อุ่นใจทุกครั้งกับ ระบบความปลอดภัย บ้านสมาร์ทโฮม ทางเลือกของคนยุคดิจิทัล

      บ้าน smart home เป็นบ้านสมัยใหม่ที่มีการนำเอาเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาปรับใช้ร่วมกับ อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สามารถตอบโจทย์ของคนยุคดิจิทัล เพื่อให้ได้รับความสะดวก สบาย ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน โดยรูปแบบของบ้านสมาร์ทโฮมจะเป็นการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่าน application บนมือถือ ซึ่งการทำงานดังกล่าวสามารถที่จะควบคุม สั่งการได้จากทุกที่ โดยจะเป็นการทำงานผ่านตัวเซ็นเซอร์ที่มีขนาดเล็กแต่มากด้วยความสามารถ 

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดบ้านสมาร์ทโฮม

การที่จะทำให้เป็นบ้านสมาร์ทโฮมได้นั้นจะประกอบไปด้วยปัจจัยที่สำคัญ ดังนี้

  • ระบบเครือข่าย โดยระบบบ้านอัจฉริยะจะต้องมีเครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายแบบเดินสายหรือแบบไร้สาย โดยทั้ง 2 เครือข่ายจะต้องทำงานร่วมกันได้ โดยระบบเครือข่ายดังกล่าวจะต้องได้รับการออกแบบและวางแผนการติดตั้งอุปกรณ์สมาร์ทโฮมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการใช้งานด้วย
  • ระบบควบคุมอัจฉริยะ ภายใต้การทำงานบนเครือข่ายของบ้านอัจฉริยะจะต้องมีระบบควบคุมที่มีความสามารถและชาญฉลาดเป็นอย่างยิ่ง โดยทำหน้าที่เหมือน Gate Way เพราะจะต้องเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ smart home ต่าง ๆ ภายในบ้านให้สามารถสื่อสารถึงกันและเชื่อมต่อออกสู่ภายนอกได้
  • ระบบสั่งการและเชื่อมโยง ภายหลังจากที่มีตัวกลางในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ Smart Home ต่าง ๆ แล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีตัวสั่งการเพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์เหล่านั้นให้สามารถทำงานได้ นั่นคือตัวรีโมทคอนโทรลหรือเป็นตัวอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล ที่สามารถสั่งการเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดได้ไม่ว่าจะเป็น ระบบความปลอดภัย ระบบแสงสว่าง เป็นต้น 

    อุปกรณ์สมาร์ทโฮมและเซ็นเซอร์ตรวจจับ ภายหลังจากที่มีตัวควบคุมและรีโมทคอนโทรลแล้วลำดับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ smart home ต่าง ๆ ที่เราสามารถซื้อหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป เช่นทีวี Smart Home เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟอัจฉริยะและตัวตรวจจับหรือเซ็นเซอร์ในการทำงาน เช่น Motion Sensor การตรวจจับการเคลื่อนไหว  Smoke Detector เป็นต้น

  • ซอฟต์แวร์หรือ Application ที่ใช้ในการบริหารจัดการอุปกรณ์สมาร์ทโฮมต่าง ๆโดยในที่นี้จะกล่าวถึง Application ที่ใช้งานผ่านมือถือสมาร์ทโฟน ที่ทำให้เจ้าของบ้านสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในบ้านได้หรือตรวจสอบระบบแจ้งเตือน ระบบความปลอดภัย ต่าง ๆ จากภายนอกบ้าน
  • อินเทอร์เน็ต หากมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์สมาร์ทโฮมต่าง ๆ ออกสู่ภายนอกจำเป็นอย่างยิ่งที่บ้านดังกล่าวจะได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อออกสู่โลกภายนอก ในขณะเดียวกันโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายในบ้านจากภายนอก ก็ต้องทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกัน จึงจะสามารถสั่งการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้านได้

จะเห็นว่าบ้านสมาร์ทโฮมหากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง จะไม่สามารถเกิดขึ้นเป็นบ้านสมาร์ทโฮมได้ เพราะทุกอย่างจะต้องทำงานร่วมกัน

