Tag Archives: มาเปลี่ยนบ้านให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยระบบความปลอดภัย smart home สร้างความอุ่นใจให้สมาชิกทุกคน

มาเปลี่ยนบ้านให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยระบบความปลอดภัย smart home สร้างความอุ่นใจให้สมาชิกทุกคน

ความปลอดภัยหมายถึงสภาพที่ได้รับความคุ้มครองจากอันตรายที่อาจทำให้เราบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน บ้านที่เราพักอาศัยก็อาจมีสภาพที่ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยสาเหตุของความไม่ปลอดภัยมีด้วยกัน 3 ประการ ดังนี้ เกิดจากตัวบุคคล เช่น สภาพร่างกายที่อาจเกิดจากความเหนื่อยล้าหรือเสื่อมสมรรถภาพจากความชราหรือความเจ็บป่วย ความเล่นซนของเด็ก หรือมีพฤติกรรมที่ไม่ระมัดระวังทำให้เผลอเปิดเตาแก๊สทิ้งไว้ ลืมปิดประตูบ้าน ลืมถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า [...]

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น