ดูแลพ่อแม่สูงวัยให้อุ่นใจเหมือนเราอยู่ด้วย กับ กล้องวงจรปิดไร้สาย ดูผ่านโทรศัพท์

          ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เนื่องจากมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ในพื้นที่ โดยเป็นการคำนวณเปรียบเทียบต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในพื้นที่จำนวนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 7 โดยเป็นการคำนวณเปรียบเทียบต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน 

       สำหรับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) จะมีความแตกต่างกับสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) คือเป็นสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 ที่อยู่จริงในพื้นที่ โดยเป็นการคำนวณเปรียบเทียบต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกันหรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 14 ที่อยู่จริงในพื้นที่ โดยเป็นการคำนวณเปรียบเทียบต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน

       ข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุพบว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เนื่องจากอายุเฉลี่ยของประชาชนไทยมีอายุเฉลี่ยที่สูงขึ้น หรือเรียกได้ว่าคนไทยอายุยืนยาวขึ้น โดยในปัจจุบันมีการเฉลี่ยอายุของประชาชนไทยประมาณ 75 ปี ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในปี 2568 อายุของประชาชนไทยจะอยู่ที่ 85 ปี โดยประมาณ

       จากการที่หลาย ๆ บ้านอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ลูกหลาน และเด็ก ซึ่งลูก ๆ ก็มักจะยังอยู่ในวัยทำงาน ทำให้ต้องปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านกันโดยลำพังในช่วงกลางวัน สำหรับบทความนี้ เราจึงขอนำเสนอแนวทางในการดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้อุ่นใจเหมือนเราอยู่กับท่านด้วยทั้งวัน ด้วยอุปกรณ์ กล้องวงจรปิดไร้สาย ที่มีการผสานรูปแบบของ smart home ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลและมอนิเตอร์ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ตลอดเวลา

 

ปรับบ้านอย่างไรให้เป็นรูปแบบของ บ้านอัจฉริยะ

          ก่อนอื่นต้องเริ่มต้นด้วยการเริ่มปรับการใช้ชีวิตภายในบ้านร่วมกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ให้เกิดความคุ้นเคย ทั้งในมุมของผู้สูงอายุและในมุมของลูกหลาน เพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างคุ้มค่าและตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างเหมาะสม การสร้างบ้านหรือปรับรูปแบบการใช้ชีวิตภายในบ้านให้เป็นบ้านแบบ smart home ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และสร้างอรรถประโยชน์เพิ่มมากขึ้นมีแนวทางดังนี้

1.ฝึกให้ผู้สูงอายุได้ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้คุ้นชินกับการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ 

2.ให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เนื่องจากอุปกรณ์เทคโนโลยีหลาย ๆ อุปกรณ์สามารถประยุกต์ใช้ทักษะจากบางฟังก์ชันร่วมกันได้

3.แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้สูงอายุเปิดรับกับเทคโนโลยีมากขึ้น

4.ปรับพฤติกรรมของผู้สูงอายุให้เคยชินกับการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับเทคโนโลยี 

5.สื่อสารข่าวสารต่าง ๆ ของการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีภายในบ้าน เพื่อสร้างความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

 

         สำหรับอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ลูกหลานได้คอยดูแลผู้สูงอายุเวลาที่ท่านอยู่บ้านตามลำพัง ก็ต้องเป็น กล้องวงจรปิด ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ในปัจจุบันมีฟังก์ชันต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกล้องแบบที่สามารถหมุนรอบด้านได้ 360 องศาพร้อมเก็บบันทึกวิดีโอ หรือกล้องที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแก้ปัญหาการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดในขณะที่ไฟดับก็ยังสามารถบันทึกภาพหรือวิดีโอไว้เป็นหลักฐานได้ โดยคุณสมบัติของ กล้องวงจรปิด ที่ต้องมีเพื่อเอาไว้พิจารณาเวลาเลือกซื้อ มีดังนี้

 • ควรเลือกซื้อที่เป็น กล้องวงจรปิดไร้สายดูผ่านโทรศัพท์ เนื่องจากทำให้สามารถติดตามคอยดูคุณพ่อคุณแม่ได้สะดวก เพียงแค่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
 • ควรมีระบบที่เชื่อมต่อทั้งระบบภาพและระบบเสียงเพื่อที่จะสามารถพูดคุยตอบโต้และฟังเสียงได้ นอกจากนี้หากเกิดเหตุฉุกเฉินใด ๆ ขึ้น ผู้สูงอายุสามารถร้องเรียกได้ทันท่วงที
 • มีมุมมองของภาพที่กว้างพอที่จะให้เห็นตัวบ้านในแต่ละมุมได้ทั่วถึง และไม่มีมุมอับ
 • ควรมีระบบ Motion Sensor ในการตรวจจับการเคลื่อนไหว 
 • ควรมีระบบการแจ้งเตือนที่เชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ 
 • อุปกรณ์และระบบควรมีฟังก์ชันการใช้งานที่ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน 
 • ควรเป็นอุปกรณ์ที่สามารถแชร์ให้บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้งาน
 • ควรสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริม เช่น Alexa หรือ Google assistant ได้

