เจ้าของคอนโดต้องระวัง หากละเลยระบบความปลอดภัยให้ลูกบ้าน

เจ้าของคอนโดต้องระวัง หากละเลยระบบความปลอดภัยให้ลูกบ้าน

          การติดตั้ง ระบบความปลอดภัย สำหรับอาคารที่พักอาศัยขนาดใหญ่เป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญ โดยปกติคอนโดมิเนียมนั้นก็มีกลุ่มงานที่เรียกว่านิติบุคคลคอยทำหน้าที่ดูแลผู้พักอาศัยอยู่แล้ว แต่สำหรับเจ้าของคอนโดหรือผู้บริหารแล้ว จะต้องเป็นคนวางระบบรักษาความปลอดภัยด้วยตนเอง เพราะหากละเลยระบบรักษาความปลอดภัยให้ลูกบ้าน ผลเสียอาจจะเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึง

ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับคอนโดที่ควรมี

เจ้าของคอนโดต้องระวัง หากละเลยระบบความปลอดภัยให้ลูกบ้าน

1.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

        คอนโดต้องมีเจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย ที่ทำหน้าที่เป็นยามรักษาการณ์ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่ามากในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้นจะทำหน้าที่ทั้งในส่วนของการตรวจสอบ เฝ้าระวังการเข้า-ออกของผู้คน และคอยระงับเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งผู้อยู่อาศัยและสถานที่ของคอนโดเอง

       รวมถึงคอยลาดตระเวนไปยังจุดต่างๆของคอนโดเพื่อรักษาความปลอดภัยให้ทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการควบคุมการจราจรของยานพาหนะในเขตพื้นที่ของลานจอดรถให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการนำระบบรักษาความปลอดภัยแบบอัจฉริยะเข้ามาใช้งาน แต่ถึงอย่างไรการดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้

2.ระบบกล้องรักษาความปลอดภัย

     เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการรักษาความปลอดภัยในคอนโด การติดตั้ง กล้อง cctv จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัยได้เป็นอย่างดี ในคอนโดที่มีมาตรฐานควรมีการติดตั้ง กล้องวงจรปิด เอาไว้ตามจุดต่าง ๆ ดังนี้

เจ้าของคอนโดต้องระวัง หากละเลยระบบความปลอดภัยให้ลูกบ้าน
  • บริเวณทางเข้า-ออก

      บริเวณจุดนี้จะมีผู้คนรวมถึงยานพาหนะเข้า-ออกอยู่เกือบตลอดเวลา โดยควรเลือกกล้องที่เหมาะสมกับการติดตั้งภายนอกอาคาร เพราะมีความทนทานต่อแดดและฝนได้เป็นอย่างดี เช่น กล้องแบบทรงกระบอก ที่นอกจากจะมีความทนทานแล้วยังสามารถเปลี่ยนเลนส์ให้มีความคมชัดมากขึ้น รวมถึงการใช้กล้องที่มีระบบจดจำใบหน้าและเลขทะเบียนรถได้ ที่จะช่วยให้จดจำผู้อยู่อาศัยภายในคอนโดได้จากการบันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรงจุดนี้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย คัดกรองผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องได้ง่าย

เจ้าของคอนโดต้องระวัง หากละเลยระบบความปลอดภัยให้ลูกบ้าน
  • บริเวณล็อบบี้ของคอนโด

      ตรงจุดนี้จะเป็นส่วนของพื้นที่รับรองของผู้มาติดต่อหรือเป็นที่พักผ่อนส่วนรวมของลูกบ้าน จึงต้องการติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัยเอาไว้ สำหรับกล้องที่เหมาะสมในการติดตั้งเอาไว้ตรงบริเวณล็อบบี้ จะเป็นกล้องสำหรับใช้ภายในอาคาร เช่น กล้องแบบโดม ที่มีขนาดเล็ก ทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่รู้สึกว่ากำลังถูกจับจ้องอยู่ตลอดเวลา

เจ้าของคอนโดต้องระวัง หากละเลยระบบความปลอดภัยให้ลูกบ้าน
  • บริเวณทางเดินของแต่ละชั้น

