

4.เพิ่มมูลค่าให้กับอสังหาริมทรัพย์

     ในช่วงที่ผ่านมาจะพบว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายแห่ง ต่างชูจุดขายด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฮม ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดไร้สาย เซ็นเซอร์อุณหภูมิ ตรวจจับความร้อน เพื่อให้ระบบปรับอากาศทำงานอัตโนมัติ สัญญาณกันขโมยแบบไร้สาย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่บ้านและคอนโดมิเนียม และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจในการซื้อบ้านง่ายขึ้น เพราะว่าเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตในปัจจุบัน มั่นใจในความปลอดภัยได้มากกว่า

ข้อควรระวังสำหรับการเลือกซื้ออุปกรณ์บ้านสมาร์ทโฮม

    ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ทำให้อุปกรณ์บ้านสมาร์ทโฮมออกสู่ตลาดจำนวนมาก ทำให้ผู้ซื้อเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนั้น จึงควรพิจารณาและระมัดระวังให้ดีโดยเฉพาะของที่เน้นราคาถูกและของที่ไม่มีคุณภาพ ตลอดจนการรับประกันหลังการขาย แม้ว่าจะราคาถูกเพียงใดแต่หากไร้การรับประกันคุณภาพของสินค้าที่ดี ก็ทำให้สูญเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ 

 

     การเลือกซื้ออุปกรณ์ smart home จึงควรเลือกซื้อจากบริษัทและผู้จำหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือ มีการรับประกันสินค้าและมีบริการหลังการขาย สามารถติดต่อได้หากพบว่าอุปกรณ์ชำรุดหรือได้รับความเสียหาย เพียงเท่านี้ก็ทำให้สามารถใช้ชีวิตในบ้านสมาร์ทโฮมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินได้แล้ว เปลี่ยนบ้านให้เป็นสมาร์ทโฮม เพื่อความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในบ้าน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SMART Traffic & Safety เว็บไซต์ smartsafetyservice.com

 

smart home
เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น