ระบบความปลอดภัย ในร้านอาหารและคาเฟ่ มือใหม่เปิดร้านต้องรู้

ระบบความปลอดภัย ในร้านอาหารและคาเฟ่ มือใหม่เปิดร้านต้องรู้

        ในยุคปัจจุบันที่เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของร้านอาหารจากการที่ผู้บริโภคได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งในมุมการสั่งอาหารออนไลน์มากขึ้นและค่านิยมของการนั่งถ่ายรูปเล่นตามร้านอาหารหรือคาเฟ่สวย ๆ ก็ตาม หลายคนหันมาเปิดธุรกิจร้านอาหารหรือคาเฟ่เพราะมองว่าเป็นธุรกิจที่กำลังรุ่ง และนำมาซึ่งรายได้มากมาย ซึ่งในการเปิดร้านอาหารนั้นจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการในส่วนต่าง ๆ มากมาย ดังนี้

ระบบความปลอดภัย ในร้านอาหารและคาเฟ่ มือใหม่เปิดร้านต้องรู้
  • การบริหารจัดการเรื่องสถานที่

      แน่นอนว่าทำเลที่ตั้งและขนาดของแต่ละร้านนั้นไม่เหมือนกัน ดังนั้นจึงควรวางแผนการใช้สอยพื้นที่อน่างเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

  • การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล

       บางงานของร้านอาหารหรือคาเฟ่จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น บาริสต้า หรือพ่อครัว จึงควรเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่ง นอกจากนี้ยังควรให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาดเนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าเช่นกัน สำหรับการประเมินการทำงานของบุคลากรภายในร้านก็อาจมีการติดตามด้วยการใช้ กล้องวงจรปิดไร้สาย ร่วมกับการประเมินในด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย

  • การบริหารจัดการด้านอุปกรณ์เครื่องมือ

     อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ภายในร้านมีทั้งที่เป็นเครื่องมือหลักในการให้บริการและเครื่องมือเสริม ซึ่งควรมีการดูแลการใช้งานของเครื่องมือให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่อยู่เสมอ

  • การบริหารจัดการด้านการตลาด

     ธุรกิจจะไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งหรือไม่นั้นการตลาดเปรียบเสมือนเป็นสิ่งนำทางของธุรกิจที่จะต้องสามารถดึงจุดเด่นของร้านมาใช้ในการดึงดูดใจลูกค้าและสร้าง Brand Loyalty ให้ลูกค้าประทับใจจนกลายเป็นลูกค้าประจำให้ได้

  • การบริหารจัดการเรื่องระบบความปลอดภัย

      ความปลอดภัยทั้งในทรัพย์สินและสถานที่ของร้านนั้นควรให้ความสำคัญมาก โดยนอกจากการทำประกันภัยสถานที่แล้วก็ยังควรมีอุปกรณ์ที่ช่วยรักษาความปลอดภัยของร้าน เช่น Gas Detector 

 

        สิ่งที่เจ้าของร้านอาหารหรือคาเฟ่ควรให้ความสำคัญเมื่อเปิดร้านก็คือระบบรักษาความปลอดภัยของร้านทั้งบริเวณหน้าร้าน ที่นั่งรับประทานอาหารหรือในส่วนของห้องครัวก็ตาม จากสถิติพบว่าหนึ่งในสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ที่พบได้บ่อยก็คือการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ดังนั้นในการเปิดร้านอาหารหรือคาเฟ่ เราสามารถป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในร้านที่อาจจะทำให้ธุรกิจที่เราสร้างขึ้นมาหายวับไปกับตาได้ในข้ามคืน

