10 มาตรฐานการกรมทางหลวง ในการติดตั้ง ป้ายจำกัดความเร็ว

ป้ายจำกัดความเร็ว คือป้ายจราจรชนิดหนึ่งที่ในปัจจุบันถูกนำออกมาใช้งานกันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าคุณจะขับรถไปตามถนนสายไหน คุณก็คงจะเคยเห็นป้ายนี้ตั้งอยู่เป็นระยะ ๆ ทั้งสิ้น 

โดยปกติ คุณคงจะคุ้นเคยดีกับป้ายจำกัดความเร็วที่มีลักษณะเป็นป้ายวงกลม มีขอบสีแดง พื้นหลังสีขาว มีตัวเลขที่เป็นหมึกดำพิมพ์อยู่ตรงกลางป้าย ซึ่งนั่นก็คือตัวเลขความเร็วที่อนุญาตให้วิ่งได้นั่นเอง แต่คุณทราบหรือไม่ว่า ที่จริงแล้ว ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นป้ายที่ต้องมีมาตรฐานการผลิตและติดตั้ง ไม่ใช่ว่าคุณจะสามารถนำโลหะมาตัดให้เป็นวงกลม ทาสี เขียนเลข ก็สามารถใช้ได้เลย หากคุณทำเช่นนั้น ถือว่าทำผิดกฎหมายทางหลวง ต้องระวางโทษปรับ แต่มาตรฐานการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วในกรมทางหลวงเป็นอย่างไร วันนี้ ร้านไทยจราจร จะพาคุณมาดูกัน 

             1.จุดที่ติดตั้งป้าย จุดที่สามารถติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วได้ ควรเป็นจุดที่สามารถมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน เช่น เกาะกลางถนน หรือริมทางเท้า โดยหากติดตั้งไว้ริมทางเท้าที่เป็นจุดเด่นอยู่ในสายตาน้อยกว่า ต้องใช้ป้ายจำกัดความเร็วชนิดไฟกระพริบเพื่อช่วยในการมองเห็นด้วย 

            2.ขนาดของป้าย ป้ายจำกัดความเร็ว ควรเป็นป้ายที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เนื่องจากจะเป็นขนาดที่ผู้ขับขี่รถสามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ระยะไกล และขนาดตัวเลขบนป้ายต้องไม่น้อยกว่า 72 พอยต์ เขียนด้วยหมึกสีดำ อยู่บนพื้นสีขาว สว่างเพียงพอที่รถจะสามารถมองเห็นตัวเลขได้ทันที 

             3.ป้ายจำกัดความเร็ว จะต้องติดตั้งในลักษณะที่หันหน้าเข้าหาเส้นทางยวดยานจราจร โดยหากติดตั้งริมทางเท้า ควรหันป้ายเข้าหาถนนในระยะไม่น้อยกว่า 5 องศา เพื่อให้รถที่ขับผ่านไปมาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน อย่าติดตั้งป้ายโดนหันหน้าป้ายไปเป็นเส้นตรง เนื่องจากจะทำให้ป้ายอยู่ในแนวระนาบกับทางเท้าพอดี ไม่เป็นจุดเด่นอยู่ในระยะสายตาเท่าที่ควร

              4.ความสูงของการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว เนื่องจากป้ายจำกัดความเร็วนี้เป็นป้ายที่ต้องตั้งเสา เพื่อติดตั้งขึ้นมาในแนวดิ่ง ดังนั้น ความสูงของป้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร แต่ถ้าป้ายจำกัดความเร็วนั้นติดตั้งในจุดที่ต่ำกว่าระดับสายตา หรือมีสิ่งกีดขวางที่อาจบดบังจนทำให้มองไม่เห็นป้ายได้ จะต้องเพิ่มความสูงขั้นต่ำขึ้นมาอยู่ที่ 2.00 เมตร ทั้งนี้ ความสูงของป้ายจำกัดความเร็ว จะวัดจากผิวจราจรขึ้นมาเป็นหลัก ดังนั้นหากป้ายนี้ถูกติดตั้งบนเกาะกลางถนนซึ่งมีความสูงจากผิวจราจรขึ้นมาพอสมควรแล้ว ความสูงของเสาอาจจะไม่จำเป็นต้องถึง 1.50 เมตรก็ได้

