อยากสร้างบ้านพร้อมมีระบบ smart home ต้องรู้อะไรบ้าง

บ้านนับเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ใช้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในวันที่เหนื่อยล้าจากการทำงาน นอกจากนี้บ้านยังต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยมากที่สุดอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันจากบุคคลภายนอก ปัญหาเรื่องไฟ ด้วยปัญหาดังกล่าวจึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่าบ้าน smart home ขึ้นมา ด้วยการอาศัยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตหรือที่เรารู้จักกันในนามของ IoT ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ ให้สามารถสื่อสารและควบคุมการทำงานภายใต้การสัมผัสด้วยปลายนิ้ว

 

ส่วนประกอบของบ้าน smart home

บ้านสมาร์ทโฮมเป็นบ้านที่ใช้ระบบ Automation เพื่อสร้างความอัจฉริยะให้กับบ้านเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่เจ้าของบ้าน โดยระบบดังกล่าวประกอบไปด้วย 3 ส่วนที่สำคัญ ดังนี้

1.Intelligent Control System

ระบบ บ้านอัจฉริยะ จำเป็นจะต้องมีระบบในการควบคุมหรือเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮม โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่มีแบรนด์หรือผู้ผลิตที่แตกต่างกัน ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ 

2.Smart Network

    ในการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ จะต้องมีตัวกลางในการเชื่อมต่อ นั่นก็คือระบบเน็ตเวิร์กที่ทำหน้าที่ในการรับ-ส่งสัญญาณกับอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยปัจจุบันนิยมใช้ระบบเน็ตเวิร์กแบบไร้สาย เพราะสะดวก ติดตั้งง่ายและลดค่าใช้จ่ายในการเดินสายและช่างที่มาติดตั้งได้

3.Smart Device 

     อุปกรณ์ บ้านอัจฉริยะ ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ หลอดไฟ ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์กภายในบ้านได้ โดยในส่วนของ Smart Device สามารถจำแนกออกเป็นได้หลายส่วน ตามความสามารถในการใช้งาน

  • ระบบควบคุมแสงสว่างและไฟฟ้า เช่น หลอดไฟอัจฉริยะ, สวิตช์ไฟอัจฉริยะ, โคมไฟอัจฉริยะ ต่าง ๆ ที่สามารถสั่งการให้เปิด/ปิด อัตโนมัติ, ปรับความสว่างและสามารถสั่งให้กะพริบตามจังหวะที่ต้องการได้
  • ระบบเพื่อความบันเทิง ได้แก่ สมาร์ททีวี, อินเทอร์เน็ต เรดิโอ 
  • ระบบควบคุมการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น เครื่องปรับอากาศ, ระบบม่านอัจฉริยะ, ปลั๊กไฟอัจฉริยะ
  • ระบบความปลอดภัย เช่น Motion sensor, digital doorlock, Smoke detector, Gas detector
  • ระบบแจ้งเตือนภัย ระบบสัญญาณแจ้งเตือนภัย 

ซึ่งระบบและอุปกรณ์ที่กล่าวมาข้างต้น จะมีความสลับซับซ้อนหรือมีความสามารถมากเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย รวมไปถึงงบประมาณของผู้ซื้อว่าต้องการความสามารถมากน้อยเพียงใด

บ้านสมาร์ทโฮม มีดีอย่างไร

      เป็นที่รู้กันว่าบ้าน smart home ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ดังนั้น จึงสร้างความสะดวกสบาย ให้แก่เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย สร้างความปลอดภัย ช่วยให้อุปกรณ์สมาร์ทโฮมทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแม้จะไม่มีใครอาศัยอยู่ภายในบ้าน ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้สามารถจำแนกข้อดีของบ้านสมาร์ทโฮมได้ดังนี้

