วางระบบให้กับธุรกิจร้านอาหาร ให้ความสะดวกสบายและความปลอดภัยแก่เจ้าของธุรกิจ

        ปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ต่างได้รับการพัฒนาและบริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ smart home เพื่อช่วยในเรื่องของการบริหาร แจ้งยอดขาย ป้องกันการทุจริตและความปลอดภัย เพื่อสร้างความมีระเบียบ ขวัญกำลังใจของพนักงาน ความปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้า

 

ปัญหาที่พบในธุรกิจร้านอาหาร

1.การจองโต๊ะ จองคิว

      ไม่ว่าธุรกิจร้านอาหารของคุณจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ หากมีฝีมือในการประกอบอาหารทั้งคาวและหวานแล้ว ระบบจองคิวก็มีความสำคัญมาก เพราะความหิวไม่สามารถรอได้ ใคร ๆ ที่เป็นลูกค้าย่อมต้องการอาหารที่รวดเร็ว คงไม่ดีแน่หากมีการลัดคิวหรือแทรกคิว นอกจากทางร้านจะสูญเสียลูกค้าคนสำคัญไปแล้วยังอาจส่งผลเสียในอนาคตก็เป็นได้ ดังนั้นควรนำระบบจัดคิวจองคิวอาหารมาใช้เพื่อความยุติธรรมและสร้างความเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น

2.การบันทึกเมนูอาหารของพนักงาน

    บ่อยครั้งในร้านอาหารขนาดใหญ่ที่ยังไม่มีระบบบริหารจัดการร้านอาหาร มักจะมีปัญหาในเรื่องของการจดบันทึกและเสิร์ฟอาหารให้กับโต๊ะที่สั่งอาหารหรือการเสิร์ฟผิดโต๊ะ อาจด้วยลายมือ คนรับออเดอร์คนละคน คนเสิร์ฟอีกคน ทำให้พบปัญหาดังกล่าวได้ การนำอุปกรณ์มือถือและแอปพลิเคชันมาใช้งานจะช่วยให้ลดความผิดพลาดน้อยลงได้

3.การประมวลผลในเรื่องของวัตถุดิบที่ใช้งาน

    ทางร้านควรมีการนำข้อมูลในส่วนของเมนูอาหารที่ขายได้ในแต่ละวันมาใช้ในการประมวลผล เพื่อซื้อวัตถุดิบในการผลิตอาหารจำนวนมาก โดยเฉพาะเมนูที่เป็น Signature เมนูแนะนำที่ออกบ่อย ๆ เพื่อที่จะได้ซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากในราคาที่ถูกลง

4.การจัดเก็บเงิน

     เป็นหนึ่งในปัญหาที่บอกได้เลยว่าสามารถที่จะเกิดจากการทุจริตของพนักงานและในส่วนของลูกค้า ในฝั่งของพนักงานเองหากทางร้านมีระบบในการรับออเดอร์ผ่านทางแอปพลิเคชัน อาศัยเพียงแค่ กล้องวงจรปิด ติดตั้งบริเวณแคชเชียร์เพื่อดูพฤติกรรมและการทุจริตของพนักงานเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้ว เพราะเมนูอาหารทุกอย่างจะระบุในเรื่องของราคาและถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลของโปรแกรมทางร้านอยู่แล้ว  โอกาสที่จะโกงด้วยตัวระบบคงเป็นไปได้ยาก นอกเสียจากการโกงจากแคชเชียร์โดยตรง หรือในฝั่งของลูกค้าที่มักจะได้ยินข่าวเสมอ ๆ เกี่ยวกับการกินแล้วชิ่ง ในกรณีนี้จำเป็นที่จะต้องอาศัย กล้องวงจรปิด ในการจับภาพลูกค้า ที่มารับประทานอาหาร ก่อนที่จะชิ่งเพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการแจ้งความ

5.ความปลอดภัย

      เป็นที่แน่ชัดว่าร้านอาหารไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ต่างก็ต้องมีระบบความปลอดภัยด้วยกันทั้งสิ้น เพราะการประกอบอาหารจำเป็นที่จะต้องใช้ไฟในการปรุงอาหาร การใช้แก๊สจึงมิอาจหลีกเลี่ยงได้ทำให้ต้องติดระบบ Gas Detector หรือการติดตั้งระบบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ ในส่วนของร้านขนาดเล็กอาจต้องเลือกใช้ถังดับเพลิง ก็น่าจะสร้างความอบอุ่นใจให้แก่คนทำงานและพนักงานภายในร้านได้ ถ้าจะให้ดีควรทำการจัดอบรม ระบบความปลอดภัย และการดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่พนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากทางราชการตามที่กฎหมายกำหนด