แนะนำอุปกรณ์ ระบบความปลอดภัย สำหรับบ้าน Smart Home เพื่อคนยุคดิจิตอล

      ระบบความปลอดภัย สำหรับบ้านสมาร์ทโฮมไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมโรงแรมรีสอร์ทต่าง ๆที่ได้รับความนิยมและใช้งานอย่างแพร่หลาย นั่นคือ กล้องวงจรปิด หรือระบบ CCTV ที่ใช้บันทึกเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่สำคัญในการดำเนินคดีกับการขโมยสินค้าและผู้บุกรุกที่ไม่ประสงค์ดี ซึ่ง เป็นตัวเลือกในลำดับต้น ๆของระบบความปลอดภัยเพราะสามารถตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการใช้ กล้องวงจรปิด กับโรงแรมรีสอร์ทโรงงานอุตสาหกรรมบริษัทห้างร้านหรือโรงเรียน เพื่อสร้างความอุ่นใจให้การใช้ชีวิตให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

โดยอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ทำงานภายใต้เครือข่ายที่สมบูรณ์แบบประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้

     Smart Gateway อุปกรณ์ควบคุมระบบบ้านอัจฉริยะ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมและเชื่อมต่ออุปกรณ์สมาร์ทโฮ ทุกชนิด รองรับการใช้งานกับเซ็นเซอร์ประตู หน้าต่าง Motion Sensor รีโมทคอนโทรล, เซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน, Smoke Detector และอื่น ๆ โดยสามารถรองรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์สมาร์ทโฮมดังกล่าวได้มากถึง 50 อุปกรณ์

Smart Remote Control เป็นรีโมทที่ใช้สั่งการให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสมาร์ทโฮมต่าง ๆ ทำงาน โดยทำงานร่วมกับ Smart Gateway รองรับการทำงานของรีโมทคอนโทลอื่น ๆ ได้มากกว่า 8,000 รายการ ทำให้ลดเวลาการหยิบจับ หรือค้นหารีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้ ลดเวลาในการค้นหารีโมทอื่น ๆ ได้ 100%

1.Smart Smoke Detector

      อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ เพื่อแจ้งเตือนและปกป้องผู้อยู่อาศัยให้สามารถอพยพออกจากเหตุการณ์ไฟไหม้ได้ โดย Smart Smoke Detector รุ่นใหม่ได้รับการออกแบบเป็นระบบไร้สาย ทำให้การติดตั้งด้วยตนเองได้ง่าย ๆ ช่วยให้คุณประหยัดงบประมาณในการติดตั้ง เพราะ Smart Smoke Detector มีระบบเสียงแจ้งเตือนภายในตัว ทำให้ไม่ต้องติดตั้งไซเรนหรือสัญญาณแจ้งเตือนเพิ่ม ลดขั้นตอนการกดปุ่มฉุกเฉิน เสียงสัญญาณดัง อพยพไได้ทันที ปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่างมาก

2.Smart Gas Detector

    อุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่วไหลแบบไร้สาย พร้อมเสียงสัญญาณเตือนภายในตัว ทำให้เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยปลอดภัยจากแก๊สรั่ว หรือสามารถนำไปติดตั้งภายในบริเวณห้องครัวของโรงแรม รีสอร์ท สำนักงาน อาคารต่าง ๆ ได้ เพราะเป็นระบบไร้สาย เคลื่อนย้ายสะดวก สามารถตรวจสอบการทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้  

3.Humidity and Temperature sensor

      อุปกรณ์ตรวจจับความชื้นและอุณหภูมิ เพื่อตรวจสอบความร้อนและความชื้นภายในบ้านและที่พักอาศัย เพื่อป้องกันเหตุไฟไหม้ ติดตั้งง่าย มีขนาดเล็ก สามารถดูบันทึกข้อมูลย้อนหลังและสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานผ่านแอปพลิเคชันที่กำหนดได้

3.Smart Fingerprint Door Lock

    หรือ ระบบกลอนประตูอัจฉริยะที่มาพร้อมกับความสวยงามและทันสมัยมากที่สุด เป็นระบบกลอนประตูที่ปราศจากรูกุญแจ ป้องกันการงัดแงะและมีเสียงสัญญาณเตือนหากพบว่ามีการงัดแงะเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นระบบที่ใช้รหัสผ่าน, คีย์การ์ดหรือสแกนลายนิ้วมือ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถเปิดประตูอัจฉริยะนี้ได้

