10 กฏหมายที่คุณควรรู้ ถ้าคุณมี “รถบรรทุก”

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน กระทรวงคมนาคม ได้เข้มงวดในการใช้ข้อบังคับกฎหมายมากขึ้น ทั้งฉบับเดิมที่เคยใช้ เช่น พ.ร.บ.การจราจร พ.ร.บ.การขนส่ง และ พ.ร.บ.ทางหลวง และฉบับเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุก

ร้านไทยจราจรจึงได้อัพเดต 10 กฎหมาย สำหรับผู้ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุก รวมถึงผู้ขับขี่ใช้รถบรรทุกเป็นพาหนะคู่ใจ จะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องกับข้อกำหนดใหม่ในปัจจุบัน

1.ประกาศจาก งานทางหลวงแผ่นดิน-ทางหลวงสัมปทาน ฉบับ 8 ปี 2558 เกี่ยวกับการกำหนดน้ำหนักรถบรรทุกประเภทรถกึ่งพ่วง ที่มี 6 เพลา 22 ล้อ ต้องแยกตาม King Pin ตั้งแต่ 4.5-6, 6-7, 7-8 และ 8 เมตรขึ้นไป ต้องมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 45 ตัน, 47 ตัน, 49 ตัน และ 50.5 ตัน ตามลำดับ ทั้งนี้ หากฝ่าฝืน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.อิงตามประกาศของการทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน ฉบับที่ 7 ปี 2557 ว่าด้วยเรื่องกำหนดน้ำหนักที่บรรทุก การให้รถสิบล้อที่มีลักษณะเป็นรถพ่วง 6 เพลา 20 ล้อ, รถพ่วง 6 เพลา 22 ล้อ และ รถพ่วง 7 เพลา 24 ล้อ บรรทุกน้ำหนักรวมไม่เกิน 52 ตัน , 53 ตัน และ 58 ตัน ตามลำดับ หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

3.อ้างตามกฎหมายว่าด้วย การห้ามไม่ให้วิ่งรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป วิ่งรถในเส้นทาง 8 เส้นที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าและระบบขนส่งมวลชน กท. (กฎหมายใหม่ ปี 2561) ในช่วงเวลาตี 5 ถึง 10 โมงเช้า และช่วงบ่าย 3 โมงเย็น ถึง 3 ทุ่ม อาทิ เส้นทางจากแยกลาดพร้าวถึงแยกบางกะปิ และจากแยกปากเกร็ดถึงวงเวียนบางเขน เป็นต้น (เริ่มตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา) หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 1 พันบาท

4.อ้างจาก พ.ร.บ. ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กรมการขนส่งทางบก ได้ยกระดับความเข้มงวดในการให้รถบรรทุกติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน โดยจะใช้เป็น แผ่นสะท้อนแสง หรือ เทปติดรถสะท้อนแสง ก็ได้ แต่ต้องทำให้ผู้ขับขี่คันอื่น สามารถเห็นได้ชัดเจนไม่น้อยกว่า 150 เมตร

5.จากพ.ร.บ. ฉบับเดียวกับข้อ 4 มีรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรถบรรทุกที่มีเพลา 2 เพลา ล้อ 4 ล้อ และมียาง 6 เส้นขึ้นไป ซึ่งยกเว้นรถลากจูง จะต้องมีทั้งสองอย่าง คือ มีแผ่นสะท้อนแสง ควบคู่กับอุปกรณ์สะท้อนแสงในแต่ละคัน ทั้งนี้ต้องติดตั้งภายใน 1 มกราคม 2562 หรือหากติดตั้งแล้วแต่สีสันไม่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด ต้องแก้ไขภายใน 1 มกราคม 2563 มิฉะนั้นจะมีโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท

6.ในด้านการขับขี่ที่มีการบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ บนรถบรรทุก ต้องมีการป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านั้นตกหล่น ไหลรั่ว ซึ่งเป็นอันตรายต่อการขับขี่ของผู้ใช้รถคันอื่น และทำให้ถนนสกปรกเลอะเทอะ อ้างอิงตามพ.ร.บ. การจราจรทางบก ปี 2522 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ปี 2535 หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

7.อ้างอิงจาก พ.ร.บ. จราจร 2522 เช่นเดียวกัน เป็นการบังคับให้รถบรรทุกสิ่งของที่เป็นวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิดได้ หรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ ต้องมี ป้ายเตือน ที่ทำให้ผู้อื่นทราบและระมัดระวัง หากไม่ปฏิบัติตาม จะมีโทษถึงขั้นจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

8.จากพ.ร.บ. การจราจร พ.ศ.2522 กำหนดให้รถบรรทุกสิ่งของที่มีความยาวเกินจากตัวถังรถออกไป ต้องติด ธงแดงไว้ตรงปลายสุด เพื่อให้รถคันอื่นได้ระมัดระวัง และต้องมีขนาดใหญ่พอเป็นจุดสังเกตได้อย่างน้อยในระยะ 150 เมตร หากไม่ทำตาม จะมีโทษปรับไม่เกิน 1 พันบาท

9.ตามพ.ร.บ. การจราจรทางบก 2522 ว่าด้วยการใช้เลนถนนของรถบรรทุก กล่าวคือ รถบรรทุกมีน้ำหนักมากและเสี่ยงต่ออุบัติเหตุรุนแรงได้มากกว่ารถขนาดเล็ก จึงห้ามขับด้วยความเร็วสูง กฎหมายจึงกำหนดให้ขับในช่องทางด้านซ้ายสุด หากไม่ทำตามจะมีโทษปรับ 400 ถึง 1,000 บาท

10.การจอดรถบรรทุกแล้วให้คนขึ้นลงรถในช่วงที่การจราจรติดขัดหรือช่วงที่มีสัญญาณไฟจราจร “สีแดง” จะมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท อิงตามพรบ. การจราจร พ.ศ. 2522 เช่นกัน

 

นอกจาก 10 กฎหมายจราจรที่เราได้อัพเดตกันข้างต้นแล้ว ยังมีกฎหมายข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถยนต์และรถบรรทุก ที่ผู้ขับขี่ต้องใส่ใจ ได้แก่

– การขับรถบรรทุก ฝ่าสัญญาณไฟจราจรสีแดง มีโทษปรับไม่เกิน 1 พันบาท

– การไม่จอดรถบรรทุก หลังเส้นขวางตรงสัญญาณไฟจราจรสีแดง มีโทษปรับไม่เกิน 1 พันบาท

– การเมาแล้วขับ ทำให้ผู้ขับขี่และผู้สัญจรไปมามีความเสี่ยงต่ออุบัติภัยทางถนน มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

– การใช้รถบรรทุกที่มีเครื่องยนต์สร้างควันดำ ทำให้เกิดฝุ่นละอองที่เป็นมลพิษและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อื่น มีโทษปรับไม่เกิน 1 พันบาท

การทำธุรกิจที่จำเป็นต้องมีการใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้า ผู้ประกอบการควรติดตามการปรับใหม่และหมั่นอัพเดตข่าวสารงานการจราจร เพื่อให้สามารถทำธุรกิจด้วยความราบรื่น ลดปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องแก้ไขและยังเสี่ยงต่อการเสียค่าปรับโดยไม่จำเป็น

 

ร้านไทยจราจรขอเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนงานการจราจรและธุรกิจที่ใช้รถบรรทุกในการขนย้ายสินค้า ด้วยอุปกรณ์ทางการจราจรเกรดดีมีคุณค่าคุ้มค่าเกินราคา เชิญชมได้ที่ www.trafficthai.com 

Leave a Reply

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น