      ในทุกชั้นของคอนโดจะต้องติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัยเอาไว้ โดยปรับมุมมองให้เห็นทางเดินตลอดแนวเพื่อให้เห็นหน้าประตูห้องพักให้ครบทุกห้อง คอนโดบางแห่งมีพื้นที่กว้างก็ต้องติดตั้งกล้องหลายตัวเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งชั้น โดยกล้องที่เหมาะสมกับการติดตั้งก็เลือกได้หลายแบบ เช่น กล้องที่มีระบบอินฟราเรด ที่มีคุณสมบัติในการบันทึกภาพในที่มืดได้ หากว่าเกิดเหตุไฟฟ้าดับก็ยังบันทึกภาพเพื่อใช้งานได้อย่างคมชัด หรือจะเป็น กล้องวงจรปิดไร้สาย ที่ส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่มีความสะดวกมากกว่าการติดตั้งกล้องที่ต้องทำการเดินสายสัญญาณ เพราะถ้าหากคอนโดมีความสูงจำนวนหลายชั้น

        การเดินสายสำหรับระบบกล้องรักษาความปลอดภัยมาที่ห้องควบคุมจะทำได้ยากและใช้งบประมาณที่สูง การใช้ระบบเน็ตเวิร์คเข้ามามีส่วนร่วมจะช่วยในการติดตั้งกล้องทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ เพราะในแต่ละชั้นของคอนโดต้องมีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตให้บริการแก่ผู้พักอาศัยอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังใช้เป็น ล้องวงจรปิดไร้สายดูผ่านโทรศัพท์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถรักษาความปลอดภัยได้ตลอดเวลาแม้ไม่ได้อยู่ที่ห้องควบคุม

เจ้าของคอนโดต้องระวัง หากละเลยระบบความปลอดภัยให้ลูกบ้าน
  • บริเวณในลิฟต์

       ในลิฟต์นั้นนับได้ว่าเป็นมุมอับสายตาที่กล้องภายนอกไม่สามารถมองเห็นได้ และเป็นจุดที่ไม่ควรละเลย โดยกล้องที่ใช้ในลิฟต์นั้นอาจจะเป็นกล้องแบบโดมที่มีขนาดเล็กเหมาะสมกับการติดตั้งในพื้นที่แคบก็ได้ หรือจะใช้การติดตั้งกล้องแบบซ่อนเอาไว้ในตัวลิฟต์ก็จะทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวเมื่อต้องโดยสารลิฟต์

เจ้าของคอนโดต้องระวัง หากละเลยระบบความปลอดภัยให้ลูกบ้าน
  • บริเวณที่จอดรถ

       คอนโดนั้นมีผู้อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก จำนวนรถที่ใช้งานก็ย่อมมีมากด้วยเช่นกัน จึงต้องมีพื้นที่สำหรับการจอดรถที่เพียงพอ โดยลานจอดรถนั้นก็มีทั้งที่อยู่กลางแจ้งและในอาคาร การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นี้ก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะบางครั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจดูแลได้ไม่ทั่วถึง การติดตั้งกล้องเอาไว้นอกจากจะช่วยในเรื่องของการป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินได้ ยังช่วยในเรื่องของการใช้เป็นหลักฐานหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในลานจอดรถเพื่อป้องกันข้อพิพาทของลูกบ้านได้

     โดยระบบกล้องรักษาความปลอดภัยที่ทาง บริษัท สมาร์ท เบสท์บายส์ มีจำหน่ายนั้น เป็น กล้องวงจรปิด  อัจฉริยะ (Smart Camera) ที่มีระบบอินฟราเรดสามารถใช้งานตอนกลางคืนได้ ตัวกล้องหมุนได้ 360 องศา และยังมีระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวเอาไว้ใช้งาน เหมาะสำหรับเจ้าของคอนโดที่ต้องการวางระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม

3.ระบบป้องกันอัคคีภัย

     การเกิดเหตุเพลิงไหม้บนอาคารสูงนั้นสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก การละเลยระบบป้องกันอัคคีภัย อาจเป็นอันตรายร้ายแรง ซึ่งภายในคอนโดควรติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยพื้นฐาน ดังนี้

