แนะนำ ระบบความปลอดภัย บ้าน Smart Home ที่เจ้าของบ้านควรรู้

        เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกับบ้าน smart home กันมาพอสมควรแล้ว นั่นคือบ้านที่รวบรวมเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเพื่อสร้างความสะดวก สบายให้แก่เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย  ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟส่องสว่างอัตโนมัติ, กล้องวงจรปิด, การควบคุมทุกอย่างด้วยรีโมทคอนโทรลระยะไกล, การแจ้งเตือน ตลอดจน ระบบความปลอดภัย ล้วนแต่สร้างความสะดวก สบายและความมั่นใจในการอยู่อาศัยให้แก่คนในบ้านได้  จึงทำให้บ้าน smart home ได้รับความนิยมและคาดว่าจะเติบโตมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ก่อนที่จะมาเป็นบ้านสมาร์ทโฮม

        เดิมที่มีการคิดค้นและนำระบบ Timer มาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อช่วยให้เจ้าของบ้านสั่งงานให้เครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวสามารถทำงานและปิดการใช้งานตรงตามเวลาที่กำหนดได้ ซึ่งการใช้ Timer ดังกล่าวแม้จะทำงานได้ดี แต่บางฟังก์ชันก็ไม่สะดวก จนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นระบบรีโมทคอนโทรล smart switch เพิ่มความสามารถและตั้งโปรแกรมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้ แม้จะได้รับความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ดังกล่าวเข้าด้วยกัน เช่น เมื่อต้องดูแผ่น DVD จะต้องใช้รีโมทถึง 3 เครื่องได้แก่ รีโมททีวี, รีโมท DVD และ รีโมทเครื่องเสียง ยังไม่นับรวมถึงรีโมทเครื่องปรับอากาศและม่านไฟฟ้าเมื่อต้องดูภายในห้องนอนส่วนตัว 

        จนกระทั่งการมาของ Smart TV ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ได้ ทำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาอุปกรณ์ในการควบคุม Smart Device เกิดขึ้น โดยนำความคิดของ Internet of Thing มาปรับใช้ จนเกิดเป็น Product ที่ชื่อว่า Smart Gateway ที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อและความคุมการทำงานของ Smart Device ต่าง ๆ ขึ้นมา ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระบบส่องสว่าง ระบบการจัดการพลังงานภายในบ้านและ ระบบความปลอดภัย ให้สามารถบริหารจัดการได้ภายใต้การใช้งานแบบรวมศูนย์หรือสั่งงานผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียว แอปพลิเคชันเดียว ไม่ต้องโหลดหลาย ๆ แอป ทำให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ระบบความปลอดภัยของบ้านอัจฉริยะ

      เดิมทีระบบความปลอดภัยจะเป็นการทำงานในลักษณะ One Man Show หรือ อุปกรณ์เดี่ยว ๆ แยกอิสระต่อกัน ทำให้ในการใช้งานมีความยุ่งยากและไม่สะดวกต่อการใช้งาน เช่น การทำงานของสัญญาณกันขโมย สัญญาณแจ้งเตือนเหตุไฟไหม้ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบ Speak phone  เป็นต้น ซึ่งภายหลังการมาของ IoT และอุปกรณ์สมาร์ทโฮมต่าง ๆ ทำให้เกิดแนวคิดที่จะรวมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ที่เดียว นั่นคือ Smart Control หรือ Smart Gateway เพื่อให้ตรวจสอบสถานะและการสั่งงานได้ง่ายขึ้น ยิ่งนำมาใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน ยิ่งสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม นั่นเพราะมีการแจ้งเตือนแบบ Real Time ไปยังแอปพลิเคชันบนมือถือของเจ้าของบ้านโดยตรง จึงทำให้สามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเข้ารับการแก้ไขได้ทันท่วงที

ระบบความปลอดภัย smart home มีอะไรบ้าง

สำหรับอุปกรณ์ smart home ที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยสามารถแยกออกเป็นประเภทการใช้งานได้ดังนี้

