แนะนำอุปกรณ์เพื่อระบบความปลอดภัยภายในบ้านสำหรับบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง

        ผู้ป่วยติดเตียง หมายถึง ผู้ป่วยที่ร่างกายเสื่อมโทรมจนต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา ซึ่งอาจขยับตัวได้บ้างแต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในเรื่องอื่น ๆ ได้เลย โดยสาเหตุของการเป็นผู้ป่วยติดเตียงนั้นอาจเกิดจากการประสบอุบัติเหตุ การผ่าตัดใหญ่ ไปจนถึงโรคประจำตัว ผลข้างเคียงสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการนอนติดเตียงพบได้บ่อยได้แก่ การเกิดแผลกดทับ มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินปัสสาวะ การขาดสารอาหาร เป็นต้น การที่ผู้ป่วยติดเตียงนั้นแทบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จึงจำเป็นต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ

การดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างถูกวิธี มีดังนี้

  1. หลีกเลี่ยงหรือป้องกันการเกิดแผลกดทับ ผู้ป่วยนอนติดเตียงที่ไม่สามารถพลิกตัวเองได้เองจึงเป็นหน้าที่ของผู้ดูแล ควรพลิกตัวผู้ป่วยทุก ๆ 2 ชั่วโมง พร้อมเปลี่ยนท่าในการนอนใหม่ เช่น นอนหงาย นอนตะแคงสลับกันไป หลีกเลี่ยงความยับย่นของเสื้อผ้า โดยประเมินจากสภาพผิวหนัง และการทำความสะอาดผิวหนัง ไม่ควรให้เปียกชื้น ควรมีอุปกรณ์เสริมเพื่อลดแรงกดทับ เช่น ฟองน้ำ ที่นอนลม หมอนผ้านุ่มๆ เจลรองปุ่มกระดูก
  2. ทานอาหารที่สารอาหารครบถ้วนและกลืนง่าย ผู้ป่วยอาจมีภาวะที่กลืนอาหารลำบาก มีความเสี่ยงต่อการลำลักในขณะรับประทานอาหาร ผู้ดูแลควรปรับเตียงและใช้หมอนช่วยดันหลังให้ทรงตัวอยู่ในระดับ  45 – 90 องศา ไม่รีบป้อนอาหาร ควรก้มคอกลืนอาหารที่ป้อน ห้ามแหงนคอไปข้างหลัง และหยุดป้อน หากมีอาการสำลักทันที
  3. ดูแลความสะอาดของผู้ป่วยและสายสวนปัสสาวะเป็นประจำ รวมถึงทำความสะอาดในช่องปาก เพื่อลดการติดเชื้อ
  4. สภาพแวดล้อมแวดล้อมของห้องนอน ควรจัดให้เหมาะสมกับการใช้งาน สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ทำความสะอาดให้อากาศถ่ายเทอยู่เสมอ
  5. ภาวะสุขภาพจิตของผู้ป่วย พยายามให้ขยับหรือยกส่วนต่าง ๆ ของตัวผู้ป่วยเอง หรือหากิจกรรมเพื่อลดความเบื่อหน่ายและความเศร้าเพื่อให้สุขภาพจิตดีขึ้น

      นอกจากการดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิดแล้วโดยผู้ดูแลแล้ว การมีอุปกรณ์ Smart Home ก็สามารถช่วยให้คนอื่น ๆ สามารถร่วมดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดได้ตลอด 24 ชั่วโมงด้วย อุปกรณ์ Smart Home หรืออุปกรณ์เพื่อบ้านอัจฉริยะ เป็นอุปกรณ์ที่ถูกเชื่อมสัญญาณเพื่อให้สามารถจัดการอุปกรณ์นั้นจากระยะไกล ช่วยให้บ้านมีความปลอดภัย สะดวกสบาย และประหยัดพลังงาน

       ทำให้เกิดความอุ่นใจเมื่อไม่มีคนอยู่บ้าน หรือเมื่อมีผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หญิงมีครรภ์ เด็ก หรือผู้พิการอยู่บ้านตามลำพัง อุปกรณ์ Smart Home ที่ช่วยส่งเสริม ระบบความปลอดภัย ภายในบ้านสำหรับบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง ได้แก่ อุปกรณ์ที่ช่วยให้ดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิดรวมถึงแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน อุปกรณ์ที่ช่วยดูแลบ้านให้มีความปลอดภัย และอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย

อุปกรณ์ที่ช่วยให้ดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิดรวมถึงแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ กล้องวงจรปิดไร้สาย ที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสื่อสารและฟังเสียงได้, ปุ่มฉุกเฉิน SOS อุปกรณ์ขนาดเล็กที่วางไว้ในอุ้งมือได้เพื่อให้ผู้ป่วยแจ้งขอความช่วยเหลือ หรือปุ่มกดสำหรับขอความช่วยเหลือ One-click help ที่ให้ผู้ดูแลขอความช่วยเหลือ

1.Smart Camera กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ

      กล้องวงจรปิดไร้สายดูผ่านโทรศัพท์ ทำให้สามารถเห็นความเคลื่อนไหวของผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยเพิ่มการดูแลกรณีที่ผู้ดูแลไปเตรียมอาหาร หรือความสะอาดบริเวณอื่น กล้องวงจรปิด WIFI สามารถสื่อสารและฟังเสียงได้ กล้อง CCTV มีเซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว หมุนตามคน วัตถุที่เคลื่อนที่ และเป็น กล้องวงจรปิด ที่มีอินฟราเรด ทำให้สามารถใช้งานตอนกลางคืนได้ เพิ่มความปลอดภัยแบบครบ 360 องศา ตลอด 24 ชั่วโมง 

2.ปุ่มฉุกเฉิน SOS

    ปุ่มฉุกเฉิน SOS สามารถวางไว้กับผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยกดปุ่มเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้คนมาช่วยเหลือ ปุ่มฉุกเฉิน SOS เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่สามารถวางไว้บนอุ้งมือได้ เมื่อผู้ป่วยหรือผู้ดูแลกดปุ่ม Application บนโทรศัพท์ก็จะแจ้งเตือน เพื่อให้เราดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ยิ่งกว่านั้นยังสามารถสั่งให้อุปกรณ์อื่นทำงานได้ เช่น ให้หลอดไฟติด และไซเรนดัง

3.ปุ่มกดสำหรับขอความช่วยเหลือ

     ปุ่มกดสำหรับขอความช่วยเหลือ One-click help เพื่อให้ผู้ดูแลกดแจ้งเหตุฉุกเฉิน รวดเร็วกว่าการแจ้งทางโทรศัพท์ ติดตั้งง่าย ไม่เกะกะ มีระบบแจ้งเตือนผ่าน Application บนโทรศัพท์ทันทีที่มีคนขอความช่วยเหลือ และสามารถใช้เป็นตัวสั่งให้อุปกรณ์อื่นทำงานได้ เช่น ให้หลอดไฟติด และไซเรนดัง

อุปกรณ์ชุดต่อไปเป็นอุปกรณ์ Smart Home ที่ช่วยให้บ้านมีความปลอดภัย ทำให้เจ้าของบ้านสบายใจถึงแม้ไม่อยู่บ้าน ได้แก่ Smart Gas Detector, Smart Smoke Detector ที่แจ้งเตือนทันทีที่แก๊สรั่วหรือมีควัน และส่งสัญญาณไปยังเครื่องให้สัญญาณไฟพร้อมเสียงแจ้งเตือน (Sound and light alarm) เพื่อเปิดไฟและเสียงไซเรนแจ้งเหตุ

4.เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วอัจฉริยะ

     Smart Gas Detector เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วอัจฉริยะ ไร้สาย ติดตั้งง่าย มีระบบแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์และเสียงแจ้งเตือนภายในบ้าน มีปุ่มทดสอบการทำงานของเครื่อง (Test) และสามารถใช้คู่กับเครื่องให้สัญญาณไฟพร้อมเสียงแจ้งเตือน เพื่อเปิดไฟและเสียงไซเรน

5.เครื่องตรวจจับควันอัจฉริยะ

     เช่นเดียวกับเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วอัจฉริยะ เครื่องตรวจจับควันอัจฉริยะ Smart Smoke Detector  เป็นอุปกรณ์ไร้สาย ติดตั้งง่าย แจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์และเสียงแจ้งเตือนภายในบ้าน มีปุ่มทดสอบการทำงานของเครื่อง (Test) และสามารถใช้คู่กับเครื่องให้สัญญาณไฟพร้อมเสียงแจ้งเตือน เพื่อเปิดไฟและเสียงไซเรน