  • สะดวก รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้งานด้วยการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือสมาร์ทโฟน ทำให้สั่งการไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์สมาร์ทโฮมได้ในทันที ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหารีโมทของอุปกรณ์นั้น ๆ อีกต่อไป
  • ใช้งานง่าย ด้วยฟังก์ชันภายในแอปพลิเคชัน ที่ไม่มีความสลับซับซ้อน ทำให้ใช้งานได้ง่าย แม้จะเป็นผู้สูงอายุหรือเด็กก็สามารถใช้งานได้
  • มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยระบบเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ที่ได้รับติดตั้งลงบนอุปกรณ์ตรวจจับต่าง ๆ ทำให้แจ้งเตือนเจ้าของบ้านได้รู้ถึงภัยและอันตรายต่าง ๆ และสามารถจัดการแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็น Smoke detector ที่ใช้แจ้งเตือนเพื่อตรวจพบควันไฟ, กล้องวงจรปิด ที่ใช้บันทึกภาพและข้อมูลตามจุดต่าง ๆ ที่ติดตั้ง, Motion sensor ที่ใช้แจ้งเตือนเมื่อพบการบุกรุก, digital doorlock ระบบกลอนอัจฉริยะ ที่จะเปิดประตูก็ต่อเมื่อมีรหัสผ่านหรือลายนิ้วมือตรงกับที่บันทึกไว้เท่านั้น
  • ประหยัดไฟและช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ ด้วยระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ช่วยทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ เพราะเซ็นเซอร์จะทำงานก็ต่อเมื่อมีคนเดินผ่านหรืออยู่ ณ สถานการณ์นั้น ๆ และปิดตัวลงเองเมื่อไม่มีใครใช้งาน เป็นต้น ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าลงได้

มีใครบ้างที่นำระบบ smart home ไปใช้งาน

         ต้องบอกว่าระบบสมาร์ทโฮมเดิมที่นิยมใช้ในโรงแรม รีสอร์ต คอนโดมิเนียมโครงการหรู บริษัท ห้างร้านและห้างสรรพสินค้า แต่เป็นอุปกรณ์ในรูปแบบ off line เช่น กล้องวงจรปิด, กล้อง cctv, ระบบสแกนลายนิ้วมือ, อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ, ที่ตรวจจับแก๊สรั่วไหล เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์ที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนใหญ่จะใช้ระบบแลนต้องมีการเดินสายสัญญาณ หากนำมาประยุกต์ใช้กับบ้านและที่อยู่อาศัย ก็จะทำให้ยุ่งยากในการติดตั้ง จึงทำให้ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาอุปกรณ์ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

        จึงทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อกันได้แม้ไร้สายสัญญาณ แถมยังสะดวกในการติดตั้งอีกด้วย เช่น คอนโดมิเนียม ที่นำ digital doorlock มาใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยและยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในการขายต่อได้ หรือจะใช้กริ่งประตูอัตโนมัติ ที่รวมเอา Speak Phone มาพัฒนาให้กลายมาเป็นกริ่งอัจฉริยะที่นอกจากจะสนทนากับบุคคลที่อยู่ภายนอกประตูแล้ว ยังมองเห็นหน้าตาผู้มาเยือนจากภายในด้วย 

แนะนำอุปกรณ์สำหรับบ้านสมาร์ทโฮม

1.Smart Gateway

     อุปกรณ์สำคัญที่ทำหน้าที่ในการ ควบคุม สั่งการและเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทำงานผ่านแอปพลิเคชัน รองรับอุปกรณ์ได้ทุกแบรนด์ หมดห่วงเรื่องเข้ากันไม่ได้ 

3.Smart Remote Control

     เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ทำหน้าที่ในการรับและส่งคำสั่งจากผู้ใช้งานไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ตามต้องการ โดย Smart Remote Control จะมีฟังก์ชันการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ มากถึง 8,000 รายการ จึงมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ที่ใช้อยู่จะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน

4.digital doorlock

      กลอนประตูอัจฉริยะ จะเปิดประตูได้ก็ต่อเมื่อมีรหัสผ่านหรือลายนิ้วมือตรงกันกับข้อมูลที่บันทึกไว้เท่านั้น นอกเหนือจากนั้นไม่สามารถผ่านประตูดังกล่าวเข้าไปได้ สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัยได้ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการงัดแงะจากภายนอกได้เนื่องจากไม่มีรูกุญแจนั่นเอง

