10 ป้ายที่ต้องมีในเขตชุมชน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนมีมากขึ้นเรื่อย ๆ นั้น ที่อยู่อาศัย ก็ต้องมีการกระจายไปตามที่ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย เกิดเขตชุมชนที่เป็นที่ ๆ ผู้คนไปรวมตัวกันอยู่อาศัยหลายแห่ง โดยเขตชุมชนที่อยู่ในเมืองไทยปัจจุบันนั้นมีอยู่หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้าน ตรอก ซอย หรือแม้แต่ชุมชนแออัด แต่ไม่ว่าจะเป็นชุมชนลักษณะใดก็ตาม ล้วนต้องมีถนนตัดเข้าไปในเขตชุมชนเพื่อให้การเดินทางสัญจรเป็นไปอย่างสะดวกทั้งสิ้น

ถนนภายในชุมชน มีเงื่อนไขอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างแตกต่างจากถนนใหญ่ทั่วไป คือ เป็นถนนที่มีการใช้งานร่วมกันระหว่างรถยนต์และผู้คนที่ใช้วิธีเดินผ่านไปมา ต่างจากถนนใหญ่ที่แยกผู้ใช้ประเภทผู้ขับขี่รถยนต์ กับผู้ที่เดินริมทางเท้าออกจากกันอย่างชัดเจน เมื่อเป็นเช่นนี้ ถนนในเขตชุมชนจึงจำเป็นต้องมีป้ายจราจรจำพวกป้ายเตือน ป้ายห้ามต่าง ๆ เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในภายหลัง

ในวันนี้ ร้านไทยจราจร จะขอนำตัวอย่างป้ายจราจร 10 ป้าย มาให้ทุกคนได้ดูกัน ว่ามีป้ายไหนบ้าง ที่จำเป็นต้องติดตั้งไว้ในเขตชุมชนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยสามารถแยกออกได้เป็น 10 ป้าย ดังนี้

1.ป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายแรกที่ชุมชนทุกแห่งจะต้องมี โดยป้ายนี้มีหน้าที่หลักคือการระบุความเร็วที่รถแต่ละคันซึ่งขับเข้ามาในเขตชุมชนสามารถขับได้ โดยปกติจะกำหนดไว้อยู่ที่ 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เนื่องจากเป็นความเร็วที่พอเหมาะ ไม่เร็วเกินไปจนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ แต่ในบางชุมชนที่มีระบบความปลอดภัยในการใช้ถนนให้แก่ผู้คนในชุมชนอยู่พอสมควร ก็อาจกำหนดความเร็วไว้อยู่ที่ 50 ได้

2.ป้ายหยุด ใช้สำหรับติดตั้งในจุดที่ต้องการให้รถหยุดเพื่อระมัดระวังสถานการณ์รอบตัว ในชุมชนบางแห่งใช้ป้ายนี้ เพื่อห้ามรถไม่ให้เข้าไปในพื้นที่บางแห่ง เช่น ที่จอดรถส่วนบุคคล หรือในสถานที่สำคัญบางแห่งที่ห้ามรถเข้าเด็ดขาด เมื่อผู้ขับขี่รถยนต์ได้เห็นป้ายนี้ ก็จะรู้ทันทีว่าต้องหยุด แล้วกลับรถเพื่อหาทางออกต่อไป

3.ป้ายห้ามจอด ป้ายอีกชนิดหนึ่งที่พบได้ในเขตชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนที่ผู้อยู่อาศัยมักจอดรถริมถนน บางแห่งจะตั้งป้ายห้ามจอดแบบไม่มีตัวเลข หรือตัวอักษรกำกับ หมายความว่าห้ามจอดริมถนนเด็ดขาด แต่ถ้ามีป้ายอื่นกำกับด้วย เช่น ป้ายบอกเวลาอย่าง 07.00-18.00 น. หรือป้ายวันคู่ วันคี่ หมายความว่าสถานที่ดังกล่าวห้ามจอดรถภายในเวลา หรือวันที่กำหนดไว้ ป้ายห้ามจอดนี้ถือเป็นป้ายที่มีความสำคัญ เพราะจะทำให้การจราจรภายในชุมชนมีความคล่องตัว ไม่ติดขัดเนื่องจากรถออกมาจอดริมถนนมากเกินไป