4.Wi-fi Video Doorbell

     กริ่งประตูพร้อมกล้องอัจฉริยะ ที่คนในบ้านสามารถพูดคุยและดูบุคคลภายนอกประตู นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้มาเยือนได้ พร้อมระบบการเชื่อมต่อให้สามารถสนทนาผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ หากเจ้าของบ้านไม่อยู่ มีการแจ้งเตือนหากพบการเคลื่อนไหว หมดกังวลหากต้องอยู่บ้านเพียงคนเดียว ตัวกล้องมีอินฟราเรดสามารถมองเห็นภาพชัดในที่มืด ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ผ่านแอปพลิเคชันได้ตลอด 24 ชั่วโมง

5.Door and Windows Sensor

     ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ใช้งานร่วมกับ Smart Gateway เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของประตู หน้าต่าง หากพบว่ามีคนเปิดประตู-หน้าต่าง จะมีการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันบนมือถือ พร้อมกับส่งสัญญาณไปเครื่องควบคุม เพื่อให้สัญญาณกันขโมยหรือเสียงสัญญาณดัง จึงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการป้องกันการงัดแงะจากผู้บุกรุกได้ ด้วยระบบ Motion Sensor ทำให้เซ็นเซอร์ดังกล่าวทำงานได้อย่างรประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของบ้านสมาร์ทโฮม

นอกจากบ้านสมาร์ทโฮมจะตอบโจทย์ความทันสมัย สุดไฮเทคของบ้านแล้ว ยังตอบสนองต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันดังนี้

  1. สร้างความสะดวก สบายให้แก่ผู้ใช้งาน ด้วยการทำงานของ Smart Gateway และ Smart Remote Control ทำให้ใช้รีโมทสั่งการเพียงอันเดียวก็สามารถที่จะควบคุมการทำงานของอุปกรณ์สมาร์ทโฮมได้ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องใช้รีโมทหลาย ๆ อัน เพราะใช้การสั่งการผ่านแอปพลิเคชันมือถือ หมดกังวล รีโมทหาย รองรับการใช้งานทุกระบบ 
  2. ปลอดภัย ไร้กังวล ด้วยระบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้การเดินทางไปต่างจังหวัดหลาย ๆ วัน ไม่ต้องกังวลเรื่องบ้านอีกต่อไป เพราะสามารถที่จะตรวจสอบความเรียบร้อยของบ้านผ่าน กล้องวงจรปิด ได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว หากพบว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ก็สามารถสั่งงานให้เสียงสัญญาณกันขโมยดังขึ้นได้ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลความปลอดภัยของบ้านได้
  3. ประหยัดพลังงาน ด้วยระบบดังกล่าวใช้เซ็นเซอร์ Motion sensor ในการทำงาน ทำให้ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าในบ้านได้ เนื่องจากระบบจะทำงานก็ต่อเมื่อพบการเคลื่อนไหวและหยุดทำงานเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวภายในเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์อีกด้วย
  4. ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก ด้วยเทคโนโลยีมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ทำให้อุปกรณ์ smart home สามารถที่จะติดตั้งเองได้ง่าย ๆ ประกอบกับเทคโนโลยีไร้สาย จึงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินสายได้

      สำหรับใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์ smart home ที่มีบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม ในราคาที่สัมผัสได้ smartsafetyservice.com หนึ่งในผู้ให้บริการและจำหน่ายอุปกรณ์สมาร์ทโฮม ที่ทันสมัย มาพร้อมทีมงานที่มีคุณภาพ เปิดให้บริการมากกว่า 10 ปี มีบริการออกแบบ วางระบบและจำหน่ายสินค้าสมาร์ทโฮมสุดไฮเทค พร้อมรับประกัน ยินดีให้บริการ ปรึกษาฟรีผ่าน Line แอปพลิเคชันหรือ Facebook การันตีด้วยลูกค้ามากกว่า 300,000 จากทั่วประเทศ

smart home
เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น