5.กริ่งประตูอัจฉริยะ

    เป็นอุปกรณ์ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้ มาพร้อมกล้องที่ใช้ตรวจสอบใบหน้าว่าเป็นคนรู้จักหรือไม่ กริ่งอัจฉริยะยังสามารถเชื่อมต่อไปยังแอปพลิเคชันบนมือถือเจ้าของบ้านให้สามารถสนทนากับบุคคลภายนอกได้แม้ว่าตัวจะไม่อยู่บ้านก็ตาม จึงเหมาะกับบ้านที่มีเด็ก คนชราหรือผู้หญิงที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวเป็นประจำ

6.Smoke detector

    อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟแบบไร้สาย เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจจับควันไฟพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันให้เจ้าของบ้านได้รับรู้เพื่อที่จะหาวิธีแก้ไขและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่สามารถเข้าระงับเหตุด้วยตนเอง Smoke detector เป็นแบบไร้สายทำให้ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก

7.กล้องวงจรปิด

     ถือเป็นอุปกรณ์สามัญประจำบ้านไปแล้วไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด โรงงาน ร้านค้า ต่างก็นิยมติดตั้งกล้องวงจรปิด เพราะเป็นอุปกรณ์เพียงหนึ่งเดียวที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้และนำมาเป็นหลักฐานในการแจ้งข้อหาผู้กระทำผิด แต่ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยี จึงมีการใส่ Motion Sensor เข้าไป เพื่อให้กล้องวงจรปิดตรวจจับและบันทึกภาพหากพบว่ามีการเคลื่อนไหว ซึ่งช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานและประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลลงในฮาร์ดดิสก์อีกด้วย 

8.ปลั๊กไฟอัจฉริยะ

    เรียกได้ว่า ของมันต้องมี กันเลยทีเดียว เพราะเป็นอุปกรณ์ บ้านอัจฉริยะ เพียงหนึ่งเดียวที่สามารถแปรเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าธรรมดาให้สามารถกลายเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าสมาร์ทโฮมได้ เพียงนำปลั๊กไฟอัจฉริยะมาต่อกับปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนที่จะต่อเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า เพียงเท่านี้ก็สามารถสั่งการให้เครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าว เปิด/ปิด ผ่านมือถือได้

9.หลอดไฟอัจฉริยะ

     เป็นหลอดไฟที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อบ้านสมาร์ทโฮมอย่างแท้จริง เพราะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานและป้องกันอันตรายจากความมืดได้ เช่น เมื่อผู้สูงอายุต้องการที่จะเข้าห้องน้ำกลางดึก เพียงแค่ลุกขึ้นนั่ง เซ็นเซอร์ตรวจจับก็ทำงาน สั่งการให้หลอดไฟดังกล่าวสว่างขึ้นอัตโนมัติ ในขณะที่เวลาปิด เพียงไม่ตรวจพบการเคลื่อนไหวตามเวลาที่กำหนด หลอดไฟก็จะปิดเองอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถปรับระดับความสว่างอัตโนมัติได้ด้วย

      ระบบบ้านสมาร์ทโฮมและอุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยี นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่แนะนำให้รู้จัก เพราะถือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่บ้านสมาร์ทโฮมนิยมใช้งานกัน สำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์อัจฉริยะเพื่อบ้านที่ทันสมัย ทาง บริษัท สมาร์ท เบสท์บายส์ จำกัด เป็นผู้จำหน่ายและให้บริการติดตั้งอุปกรณ์บ้านสมาร์ทโฮมมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษา สินค้าทุกชิ้นมีรับประกัน หากท่านใดสนใจดูสินค้าและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แนะนำให้เข้าไปดูที่ SMART Traffic & Safety เว็บไซต์ https://www.smartsafetyservice.com/ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น