รวบรวมอุปกรณ์รักษาระบบความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัย สำหรับบ้าน คอนโด และหน่วยงานต่าง ๆ

รวบรวมอุปกรณ์รักษาระบบความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัย สำหรับบ้าน คอนโด และหน่วยงานต่าง ๆ

       ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน ผู้พัฒนามุ่งเน้นให้เทคโนโลยีตอบโจทย์ทุกการเคลื่อนไหวของชีวิตทั้งเรื่องความสะดวก และความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด หรือหน่วยงานต่าง ๆ ต่างก็ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ามาช่วยดูแลระบบภายในบ้านหรืออาคาร

       ครอบคลุมไปถึงเรื่องการควบคุมการใช้พลังงาน ทำให้เจ้าของบ้านหรือผู้ประกอบการประหยัดงบประมาณมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่จะสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์เท่านั้น แต่ยังสร้างผลดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

รวบรวมอุปกรณ์รักษาระบบความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัย สำหรับบ้าน คอนโด และหน่วยงานต่าง ๆ

เทคโนโลยี smart home และ smart building

         “Smart home” หรือ “บ้านอัจฉริยะ” หมายถึง บ้านที่ใช้เทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) ในควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้าน สั่งการผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน มอบความสะดวกสบายให้แก่เจ้าของบ้าน

         สามารถควบคุมในระยะไกลได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถควบคุมการทำงานของระบบได้ แต่หากเป็นระบบในอาคารจะใช้คำว่า “Smart Building” หรือ “อาคารอัจฉริยะ” ซึ่งหลักการทำงานมีหลักการเดียวกันกับบ้านอัจฉริยะ

         “Smart Building” หรือ “อาคารอัจฉริยะ” เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการอาคารที่ต้องการควบคุมระบบทั้งหมดภายในอาคารให้ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว

          โดยหลักการทำงานของอาคารอัจฉริยะ คือ การเชื่อมโยงนวัตกรรมต่าง ๆ ในอาคารเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วและแม่นยำต่อผู้ใช้งาน มอบความสะดวกสบายให้แก่ผู้อยู่อาศัย และเกิดความคุ้มค่าต่อผู้ประกอบการอาคารและผู้ดูแลอาคาร ทั้งในเรื่องของความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และยังส่งผลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

ประโยชน์ของ Smart Home หรือ Smart Building ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

      นอกจากเรื่องความสะดวกสบายและความปลอดภัยแล้ว smart home หรือ smart building ยังมีผลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมนั่นคือการช่วยประหยัดพลังงาน ลดการสิ้นเปลืองงบประมาณที่ไม่จำเป็นได้อย่างดี เนื่องจากปัญหาส่วนใหญ่ของเจ้าของบ้านและหน่วยงานต่าง ๆ นั่นคือเรื่องการใช้พลังงานอย่างมากและไม่คุ้มค่า เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงมีการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาช่วยแก้ปัญหาและประสบผลสำเร็จอย่างดีทีเดียว

      เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน เช่น เซ็นเซอร์อุณหภูมิ ที่สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ได้ บ้านหรืออาคารที่ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจะช่วยในการควบคุมอุณหภูมิในบ้านหรืออาคารให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสม หรือจะเป็น หลอดไฟอัจฉริยะ ที่มีระบบเปิด-ปิด ไฟอัตโนมัติป้องกันการสิ้นเปลืองพลังงานที่เกิดจากการลืมปิดโคมไฟ ลดการใช้พลังงานเกินความจำเป็น

รวบรวมอุปกรณ์รักษาระบบความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัย สำหรับบ้าน คอนโด และหน่วยงานต่าง ๆ

