10 ประโยชน์ของลูกแก้วสะท้อนแสง แบ่งเลนถนน

การใช้รถใช้ถนนนั้น สิ่งสำคัญที่ผู้สัญจรทุกคนควรใส่ใจนั้นก็คือความปลอดภัย อุปกรณ์การจราจรหลายประเภทจึงถูกคิดค้นมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่และสัญจรของผู้คนบนท้องถนน โดยเฉพาะในเวลากลางคืนที่มักเป็นช่วงเวลาที่ยากแก่การมองเห็นทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในอุปกรณ์การจราจรที่ถูกนำมาติดตั้งเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นก็คือลูกแก้วสะท้อนแสง มีหลักในการทำงานด้วยแสงสะท้อนที่มาจากรถรายานพาหนะที่ขับขี่ผ่านมาในเวลากลางคืน โดยสามารถสะท้อนแสงได้ในรูปแบบรอบทิศทาง 360 องศาจึงมองเห็นได้อย่างชัดเจนในที่มืด สามารถนำไปติดตั้งตามส่วนต่าง ๆ ของถนนได้ โดยเฉพาะการแบ่งเลนถนน ซึ่งทางร้านไทยจราจรขอแนะนำว่าการนำลูกแก้วเพื่อนำไปแบ่งเลนไปใช้นั้นมีประโยชน์ดังนี้

         1.ขนาดเล็กแต่เห็นได้ไกล เนื่องจากลูกแก้วมีขนาดเล็กจึงช่วยให้สามารถติดตั้งได้โดยไม่กินเนื้อที่ถนนมากเกินไป ช่วยให้ไม่ก่อการรบกวนกับผู้ขับขี่ และติดตั้งได้แม้ในมุมถนนที่มีความเล็กแคบเพื่อแสดงช่องเปลี่ยนเลนให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น หรือติดตั้งบริเวณไหล่ทางเพื่อเตือนว่าไม่สามารถขับขี่ยวดยานพาหนะผ่านไปได้

         2.ความทนทานต่อแรงกระแทก วัสดุที่นำมาผลิตเป็นลูกแก้วนั้นคือ Optical Glass of Highly Crystal Silicon ที่มีความทนทานต่อแรงกดทับของรถราต่าง ๆ บนท้องถนนได้ดี แม้จะถูกทับด้วยรถที่มีน้ำหนักกว่า 10 ตันได้โดยไม่แตก หรือเกิดรอยร้าวเสียหาย

         3.สัญลักษณ์ที่ชัดเจน การวางอุปกรณ์การจราจรเพียงชิ้นเดียวอาจส่งผลให้ผู้ขับขี่สัญจรอยู่บนท้องถนนที่ใช้ความเร็วไม่สามารถสังเกตเห็นได้ทัน แตกต่างจากการใช้ลูกแก้วที่วางเรียงบนเส้นแบ่งเลนเป็นแนวยาว ซึ่งจะช่วยเพิ่มจุดสังเกตให้กับผู้ขับขี่ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

           4.ประสิทธิภาพในการลดอุบัติเหตุ การใช้ลูกแก้วที่สามารถสะท้อนแสงได้ไกลและครอบคลุมกว่า 360 องศา ซึ่งเมื่อมองเห็นเส้นแบ่งเลนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นการช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากรถที่วิ่งกินเลนหรือเปลี่ยนเลนกะทันหันได้ดี เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนได้ดี

          5.ความสะดวกในการติดตั้ง การใช้ลูกแก้วสะท้อนแสงไม่จำเป็นต้องใช้เวลาที่นาน เพียงเจาะพื้นผิวให้ได้ขนาด ใส่น้ำยาเคมีสำหรับการยึดติด ก่อนสวมลูกแก้วลงไปก็สามารถใช้งานได้แล้ว ดังนั้นเมื่อต้องการนำลูกแก้วมาใช้งานก็สามารถทำได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาเตรียมหน้างานเป็นเวลานาน ๆ