               5.การติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว จะต้องติดตั้งควบคู่กับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น สัญญาณไฟกระพริบ อุปกรณ์ตรวจจับความเร็ว เป็นต้น เพื่อให้การใช้งานป้ายทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

                6.ไม่ควรติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วบนถนนที่มีการควบคุมโดยการใช้สัญญาณไฟจราจร หรือในจุดที่ใกล้กับทางแยกที่ควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร เนื่องจากจะทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์เกิดความสับสนได้ หากต้องการให้มีการชะลอความเร็วบนถนนเส้นนั้น ให้ใช้ป้ายจราจร ลดความเร็ว หรือป้ายเตือนสัญญาณไฟจราจรแทน 

                7.การติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วในพื้นที่บางจุดที่ยากต่อการมองเห็น ควรให้มีป้ายจราจร จำกัดความเร็วข้างหน้า ในระยะ 200 เมตรขึ้นไปก่อนถึงป้ายจำกัดความเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่ขับรถผ่านไปมาทราบ และเตรียมชะลอรถก่อนถึงป้ายจำกัดความเร็วได้

             8.ในทางแยกบางแห่งที่มีรัศมีกว้าง การติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วเพียงป้ายเดียว อาจทำให้รถอีกฝั่งที่ขับสวนมามองไม่เห็น หรือมองเห็นได้เฉพาะในระยะกระชั้นชิดจนหยุดรถไม่ทันได้ หากเป็นเช่นนี้ ควรแก้ปัญหาโดยการใช้เส้นชะลอความเร็วช่วย พร้อมทำตัวหนังสือ ลดความเร็ว หรือ จำกัดความเร็ว+ตัวเลข บนพื้นถนน ให้ผู้ใช้รถสามารถมองเห็นได้

              9.ต้องติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว ก่อนถึงจุดอันตรายที่ต้องการให้มีการจำกัดความเร็วอย่างน้อย 250 เมตรขึ้นไป เหตุผลก็เพื่อให้รถที่ขับผ่านไปผ่านมามองเห็นป้าย ก่อนตัดสินใจชะลอและจำกัดความเร็วได้ทัน

              10.สำหรับป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นที่คับขันอันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ป้ายจำกัดความเร็วที่ใช้ต้องเป็นป้ายชนิดมีไฟกระพริบในตัวเอง โดยดวงไฟต้องเป็นสีส้มหรือสีแดงสด เพื่อที่เวลากลางคืน ผู้ขับขี่รถจะได้มองเห็นได้ทันที หรือไม่เช่นนั้น ควรติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วไว้ในรัศมีใกล้กับไฟส่องสว่างของถนน เพื่อให้รถสามารถมองเห็นได้เช่นกัน ห้ามติดตั้งป้ายไว้ในจุดอับ หรือจุดที่มองเห็นได้ยาก เช่น ใกล้กับต้นไม้ใหญ่ เสาไฟฟ้า หรือถูกป้ายบอกทางอื่น ๆ บัง เป็นต้น

ทั้ง 10 ข้อนี้ ก็คือมาตรฐานกรมทางหลวงในการติดตั้งป้ายจราจรประเภทจำกัดความเร็ว ทั้งนี้ บนถนนบางสายที่ต้องมีการตรวจจับความเร็ว กรมทางหลวงอนุญาตให้สามารถใช้ป้ายจำกัดความเร็วที่มีฟังก์ชั่นตรวจจับความเร็วในตัวได้ แต่ต้องมีป้ายจราจรที่บอกล่วงหน้าว่าอีกกี่เมตรจะถึงเขตตรวจจับความเร็ว ติดตั้งไว้ก่อนถึงป้ายชนิดนี้ด้วย เพื่อให้ผู้ที่กำลังขับรถรู้ตัวและค่อย ๆ ชะลอความเร็วลง ไม่เบรกกะทันหันจนเกิดอุบัติเหตุ หรือขับรถเร็วเกินกำหนดโดยไม่ตั้งใจเนื่องจากมองไม่เห็นป้าย ร้านไทยจราจร หวังว่าคุณคงจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปบ้างไม่มากก็น้อย และคงเข้าใจแล้วว่า แม้แต่การติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วก็ต้องมีการควบคุม ติดตั้งตามอำเภอใจไม่ได้

Leave a Reply

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น