Tag Archives: วิธีสร้าง smart home เพื่อดูแลผู้สูงอายุ

วิธีสร้าง smart home เพื่อดูแลผู้สูงอายุ

       สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุนั้น ส่วนใหญ่จะมีความกังวลในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุในการชีวิตประจำวันให้มีความสะดวกสบาย มีความปลอดภัย และอีกส่วนหนึ่งก็มีความกังวลว่าในอนาคตเมื่อเราเองกลายเป็นผู้สูงอายุแล้วจะใช้ชีวิตอย่างลำบากจากสุขภาพร่างกายที่เสื่อมถอย จึงมีการนำเทคโนโลยีที่เรียกว่า smart home เข้ามาใช้ในการออกแบบบ้านให้มีความเหมาะสมกับการดูแลและใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ       หลายคนคิดว่าการสร้างบ้านอัจฉริยะนั้นจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบบ้านตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง [...]

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น