4.ป้ายระวังคนข้ามถนน เป็นป้ายที่ต้องมีไว้ตามทางเท้า จุดที่มีคนข้ามถนนเยอะ ๆ เสมอ เพื่อให้รถยนต์ที่ขับผ่านไปผ่านมาใช้ความระมัดระวัง ชะลอความเร็วลง ลดอุบัติเหตุชนกับคนข้ามถนน

5.ป้ายห้ามเลี้ยว ไม่ว่าจะเป็นห้ามเลี้ยวซ้าย หรือห้ามเลี้ยวขวา ในชุมชนบางแห่ง มีการจัดการจราจรให้มีลักษณะเป็นการเดินรถทางเดียว โดยมากมักจะเป็นชุมชนที่มีทางค่อนข้างแคบ แต่มีตรอกซอยที่สามารถทะลุถึงกันได้ หากชุมชนของคุณมีลักษณะเช่นนี้ ควรมีป้ายห้ามเลี้ยวไว้ใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้รถบางคันที่ไม่รู้ ขับสวนเข้าไปในเส้นที่ใช้เดินรถทางเดียวจนเกิดอุบัติเหตุขึ้น

6.ป้ายเตือนห้ามแซง ป้ายชนิดนี้ถือว่ามีความสำคัญสำหรับชุมชนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากถนนภายในชุมชนส่วนใหญ่มักจะค่อนข้างแคบ หากว่าต่างคนต่างแซง ก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุชนกันเองได้ โดยเฉพาะถ้าทางเส้นนั้นเป็นทางเลนเดียวที่เกือบจะเป็นสองเลน ยิ่งต้องมีป้ายนี้ติดตั้งไว้

7.ป้ายหยุดตรวจ เป็นป้ายจราจรที่ควรติดตั้งไว้ในเส้นทางก่อนเข้าชุมชน บริเวณที่มักใช้เป็นจุดตรวจก่อนเข้าชุมชน เพื่อให้รถยนต์ทุกคันสังเกตเห็น และชะลอความเร็วลงเพื่อรับการตรวจ

8.ป้ายเตือนสัญญาณไฟจราจร ในชุมชนบางแห่งที่มีสี่แยกซึ่งควบคุมไฟจราจร จะต้องติดตั้งป้ายเตือนชนิดนี้ไว้ก่อนถึงสี่แยกราว 500 เมตรเสมอ เพื่อให้รถแต่ละคันทราบแล้วเตรียมชะลอรถลง เพราะถ้าไม่มีป้ายนี้ คนที่ไม่ใช่คนพื้นที่อาจจะไม่รู้ แล้วขับไปข้างหน้าแบบไม่ชะลอความเร็วลง จนทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้ในภายหลัง

9.ป้ายห้ามบีบแตร โดยปกติ ชุมชนแต่ละชุมชนมักมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ซึ่งการใช้สัญญาณแตร บางครั้งอาจจะรบกวนผู้ที่กำลังอาศัยอยู่ในบ้านได้ โดยเฉพาะถ้าบ้านหลังนั้นมีเด็กเล็กอยู่อาศัยด้วย รวมถึงในชุมชนบางแห่งที่มีสถานที่ราชการ หรือสถานที่สำคัญที่ห้ามมิให้บีบแตรส่งเสียงรบกวน การติดตั้งป้ายเตือนห้ามใช้แตร จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นพอสมควร

10.ป้ายเตือนโรงเรียนระวังเด็ก แน่นอนที่สุดว่าในแต่ละชุมชน จะต้องมีโรงเรียนประจำชุมชนนั้น ๆ ซึ่งโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีนักเรียน ผู้ปกครอง และครูเข้าออกกันอย่างพลุกพล่าน ถือเป็นจุดเสี่ยงอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้น หากในชุมชนของคุณมีโรงเรียน อย่าลืมจัดซื้อป้ายจราจร โรงเรียนระวังเด็ก ไปติดตั้งไว้ด้วย เพื่อให้รถที่สัญจรผ่านไปมาใช้ความระมัดระวังอย่างสูง ขับรถช้า ๆ ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน

ทั้ง 10 ป้ายนี้ ก็คือป้ายจราจรที่ร้านไทยจราจรได้รวบรวมมา ว่าเป็นป้ายที่ต้องใช้ในชุมชน หากชุมชนใดติดตั้งป้ายจราจรเหล่านี้ครบ ความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

Leave a Reply

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น