โครงสร้างหลัก 3 ส่วนของ Smart Home และ Smart Building 

จะเกิดเป็นระบบอัจฉริยะได้ต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ

 1. อุปกรณ์อัจฉริยะ (smart device) หมายถึง อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองโดยการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายไร้สาย และสามารถเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ได้ เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และการประหยัดพลังงาน โดยการทำงานของระบบอัจฉริยะต้องอาศัย smart system ควบคู่ไปกับเครือข่ายไร้สาย
 2. ระบบเครือข่ายอัจฉริยะ (smart home network) หมายถึง ตัวกลางในการส่งสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ (smart device) กับเครือข่ายไร้สาย
 3. ระบบควบคุมอัจฉริยะ (intelligent control system) หมายถึง ระบบที่คอยควบคุมให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้านทำงานร่วมกันได้เป็นหนึ่งเดียว

 

ประโยชน์ของอุปกรณ์อัจฉริยะ

เหตุผลหลัก ๆ ที่ทำให้เจ้าของบ้านและผู้ประกอบการอาคารหันมาใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะกันมากขึ้น

 • ความสะดวกสบาย

      เทคโนโลยีอัจฉริยะมอบความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน สามารถสั่งการอุปกรณ์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็สามารถสั่งการได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน

 • ความปลอดภัย 

     เทคโนโลยีอัจฉริยะมอบความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน เนื่องจากมีระบบต่าง ๆ ที่ดูแลความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิดไร้สาย Motion Sensor หรือเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหว เซ็นเซอร์อุณหภูมิ Smoke Detector เป็นต้น

 • ประหยัดพลังงาน

      เทคโนโลยีอัจฉริยะมีผลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมคือช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็น

 • ประหยัดค่าไฟ

     ประหยัดค่าไฟได้ถึง 10-30 เปอร์เซ็นต์ สอดคล้องกับข้อด้านบน เทคโนโลยีช่วยลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น จึงทำให้ประหยัดค่าไฟได้ถึง 10-30% เลยทีเดียว

 • ใช้งานง่าย เข้าถึงสะดวก

        เทคโนโลยีอัจฉริยะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือ การใช้งานที่สุดแสนง่ายดาย หลายคนกังวลว่าผู้สูงอายุจะใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ได้ยาก แต่ความไฮเทคของอุปกรณ์นี้คือสามารถสั่งการด้วยเสียงได้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าเด็ก หรือผู้สูงอายุก็สามารถเข้าถึงอุปกรณ์และใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย

 

อุปกรณ์อัจฉริยะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ จาก SMART TRAFFIC & SAFFTY 

รวบรวมอุปกรณ์รักษาระบบความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัย สำหรับบ้าน คอนโด และหน่วยงานต่าง ๆ

1.กล้อง cctv 

         หมายถึง ระบบกล้องโทรทัศน์ที่ถ่ายภาพเคลื่อนไหวแล้วส่งภาพกลับมายังเครื่องบันทึกภาพเพื่อทำการบันทึก ภาพที่บันทึกอาจเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวก็ได้ ทำงานแบบภายในคือการนำสายสัญญาณและตัวกล้องไปติดตามจุดต่าง ๆ โดยไม่ได้เชื่อมต่อออกสู่ภายนอกจึงได้ชื่อว่า “วงจรปิด”

        กล้องวงจรปิดในปัจจุบันผู้พัฒนาได้พัฒนาให้เป็นกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ คือการเชื่อมต่อระบบกับเครือข่ายไร้สายหรืออินเทอร์เน็ต (IoT) ควบคุมการทำงานทั้งหมดของอุปกรณ์ ซึ่งสามารถสั่งการและควบคุมอุปกรณ์ได้ผ่านสมาร์ทโฟน โดยให้ชื่อว่า กล้องวงจรปิดไร้สาย หรือ กล้องวงจรปิด Wi-Fi

 

ตัวอย่าง กล้องวงจรปิดไร้สาย

 • กล้องวงจรปิดพลังงานแสงอาทิตย์ ไร้สาย 100% 

กล้องวงจรปิดโซลาร์เซลล์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ทำให้ประหยัดงบประมาณ ติดตั้งง่าย อุปกรณ์มาพร้อมกับกาวติดตั้ง มีความละเอียดสูงทั้งกลางวันและกลางคืน