  • การป้องกันเชิงรุกด้วยการติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไฟ โดยการมีเครื่องตรวจจับควันจะทำให้ทราบถึงการเกิดเพลิงไหม้ตั้งแต่ระยะแรกและสามารถระงับเหตุได้ในเวลาอันสั้น ป้องกันการสูญเสียไม่ให้ขยายตัวในวงกว้าง
  • การป้องกันเชิงรับด้วยการติด กล้องวงจรปิด wifi หรือติดกล้องในมุมต่าง ๆ ของร้าน โดยควรมีระบบที่เราสามารถดูและเชื่อมต่อผ่าน Smartphone ได้ตลอดเวลาเนื่องจากทำให้สามารถคอย Monitor ความปลอดภัยของร้านได้ตลอด 24 ชั่วโมง และหากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือสิ่งผิดปกติขึ้นภายในร้านอาหารหรือคาเฟ่จะทำให้สามารถรับมือและจัดการได้อย่างทันท่วงที ช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 

        แม้จะมีกฎหมายห้ามไม่ให้ใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการทำอาหาร ประกอบอาหารหรือปรุงอาหารบนโต๊ะอาหาร หรือบริเวณที่รับประทานในสถานที่จำหน่ายอาหาร และการห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์มาเป็นเชื้อเพลิงในการทำอาหาร ประกอบอาหาร ปรุงอาหาร หรืออุ่นอาหารก็ตาม แต่การมีอุปกรณ์เพื่อช่วยป้องกันการเกิดอัคคีภัยไว้อย่างแน่นหนาก็เป็นเรื่องที่ดีกว่า

 

       สำหรับไอเทมที่ช่วยเพิ่ม ระบบความปลอดภัย ในร้านอาหารและคาเฟ่ สำหรับมือใหม่ที่กำลังสนใจธุรกิจนี้และกำลังจะเปิดร้านต้องรู้ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามโซนของสถานที่ที่มีการติดตั้ง ดังนี้

 

ระบบความปลอดภัย ในครัว

      สำหรับเครื่องตรวจจับควัน หรือ Smoke Detector  ควรใช้เป็นแบบ Wireless Gas Detector ซึ่งบางที่ก็อาจจะเรียกว่าเป็นเครื่องตรวจจับแก๊สที่มีระบบเซนเซอร์ตรวจจับควันเมื่อมีการตรวจพบควันไฟพร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์จากแอปพลิเคชัน ช่วยสร้างความปลอดภัยให้ร้านได้ 100% โดยรายละเอียดของตรวจจับควันและอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในครัว มีดังนี้

ระบบความปลอดภัย ในร้านอาหารและคาเฟ่ มือใหม่เปิดร้านต้องรู้

1.Smoke Detector

       อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟที่หลายครั้งมาพร้อมกับอุปกรณ์แจ้งเตือนโดยมีประโยชน์เมื่อเกิดเพลิงไฟม้ขึ้นภายในครัว เนื่องจากพื้นที่ในครัวจัดได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้สูง ดังนั้นการมีอุปกรณ์ที่ช่วยตรวจจับควันจะช่วยให้สามารถระงับเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้และเพลิงไม่ลามไปยังบริเวณอื่น ๆ ของร้าน สำหรับวิธีการเลือกซื้อ Smoke Detector เช่น เครื่องควรผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย มีระบบการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถแยกประเภทของควันหรือแก๊สได้ มีระบบการแจ้งเตือนที่จำเป็น เช่น การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรีใกล้หมด

ระบบความปลอดภัย ในร้านอาหารและคาเฟ่ มือใหม่เปิดร้านต้องรู้

2.Gas Detector

         อุปกรณ์ที่ช่วยตรวจสอบภายในครัวว่ามีแก๊สไวไฟหรือมีแก๊สรั่วหรือไม่ เนื่องจากในการปรุงอาหาร ประกอบอาหารของร้านอาหารหลาย ๆ แห่งยังใช้เตาแก๊สอยู่เพราะทำให้ได้อาหารที่มีความหอมและเป็นการประหยัดต้นทุนค่าวัตถุดิบ โดยควรมีการติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องเตือนหากมีแก๊สรั่วเกิดขึ้นเพื่อที่จะสามารถแก้ไขและปิดแก๊สได้ทันเวลา เพราะหากไม่ทราบว่าแก๊สรั่วและมีประกายไฟเกิดขึ้นในครัวอาจทำให้เกิดความเสียหายมหาศาลได้ วิธีการเลือกซื้อ Wireless Gas Detector เช่น ควรเลือกที่มีระบบการใช้งานง่าย สามารถเชื่อมต่อผ่าน Application และเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้หลายเครื่อง มีการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย สามารถเช็กสถานะได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา

ระบบความปลอดภัย ในร้านอาหารและคาเฟ่ มือใหม่เปิดร้านต้องรู้

3.กล้องวงจรปิด

      ถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ในหลายแง่มุม เช่น ใช้ในการตรวจสอบย้อนหลังหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในครัว หรือใช้ในการดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินภายในครัว โดยวิธีการเลือกซื้อกล้องวงจรปิด เช่น ควรเลือกที่เป็นกล้องแบบไร้สายหรือกล้องที่เชื่อมต่อกับระบบ wifi เพื่อให้สะดวกในการติดตั้งและการใช้งานในระยะยาว อีกทั้งควรเลือกที่สามารถตรวจสอบ และเช็กสถานะของอุปกรณ์ผ่าน Application บนมือถือได้ตลอดเวลา พร้อมมีฟังก์ชันการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากเพื่อที่จะสามารถให้ผู้ใช้งานได้สะดวกและคุ้มค่า

ระบบความปลอดภัย ในร้านอาหารและคาเฟ่ มือใหม่เปิดร้านต้องรู้

ระบบความปลอดภัย ภายในร้านค้า

     ภายในร้านค้าไม่ว่าจะเป็นส่วนของร้านอาหารหรือคาเฟ่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญเรื่องระบบของความปลอดภัยไม่แพ้กัน โดยจะขอนำเสนออุปกรณ์สำหรับช่วยเพิ่มความปลอดภัยพร้อมประโยชน์ในแง่มุมต่าง ๆ ดังนี้

  • กล้องวงจรปิด การมีกล้องวงจรปิดภายในร้านอาหารหรือคาเฟ่จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยทั้งต่อเจ้าของร้าน พนักงานและลูกค้า โดยแนะนำให้ใช้กล้องวงจรปิดที่มีอินฟาเรดเพื่อที่จะสามารถใช้งานตอนกลางคืนได้ เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้ร้านได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • กล้องวงจรปิดไร้สาย ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่เสมอทำให้ปัจจุบันถือเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก พร้อมทั้งมีระบบการฟังเสียงและการพูดได้อีกด้วย ทำให้สามารถรับรู้ถึงบริบทของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในร้านได้และเกิดประโยชน์อย่างมากหากต้องมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความ

 

      เรียกได้ว่าเรื่องระบบความปลอดภัยถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือธุรกิจใดก็ตามเพราะจะเป็นสิ่งป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่าง ๆ ทั้งจากอุบัติเหตุ พนักงาน หรือปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินธุรกิจ การที่มีระบบดูแลเรื่องความปลอดภัยที่ไม่ดีพอหรือไม่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับธุรกิจมากเพียงพออาจทำให้ส่งผลเสียทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลได้

      สำหรับร้านอาหารหรือคาเฟ่ใดที่อยากจะหาอุปกรณ์เพื่อติดตั้งระบบความปลอดภัยให้กับร้านของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น กล้องวงจรปิด wifi หรือเครื่องตรวจจับควันก็ตาม สามารถเข้าไปดูสินค้าได้ที่ https://www.smartsafetyservice.com ซึ่งแนะนำให้เริ่มดูตั้งแต่ในช่วงออกแบบร้านหรือในช่วงตกแต่งร้านเลยเพื่อจะทำให้สามารถออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์ มุมของห้องครัว หรือการจัดโซนในร้านอาหารให้มีความเหมาะสมกันได้อย่างลงตัว

เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถเปิดให้บริการร้านอาหารหรือคาเฟ่ของคุณได้อย่างสบายใจหายห่วงไปกับระบบรักษาความปลอดภัยของร้านที่คุณสามารถติดตามและควบคุมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทุกเวลา

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น