Tag Archives: 9 จุดที่ต้องมี!! ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ในอาคาร

9 จุดที่ต้องมี!! ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) ในอาคาร

ไฟฉุกเฉินคืออุปกรณ์ให้แสงสว่างที่ทำงานเมื่อไฟฟ้าดับเพื่อนำทางให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารสามารถหาทางออกมายังภายนอกอาคารได้อย่างถูกต้อง หลักการทำงานของไฟที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินคือการเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ ซึ่งแบตเตอรี่ที่นิยมใช้มีอยู่ 2 แบบ คือแบบที่ต้องเติมน้ำกลั่น และแบบแห้งที่ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น ซึ่งเมื่อไฟฟ้าดับจะมีการดึงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปใช้ให้หลอดไฟส่องสว่าง แต่หากยังมีกระแสไฟฟ้าอยู่วงจรจะแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นกระแส DC แล้วส่งไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ โดยไม่มีการจ่ายกระแสไฟไปที่หลอดไฟ หลอดไฟจึงดับสนิทอยู่ นับเป็นอุปกรณ์ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในอาคารมีความปลอดภัยมากขึ้นในสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาไฟฟ้าดับในเวลากลางคืน [...]

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น