คุณสมบัติ

 • ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ประหยัดค่าไฟแบบ 100%
 • สามารถตรวจดูสถานะ และตรวจสอบอุปกรณ์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • สามารถสั่งการด้วยการสัมผัสหน้าจอ หรือสั่งการด้วยเสียงผ่านหน้าจอมือถือได้
 • อุปกรณ์มีแสงอินฟราเรดสามารถใช้งานได้ในตอนกลางคืน
 • ความละเอียดคมชัดของภาพสูงสุด 1080P ล้านพิกเซล 
 • กันน้ำ
 • มีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของวัตถุ 10-15 เมตร
 • ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยแผงโซลาร์เซลล์
 • กล้องวงจรปิด Smart IP Camera

กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ มีเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวตามสิ่งของที่เคลื่อนที่ สามารถสั่งการได้ผ่านแอปพลิเคชัน รองรับทั้ง ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

คุณสมบัติ

 • สะดวกสบายเรื่องการใช้งาน ตรวจดูความเคลื่อนไหวที่บ้านหรืออาคารได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สั่งการได้
 • มีฟังก์ชันสั่งการด้วยเสียงผ่านแอปพลิเคชัน และมีระบบตัดเสียงรบกวน
 • เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว กล้องหมุนตามคน
 • กลางคืนภาพชัดด้วยอินฟราเรด มองเห็นได้ในระยะ 8-10 เมตร
 • ความละเอียดภาพสูง 1080P HD 2 Mp
 • มุมเลน 108 องศา และระยะมองไกล 10 เมตร
รวบรวมอุปกรณ์รักษาระบบความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัย สำหรับบ้าน คอนโด และหน่วยงานต่าง ๆ

2.เซ็นเซอร์อุณหภูมิ

        เทคโนโลยีอัจฉริยะช่วยประหยัดพลังงาน ควบคุมอุณหภูมิภายในบ้านและอาคารให้มีสภาพอากาศที่เหมาะสม จึงช่วยลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง 

คุณสมบัติ

 • ระบบตรวจวัดความชื้นและอุณหภูมิใช้ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ได้ เช่น เครื่องปรับอากาศ
 • สามารถควบคุมการทำงานผ่าน Application 
 • แสดงค่าอุณหภูมิแบบ Real-Time
 • สามารถดูบันทึกค่าย้อนหลังได้
 • รองรับทั้ง iOS/Android
 • สั่งการด้วยเสียงรองรับ Google Assistant
 • ติดตั้งง่าย สะดวก มาพร้อมกาวติดตั้ง
รวบรวมอุปกรณ์รักษาระบบความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัย สำหรับบ้าน คอนโด และหน่วยงานต่าง ๆ

3.Smoke Detector

     เทคโนโลยีดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของผู้อยู่อาศัย เครื่องตรวจสอบกลิ่นควัน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากเพลิงไหม้ ทำให้รู้เหตุการณ์ได้ทันเวลา ลดความเสียหายจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด

คุณสมบัติ 

 • เครื่องตรวจจับควัน ใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้
 • มีสัญญาณเตือนไฟไหม้ผ่านโทรศัพท์และตัวเครื่อง
 • ดูและตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชัน
 • มีลำโพงในตัว การสื่อสารแบบ Zigbee
 • รองรับ iOS/Android
 • ติดตั้งง่าย สะดวก
รวบรวมอุปกรณ์รักษาระบบความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัย สำหรับบ้าน คอนโด และหน่วยงานต่าง ๆ

4.หลอดไฟอัจฉริยะ

     หลอดไฟอัจฉริยะ ช่วยคลายกังวลเรื่องลืมปิดไฟเมื่อออกจากบ้าน หรืออาคาร หน่วยงาน ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานที่ไม่จำเป็น มีระบบเปิด-ปิด อัตโนมัติ