              6.ไม่เป็นอันตรายต่อยวดยานพาหนะ เนื่องจากการใช้งานลูกแก้วเพื่อแบ่งเลนด้วยการสะท้อนแสงนั้นจำเป็นต้องติดตั้งลงบนพื้นผิวถนน ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องกระทบหรือรับแรงกระแทกจากยวดยานพาหนะชนิดต่าง ๆ แต่ด้วยรูปทรงที่กลมมนของลูกแก้ว จึงทำให้อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่ก่อให้เกิดรอยขีดข่วน หรือความเสียหายกับยวดยานพาหนะเหล่านั้นเลย

            7.ประหยัดพลังงาน เนื่องจากการใช้งานลูกแก้วประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า เพราะอาศัยหลักการสะท้อนแสงจากยวดยานพาหนะ หรือแสงสว่างบนท้องถนนภายนอก จึงทำให้การใช้อุปกรณ์ชนิดนี้สามารถใช้งานได้ในทุกพื้นที่ แม้แต่ในบริเวณที่ไม่มีการเดินสายไฟเอาไว้เลยก็ตาม

            8.ใช้ได้กับทุกภูมิประเทศและสภาพอากาศ เนื่องจากลูกแก้วประเภทนี้ให้แสงสว่างด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องอาศัยกระแสไฟฟ้า หรือพลังงานใด ๆ ทำให้สามารถติดตั้งได้ทั้งบนภูเขาสูงที่ไม่มีกระแสไฟ หรือบริเวณชายทะเลหรือแม่น้ำลำคลองที่อาจเกิดปัญหาน้ำท่วมจนไม่สามารถติดตั้งสายไฟได้ มีความอเนกประสงค์ในการใช้งานที่มากกว่าหากเทียบกับอุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ ที่ให้แสงสว่างเท่า ๆ กัน

           9.ความทนทานต่อการกัดกร่อน เนื่องจากวัสดุที่นำมาผลิตเป็นแก้วคุณภาพพิเศษที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีทั้งที่มีคุณสมบัติเป็นกรดและด่าง ดังนั้นแม้แต่ในเมืองที่เต็มไปด้วยมลภาวะจนน้ำฝนมีสภาพเป็นกรดก็ไม่สามารถทำให้พื้นผิวของลูกแก้วสะท้อนแสงเสียสภาพไปได้ ทำให้คุณสมบัติในการสะท้อนแสงมีความชัดเจนตลอดอายุการใช้งาน

             10.เพิ่มประสิทธิภาพเมื่อนำมาใช้ร่วมกับอุปกรณ์จราจรชนิดอื่น ๆ การบ่งบอกสัญญาณเตือนของลูกแก้วสำหรับแบ่งเลนคือการเตือนให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวัง ดังนั้นจึงสามารถนำมาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์การจราจรอื่น ๆ อย่างป้ายสัญลักษณ์ทางแยก ป้ายเตือนทางเบี่ยง หรือป้านเตือนทางโค้งได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความเข้าใจของผู้ขับขี่ ทำให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังมากขึ้น ทั้งยังช่วยให้มองเห็นช่องเลนที่มีการเปลี่ยนแปลงตามป้ายเตือนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกด้วย

ด้วยประโยชน์ต่าง ๆ ของการนำลูกแก้วสะท้อนแสงมาใช้งานเช่นนี้เองจึงทำให้อุปกรณ์ชนิดนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งยังมีราคาไม่แพง สามารถหาซื้อได้ไม่ยาก โดยต้องคำนึงถึงระยะห่างระหว่างลูกแก้วที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน อย่างในบริเวณทางโค้งหรือทางแยกที่มักเกิดอันตรายบ่อย ๆ อาจติดตั้งให้มีความถี่มากกว่าปกติ เพื่อเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุอย่างเห็นผลชัดเจน และทางร้านไทยจราจรยังขอแนะนำให้เลือกซื้อลูกแก้วกับทางร้านที่มีใบรับรองคุณภาพมาแสดงให้ลูกค้าพิจารณาก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้อุปกรณ์ที่ความทนทานตอดอายุการใช้งาน มีประสิทธิภาพในการสะท้อนแสงได้อย่างชัดเจน และสามารถนำไปใช้งานตามจุดต่าง ๆ ที่ต้องการได้ดีอีกด้วย

Leave a Reply

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น