     ซึ่งระบบที่กล่าวมาก็จะมีอุปกรณ์ในการใช้งานแตกต่างกัน ทำให้การใช้งานอาจจะมีปัญหาหากพบว่าแต่ละอุปกรณ์จะต้องติดตั้งคนละแอปพลิเคชัน เช่น กล้องวงจรปิด ก็จะมีแอปพลิเคชันสำหรับกล้องวงจรปิด, ระบบแจ้งเหตุเตือนภัยก็จะมีแอปพลิเคชันแจ้งเหตุเตือนภัย หากมีอุปกรณ์ดังกล่าวมากกว่า 10-20 อุปกรณ์อาจต้องทำให้เจ้าของบ้านโหลดแอปพลิเคชันมากถึง 20 แอป แต่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ Smart Device ต่าง ๆ สามารถทำงานร่วมกันได้ภายในแอปเดียว นั่นคือ Smart Gateway หรืออุปกรณ์ควบคุมการทำงานของ Smart Device smart switch ไม่ว่าจะมีกี่อุปกรณ์ก็สามารถเชื่อมต่อและใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเดียว โดยจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

      หลอดไฟอัจฉริยะมีให้เลือกมากมายหลายแบบ แต่แบบที่เน้นในเรื่องของความปลอดภัยประกอบไปด้วย หลอดไฟที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว หรือ Motion sensor เมื่อมีคนเคลื่อนไหวในรัศมีของเซ็นเซอร์ก็จะทำให้หลอดไฟที่ดับอยู่สว่างในทันที สามารถที่จะติดตั้งทั้งภายในและภายนอกบ้าน โดยเฉพาะหากมีผู้บุกรุกในบริเวณที่มีหลอดไฟชนิดนี้ติดตั้งอยู่ก็จะทำให้ไฟส่องสว่างและผู้บุกรุกตกใจรีบหนีไปก่อน  

       เป็นระบบล็อคประตูรูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในโครงการคอนโดมิเนียม โรงแรมและรีสอร์ตชั้นนำ เพราะมีความปลอดภัยและแก้ปัญหาของหายภายในที่พักได้ เนื่องจากระบบ Digital doorlock นี้ไม่ใช้กุญแจในการเปิดปิด แต่ใช้รหัส คีย์การ์ดหรือการตรวจจับใบหน้าในการเปิดประตู หากพบว่าไม่มีข้อมูลของผู้ต้องการจะเปิด ประตูก็จะไม่เปิดออก จึงทำให้แก้ปัญหาของหายภายในห้องพักได้อย่างถาวร แถมปลอดภัยจากผู้บุกรุกในยามวิกาลอีกด้วย

        คือระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว ส่วนใหญ่จะได้รับการติดตั้งกับอุปกรณ์กล้องวงจรปิด อุปกรณ์กันขโมยและอุปกรณ์ส่องสว่าง เพราะใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนของวัตถุ คนและสัตว์เลี้ยงภายในและภายนอกบ้าน หากมีการเคลื่อนไหวดังกล่าว ระบบก็จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชัน พร้อมกับเสียงสัญญาณเสียงไซเรนดังขึ้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับรู้ถึงการบุกรุกและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

      เป็นระบบที่มีมานานก่อนที่ IoT จะได้รับความนิยม จนนำมาประยุกต์ใช้ในระบบดังกล่าวให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้น เช่น การตรวจดูกล้องวงจรปิดจากนอกบ้าน การทำงานเมื่อพบการเคลื่อนไหว ช่วยให้ประหยัดพลังงานและพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและที่สำคัญประหยัดค่าใช้จ่าย หากเลือกใช้งาน กล้องวงจรปิดไร้สาย ด้วยเทคโนโลยีไร้สายจึงทำให้ กล้องวงจรปิดมีการพัฒนาในเรื่องของการเชื่อมต่อ ติดตั้งและการบันทึกข้อมูล เช่น จากเดิมที่บันทึกด้วย DVR ก็เปลี่ยนมาเป็นเมมโมรี่การ์ด หรือระบบ คลาวด์ ที่ต่อให้กล้องถูกทำลายแต่ก็มีข้อมูลที่บันทึกในระบบออนไลน์ ที่พร้อมให้คุณดาวน์โหลดและนำไปใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบนี้สามารถแบ่งอุปกรณ์ได้หลายแบบได้แก่