6.สัญญาณไฟพร้อมเสียงแจ้งเตือน

    สัญญาณไฟพร้อมเสียงแจ้งเตือนสามารถสั่งงานผ่าน Application บนโทรศัพท์ เช่น เมื่อเห็นสิ่งผิดปกติจากกล้องวงจรปิด, เมื่อได้สัญญาณขอความช่วยเหลือจากปุ่มกด SOS หรือ ปุ่มกดสำหรับขอความช่วยเหลือ One-click help หรือเมื่อได้รับการแจ้งเตือนจาก Smoke Detector หรือ Gas Detector ทำให้เพื่อนบ้านหรือคนที่ผ่านไปมาได้ยินและเข้ามาให้ความช่วยเหลือได้

     นอกจากความปลอดภัยด้านร่างกายแล้ว อุปกรณ์อัจฉริยะสามารถช่วยผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยทางด้านจิตใจด้วย ได้แก่ รางม่านอัจฉริยะเพื่อเปิดให้ผู้ป่วยสัมผัสกับธรรมชาติภายนอก และปิดเมื่อแสงแดดแรงเกินไป, โคมไฟอัจฉริยะและโปรเจคเตอร์ดวงดาวที่ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศในห้องไม่ให้ผู้ป่วยรู้สึกจำเจ และกริ่งประตูอัจฉริยะที่ทำให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลไม่ต้องกังวลเมื่อมีผู้มาติดต่อ เพราะผู้มาติดต่อจะได้คุยกับเจ้าของบ้านโดยตรงผ่าน Video Call และกริ่งประตูอัจฉริยะยังทำหน้าที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกตินอกบ้านให้อีกด้วย

7.Smart Curtain รางม่านอัจฉริยะ

     รางม่านอัจฉริยะใช้ควบคุมการเปิด-ปิดม่านได้จากทุกที่ ใช้เปิดห้องรับแสงแดดอ่อน ๆ และปิดเมื่อแสงแดดแรงเกินไปเพื่อให้ผู้ป่วยได้สัมผัสแสงธรรมชาติได้ในช่วงเวลาที่เลือกได้ รางม่านอัจฉริยะสามารถเลื่อนเปิด-ปิดได้ด้วยมือเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง

8.Smart Lamp โคมไฟอัจฉริยะ

    โคมไฟอัจฉริยะสามารถเปลี่ยนสีได้มากกว่า 16 ล้านสี ใช้เพื่อปรับบรรยากาศภายในห้องไม่ให้ผู้ป่วยรู้สึกจำเจ โคมไฟสามารถควบคุมจากระยะไกลผ่าน Application บนโทรศัพท์ไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านแต่ไม่อยากเดินไปเปิดหรือปิดหรืออยู่นอกบ้าน

9.โปรเจคเตอร์ดวงดาว

     นอกจากโคมไฟอัจฉริยะ โปรเจคเตอร์ดวงดาว Smart Star Projector ก็สามารถเปลี่ยนบรรยากาศของห้องได้ด้วยการฉายภาพบรรยากาศดวงดาวไปทั่วห้องให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย มีสีและลวดลายมากกว่า 2.16 ล้านสี สั่งงานผ่าน Application บนโทรศัพท์ และสามารถสั่งงานผ่านเสียงได้

10.Smart Doorbell กริ่งประตูอัจฉริยะ

    Smart Doorbell กริ่งประตูอัจฉริยะที่จะมี Video Call เรียกเข้าโทรศัพท์เมื่อมีคนกดกริ่งหน้าบ้านและพูดคุยกับเจ้าของบ้านได้โดยตรง เพื่อให้ผู้ดูแลไม่ต้องกังวล สามารถดูแลผู้ป่วยได้เต็มที่ Smart Doorbell เห็นภาพสีคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืน ในสภาพแสงน้อยก็ยังสามารถเห็นได้ไกล 3 – 5 เมตร นอกจากนี้ยังมี Motion Sensor ทำหน้าที่เป็นเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติบริเวณหน้าบ้าน และแจ้งเตือนผ่าน Application บนโทรศัพท์ทันทีเมื่อพบสิ่งผิดปกติ

    อุปกรณ์เพื่อ บ้านอัจฉริยะ ทั้ง 10 รายการที่เลือกมาจาก smartsafetyservice.com สามารถช่วยดูแลผู้ป่วยติดเตียงได้อย่างใกล้ชิดแม้จะไม่ได้อยู่บ้าน ทำให้บ้านมีความปลอดภัย และทำให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลาย อุปกรณ์ Smart Home ติดตั้งง่าย ใช้งานได้ทันที และใช้งานง่ายผ่าน Application บนโทรศัพท์ อยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งงานได้ อุปกรณ์ Smart Home สามารถสร้าง ระบบความปลอดภัย ภายในบ้านสำหรับบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น