เจ้าของคอนโดต้องระวัง หากละเลยระบบความปลอดภัยให้ลูกบ้าน
  • อุปกรณ์ดับเพลิง

       ภายในคอนโดต้องมีการติดตั้งถังดับเพลิงเอาไว้ตามจุดต่างๆ เช่น บริเวณล็อบบี้ ลานจอดรถ หน้าลิฟต์ และต้องมีถังดับเพลิงครบทุกชั้น โดยมีจำนวนที่เพียงพอกับขนาดพื้นที่ด้วย ควรติดตั้งให้อยู่ในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจน นำไปใช้งานได้ง่าย โดยควรทำป้ายบอกจุดติดตั้งเอาไว้เพื่อให้ทุกคนทราบ และติดป้ายเตือนไม่ให้ใครนำสิ่งของมาวางกีดขวางหน้าเครื่องดับเพลิงเป็นอันขาด นอกจากถังดับเพลิงแล้วควรติดตั้งสายยางดับเพลิงเอาไว้ทุกชั้นเพื่อเชื่อมต่อกับระบบท่อส่งน้ำของอาคารที่ใช้การในดับเพลิงโดยเฉพาะ

เจ้าของคอนโดต้องระวัง หากละเลยระบบความปลอดภัยให้ลูกบ้าน
  • อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ

      นับเป็นระบบที่นำอุปกรณ์อัจฉริยะเข้ามาใช้งานคือ Smoke Detector ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจจับอนุภาคของควันไฟได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้น ระบบก็จะสามารถตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนไปยังแอปพลิเคชันทันที ซึ่งจะทำให้ผู้เกี่ยวข้องมาระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว หรือหากเพลิงไหม้ลุกลามก็จะได้แจ้งเหตุไปยังหน่วยดับเพลิงได้ทันท่วงที

เจ้าของคอนโดต้องระวัง หากละเลยระบบความปลอดภัยให้ลูกบ้าน
  • สัญญาณเตือนภัย

     การติดตั้งสัญญาณเตือนภัยด้วยเสียง จะช่วยให้คนที่อยู่ภายในอาคารรู้ตัวเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยสัญญาณเตือนภัยนั้นมีทั้งระบบที่ใช้มือกดเพื่อให้สัญญาณดังทำการแจ้งเหตุหรือจะเป็นระบบอัตโนมัติที่ทำงานร่วมกับ Smoke Detector เพื่อแจ้งเหตุ จะช่วยให้ผู้พักอาศัยหนีออกมาจากตัวอาคารได้ทัน ลดความสูญเสียลงได้

เจ้าของคอนโดต้องระวัง หากละเลยระบบความปลอดภัยให้ลูกบ้าน
  1. ระบบล็อกอัจฉริยะ

      เป็นระบบสำหรับการเข้า-ออกที่มีความทันสมัยและปลอดภัยสูง โดยคอนโดที่มีมาตรฐานจะติดตั้งระบบ digital doorlock นี้เอาไว้ตรงประตูทางขึ้นคอนโด ป้องกันผู้บุกรุกที่ไม่มีสิทธิ์เข้าไปก่อเหตุอันตรายหรือลักทรัพย์ที่ห้องพัก ช่วยในการรักษาความปลอดภัยสำหรับลูกบ้านได้เป็นอย่างดี โดยระบบ digital doorlock ที่คอนโดนิยมใช้กันเป็นส่วนมากคือระบบปลดล็อกด้วยคีย์การ์ด ที่ทำให้การเข้า-ออกมีการรักษาความปลอดภัยได้ง่าย บุคคลที่ไม่มีคีย์การ์ดจะไม่สามารถบุกรุกเข้าไปภายในพื้นที่ควบคุมได้เลย

       นอกจากนี้ยังสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้พักอาศัย เพราะไม่ต้องใช้กุญแจไข เพียงแค่นำคีย์การ์ดแตะลงบนตัวอ่านก็สามารถเปิดประตูได้ทันที แต่วัตถุประสงค์หลักของการติดตั้งระบบล็อกอัจฉริยะก็คือเรื่องของความปลอดภัยเป็นสำคัญ

       การบริหารจัดการที่พักอาศัยขนาดใหญ่แบบคอนโดมิเนียมนั้น นอกจากจะให้ความสำคัญในเรื่องของพื้นที่ใช้สอย ความสะดวกสบายของการอยู่อาศัยแล้ว อีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของ ระบบความปลอดภัย ไม่เช่นนั้นแล้วหากเกิดเหตุอันตรายทั้งต่อตัวบุคคลหรือทรัพย์สิน จะสร้างความเสียหายทางธุรกิจอย่างมหาศาลเมื่อคอนโดไม่ได้รับความไว้วางใจเนื่องจากการละเลยระบบรักษาความปลอดภัยให้ลูกบ้าน หากต้องการผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบรักษาความปลอดภัย ไว้ใจให้ สมาร์ท เบสท์บายส์ เป็นที่ปรึกษาให้คุณ

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น