คุณสมบัติ

 • หลอดไฟ LED เปลี่ยนสีได้ มีสีมากกว่า 16 ล้านสี
 • มีลูกเล่น ไฟกระพริบ สั่งการได้ผ่านแอปพลิเคชัน
 • มีระบบเปิด-ปิด อัตโนมัติ
 • สั่งการด้วยเสียงได้
 • ประหยัดค่าไฟได้มากถึง 60% 
 • รองรับ iOS/Android
ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยให้กับบริษัทของคุณด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย

5.digital doorlock

     ระบบความปลอดภัย แจ้งเตือนการเปิด-ปิดประตู ช่วยสอดส่องคนเข้า-ออกบ้านหรืออาคาร เพิ่มความปลอดภัยให้คุณแบบ 100%

 • กลอนประตูอัจฉริยะ Smart Fingerprint Door Lock

กลอนประตูแบบอัจฉริยะ 3 ระบบ รหัสผ่าน สแกนนิ้ว และคีย์การ์ด เพิ่มความปลอดภัยให้บ้านและหน่วยงานแบบ 100%

คุณสมบัติ

 • กลอนประตูอัจฉริยะ 3 ระบบ มีเสียงเตือนเมื่อมีคนงัดแงะประตูของคุณ
 • สามารถเสียบ USB เพื่อชาร์จต่อกับพาวเวอร์แบงค์หรือใช้กุญแจได้
 • ฟังก์ชัน App, รีโมทคอนโทรล, สามารถดึงด้วยมือ
 • ล็อกประตูให้อัตโนมัติเมื่อคุณปิดประตู
 • สั่งการผ่าน Application Smart home
 • เซ็นเซอร์ประตู เปิด-ปิด (ใช้ร่วมกับGateway)

ระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนด้วยเสียงเมื่อมีคนเปิดประตู มาพร้อมระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดการงัดแงะมอบความปลอดภัยให้คุณแบบ 100 %

คุณสมบัติ

 • มีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ได้ทันทีที่มีคนเปิดประตูหรือหน้าต่าง
 • แจ้งเตือนการงัดแงะ ป้องกันโจรงัดตัวเซ็นเซอร์ทิ้ง
 • สามารถสร้างเงื่อนไขในการใช้งาน ตามที่คุณต้องการได้ เช่น ถ้าประตูเปิด แอร์จะเปิด
 • ดูประวัติ บันทึกต่าง ๆ ย้อนหลังได้สะดวก
 • รองรับด้วยเสียง Google Home , Amazon Alexa
 • สามารถแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันได้
รวบรวมอุปกรณ์รักษาระบบความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัย สำหรับบ้าน คอนโด และหน่วยงานต่าง ๆ

6.Motion Sensor

       เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (ใช้ร่วมกับ Gateway) บันทึกทุกช่วงเวลา ผ่าน Application

คุณสมบัติ

 • Human body sensor มีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ได้ทันทีที่มีความเคลื่อนไหวหรือมีคนเดินผ่าน
 • ตรวจจับและบันทึกทุกความเคลื่อนไหว
 • แจ้งเตือนทันที ป้องกันการโจรกรรมในสถานที่
 • สามารถใช้เป็นตัวสั่งให้อุปกรณ์อื่นทำงานได้
 • มาพร้อมฐานหมุนปรับองศาการตรวจจับได้ถึง 360 องศา สะดวกทุกการใช้งาน มีแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำผ่านแอปพลิเคชันเพื่อเตือนให้คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ทันเวลา

มายกระดับความทันสมัย เพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้านและหน่วยงานของคุณ ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะจาก SMART TRAFFIC & SAFFTY https://www.smartsafetyservice.com/ แหล่งศูนย์รวมอุปกรณ์อัจฉริยะที่มากที่สุดในประเทศไทย 

 

 

Leave a Reply

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น