  • Smoke Detector อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ ที่ใช้สำหรับตรวจจับควันไฟภายในอาคารและแจ้งเตือนให้ผู้พักอาศัยได้รับทราบและพร้อมที่จะอพยพหนีไฟออกจากตัวอาคาร หรือเข้าดับเพลิงด้วยทีมงานความปลอดภัย 
  • Gas detector อุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่วไหลจากการใช้งานและแจ้งเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและอพยพจากพื้นที่เสี่ยงภัย ติดตั้งง่าย เป็นระบบไร้สาย ทำให้เป็นที่นิยมในการใช้งานตามร้านอาหาร ภัตคารหรือห้องอาหารในโรงแรม
  • ปุ่มกดฉุกเฉินพร้อมเสียงไซเรน เป็นอุปกรณ์แจ้งเหตุเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการช่วยเหลือในทันที โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะมีเสียงสัญญาณที่ดัง พร้อมกับแสงไฟกระพริบ เพื่อดึงดูดสายตาให้แก่ผู้พบเห็น
  • ระบบตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น ใช้สำหรับตรวจจับอุณหภูมิภายในห้อง อาคาร เพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับไฟไหม้ โดยการทำงานหากพบว่า ณ บริเวณที่ติดตั้งมีอุณหภูมิและความชื้นที่สูงเกินไป ควรหลีกเลี่ยงและหาปัญหาในการแก้ไข
  • ปุ่มกดขอความช่วยเหลือ เป็นอุปกรณ์แจ้งเตือนเพื่อขอความช่วยเหลือจากคนในบ้าน ด้วยการกดปุ่มสัญญาณก็จะดังขึ้น พร้อมกับส่งไปยังแอปพลิเคชันมือถือ เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีที่พบว่ามีเหตุฉุกเฉิน เช่น การเจ็บป่วยของคนในบ้าน เป็นต้น

       ระบบป้องกันขโมยจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนได้แก่ ส่วนแรกอุปกรณ์ในการตรวจจับและส่วนที่สองอุปกรณ์สำหรับแจ้งเหตุ ซึ่งทั้งสองอย่างจะต้องทำงานร่วมกัน เช่น เซ็นเซอร์ประตู-หน้าต่าง หากพบว่าประตู-หน้าต่างได้รับการเปิดจากภายนอก ระบบก็จะทำงานโดยส่งสัญญาณเสียงไซเรนและส่งข้อมูลไปยัง มือถือสมาร์ทโฟนที่ได้รับการติดตั้งแอปพลิเคชันสำหรับควบคุมการทำงาน  

ประโยชน์ของอุปกรณ์ความปลอดภัยบ้านสมาร์ทโฮม 

  1. มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบดังกล่าวได้รับการพัฒนาและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา จึง ทำให้ปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิม 
  2. สะดวก สบายในการใช้งาน เมื่อระบบความปลอดภัยถูกเชื่อมต่อกับ smart gateway ก็จะทำให้ ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นการทำงานแบบรวมศูนย์ มีเพียงแอปพลิเคชัน เดียวก็สามารถที่จะควบคุมอุปกรณ์และตรวจสอบสถานะได้ทุกอย่าง 
  3. ประหยัด เพราะเป็นอุปกรณ์ไร้สายเกือบทั้งหมด ทำให้ไม่ต้องเดินสายสัญญาณอีกต่อไป ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าของบ้านได้

        สำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์ความปลอดภัยบ้านสมาร์ทโฮม smartsafetyservice.com คือหนึ่งในผู้ให้บริการสินค้าบ้าน smart home แบบครบวงจร มีอุปกรณ์ที่สำคัญ ๆ อีกมากให้ท่านเลือกใช้ พร้อมทีมงานมืออาชีพที่คอยให้คำปรึกษา นอกจากนี้ยังมีบริการในการตรวจสอบพื้นที่หน้างานให้กับผู้ที่สนใจในสินค้าให้ฟรี เพื่อยกระดับ ระบบความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์ของเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ smartsafetyservice.com

 

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น