ทำไมจึงควรใช้ กล้องวงจรปิดไร้สาย กับผู้สูงอายุ

          ความสำคัญของการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบไร้สายไว้ภายในบ้านนั้นเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวผู้สูงอายุเองและเป็นประโยชน์ต่อลูกหลาน เนื่องจากช่วยให้สามารถคอยดูแลผู้สูงอายุได้ตลอดเวลา ผู้สูงอายุหลายท่านมีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน หรือโรคหัวใจ บางครั้งหากอาการกำเริบหรือเป็นลมจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองเพื่อโทรเรียกรถฉุกเฉินได้ ลูกหลานที่ติดตามผ่าน กล้องวงจรปิดไร้สายดูผ่านโทรศัพท์ ก็สามารถโทร 1669 เพื่อให้มารับผู้สูงอายุพาไปส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงที ทำให้สามารถรักษาโรคนั้น ๆ ได้ทันเวลา ความรุนแรงของโรคไม่มากไปกว่าเดิม

 

วิธีเลือกซื้อ กล้องวงจรปิด wifi

 • เลือกฟังก์ชันการให้งานให้ตอบโจทย์กับความต้องการ โดยควรพิจารณาความต้องการของแต่ละบ้านว่านอกจากจะใช้ในการติดตามดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านแล้ว อยากจะใช้ประโยชน์ในแง่มุมใดเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อหาเครื่องที่ตอบสนองความต้องการได้ตรงจุด
 • เลือกดีไซน์ให้เหมาะกับรูปแบบของบ้านและห้องต่าง ๆ เนื่องจากแต่ละบ้านมีดีไซน์ของบ้านหรือของแต่ละห้องที่ไม่เหมือนกัน การมีกล้อง CCTV ไร้สายที่เข้ากับโทนและดีไซน์ของบ้านหรือห้องจะเพิ่มความน่าอยู่และทำให้ดูสวยงามทันสมัยเพิ่มมากขึ้นด้วย
 • เลือกจำนวนให้เพียงพอและเหมาะสมกับตัวบ้านและห้องต่าง ๆ โดยพิจารณามุมมองความกว้างของการจับภาพของกล้อง และพื้นที่แต่ละโซนของบ้านประกอบ
 • เลือกที่สามารถติดตั้งได้ง่าย ไม่ต้องเดินสายไฟหรือเซ็ตอุปกรณ์อะไรมากมาย
 • เลือกที่มีระบบการส่งสัญญาณที่มีความเสถียรสูง เพื่อที่จะสามารถเชื่อมต่อสัญญาณทั้งภาพและเสียงได้แบบเรียลทาม ภาพมีความคมชัด ไม่กระตุก 

 

        อย่าลืมว่า กล้องวงจรปิด wifi ควรใช้งานได้ทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน ดังนั้นการที่เลือกซื้อกล้องที่มีความคมชัดในช่วงกลางคืนด้วยก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะเราสามารถติดตั้งกล้องบางจุดไว้ในห้องนอนเพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งคนในบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง 

        นอกจากการที่เราติดตั้งกล้อง cctv ไว้เพื่อดูแลความปลอดภัยของคนในบ้านแล้ว หากพื้นที่ของบ้านมีบริเวณพื้นที่รอบบ้าน เช่น บ้านเดี่ยว หรืออาคารพาณิชย์ก็ควรจะมีการติดตั้งกล้องไว้บริเวณรอบนอกของบ้านด้วยเช่นกัน โดยอาจติดตั้งใน 2 มุม คือ มุมหันออกจากตัวบ้านและมุมที่หันเข้าหาตัวบ้าน เพื่อที่หากวันใดเกิดเหตุการณ์โจรกรรมหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ เกิดขึ้น บ้านที่มีการติดตั้งกล้องไว้จะสามารถนำภาพหรือวิดีโอที่ได้จากกล้องมาใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีหรือประกอบการพิจารณาคดีได้ 

        บ้านไหนที่กำลังหาซื้อ กล้องวงจรปิดไร้สาย ไว้สำหรับดูแลคนที่เรารักในบ้าน หรืออยากจะแต่งบ้านสไตล์ บ้านอัจฉริยะ ที่มีความโมเดิร์นทันสมัยกับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย สามารถเข้าไปเลือกดูสินค้าได้ที่ https://www.smartsafetyservice.com แหล่งรวมสินค้าเทคโนโลยีภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นกล้อง CCTV โคมไฟอัจฉริยะ หลอดไฟที่สามารถปรับแสงต่าง ๆ ได้ตามอารมณ์ ม่านไฟฟ้าอัตโนมัติ Digital Door Lock และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จะสร้างความทันสมัยให้คุณใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้งยังมีให้บริการดูหน้างาน บริการติดตั้งอุปกรณ์โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ และมีบริการหลังการขายที่ทุก ๆ บ้านจะต้องประทับใจอย่างแน่นอน

       สิ่งสำคัญที่เราควรจะปรับตัวในการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั้นคือ การดูแลผู้สูงอายุอย่างดีที่สุด และหากบางวันที่เราไม่สามารถดูแลท่านด้วยตนเองได้ก็ควรจะหาอุปกรณ์กล้องวงจรปิดคุณภาพดีที่เราจะสามารถเชื่อใจให้ดูแลคนที่เรารักได้เหมือนกับที่เราดูแลท่านเอง เพียงเท่านี้ทุกคนในครอบครัวก็จะมีความสุขและได้รับความปลอดภัยแม้ในบางวันหรือบางครั้งที่ต้องไปทำงานหรือต้องอยู่ห่างกันก็ตาม

 

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น