6.ปัญหาการบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน

      ในระบบการมาทำงานยุคเก่าจะใช้การลงชื่อก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นเครื่องตอกบัตร แต่ด้วยมีการโกง การตอกบัตรแทนกันจึงมีการคิดค้นเป็นเครื่องสแกนบัตร แต่ก็ยังมีการฝากบัตรสแกนแทนกันอยู่ จนกระทั้งการมาของเทคโนโลยีทำให้พนักงานไม่สามารถสแกนบัตรแทนกันได้อีกต่อไป นั่นคือการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพราะไม่สามารถที่จะฝากสแกนแทนกัน ก่อนที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับ digital doorlock หรือกลอนประตูอัจฉริยะ เพื่อให้พนักงานสแกนลายนิ้วมือพร้อมกับสามารถเปิดเข้าออกประตูครัวหรือที่ทำงานก่อนเริ่มงานได้ ด้วยระบบดังกล่าวสามารถที่จะดูข้อมูลการเข้า-ออกของพนักงานย้อนหลังได้ หากมีการติดตั้งคู่กับกล้องวงจรปิดหรือกล้อง ซีซีทีวี จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

     นอกจากระบบที่กล่าวมาข้างต้นยังมีระบบความปลอดภัยที่ต้องคอยดูแลและรายงานผลเมื่อปิดร้าน โดยจะเป็นระบบเตือนภัยต่าง ๆ พร้อมกับระบบควบคุมสั่งการและแจ้งเตือนเมื่อพบว่ากำลังจะเกิดอันตราย เช่น สัญญาณเตือนภัยการบุกรุก สัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ พร้อมกันนี้เจ้าของร้าน ผู้จัดการยังสามารถที่จะตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุได้จากกล้องวงจรปิด พร้อมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะระงับเหตุได้ทัน ด้วยการนำระบบ smart home มาปรับใช้เพื่อความสะดวกสบายในการทำงานและตรวจสอบ ซึ่งระบบดังกล่าวจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันเลย

 

แนะนำอุปกรณ์ smart home เพื่อความปลอดภัยต่อธุรกิจร้านอาหาร

       เหตุร้ายที่ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่มักเกิดในเวลาที่ร้านปิดและเป็นช่วงเวลากลางคืนทำให้ยากต่อการตรวจสอบ การติดตั้งอุปกรณ์สมาร์ทโฮมจะช่วยให้เจ้าของกิจการได้อบอุ่นใจมากขึ้น ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถที่จะเพิ่มในส่วนของอุปกรณ์นานาชนิดที่เป็นสมาร์ทโฮมได้ทั้งหมด เพราะมีตัวควบคุมและสั่งการ 

1.Smart Gateway 

      อุปกรณ์ควบคุม บ้านอัจฉริยะ  ที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์สมาร์ทโฮมต่าง ๆ ได้ ด้วยความสามารถดังกล่าวจึงทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและเดินสายสัญญาณ เพราะ Smart Gateway เป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก รองรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์อัจฉริยะได้มากถึง 50 อุปกรณ์

3.Smart Remote Control

      เป็นอุปกรณ์ที่ใช้รับคำสั่งจากผู้ใช้งานเพื่อที่จะสั่งการไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สามารถทำงานตามคำสั่ง โดยตัวรีโมทอัจฉริยะจะทำหน้าที่เป็นรีโมทให้กับทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทเกทเวย์ ด้วยการใช้แอปพลิเคชันบนมือถือ ทำให้ลดการใช้รีโมทของอุปกรณ์ต่าง ๆ ลงได้ รวมถึงลดเวลาในการหารีโมทของอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย เช่น รีโมททีวี รีโมทเครื่องปรับอากาศ รีโมทสวิทซ์ไฟ รีโมทพัดลม และเครื่องไฟฟ้านานาชนิด 

2.กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ

      เชื่อได้เลยว่าทุกธุรกิจจะต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดอย่างแน่นอน เพื่อช่วยในเรื่องของการแจ้งเตือน ความปลอดภัยและทรัพย์สินของเจ้าของบ้านและธุรกิจได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบันระบบกล้องวงจรปิดมาพร้อมเทคโนโลยี Motion Sensor แจ้งเตือนเจ้าของทันทีเมื่อพบว่าเกิดการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะในยามวิกาลเมื่อร้านอาหารปิดตัวทำให้ได้รู้ว่าใครเป็นผู้บุกรุก โดยระบบดังกล่าวสามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์เตือนภัยได้อีกด้วย

3.สัญญาณแจ้งเตือนภัย

    นับเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญไม่น้อย หากพบว่ามีการส่งสัญญาณมาจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง ๆ เพื่อที่จะได้ส่งสัญญาณการแจ้งเตือนให้ผู้คนโดยรอบได้รับทราบ พร้อมกับอพยพหรือเข้าระงับเหตุ โดยสัญญาณแจ้งเตือนภัยมีทั้งแบบส่งสัญญาณเสียงเพียงอย่างเดียวและแบบทั้งส่งสัญญาณเสียงและมีไฟกระพริบ 

4.ระบบตรวจจับควันไฟ

ตามร้านอาหารดัง ๆ หรือภัตตาคารในโรงแรมหรู นับเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะต้องคอยตรวจจับควันไฟที่ผิดปกติ เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและทำการอพยพหากพบว่าเกิดเหตุไฟไหม้ Smoke Detector รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นระบบไร้สาย ติดตั้งง่าย สามารถตรวจสอบสถานการณ์ ทำงานผ่านแอปพลิเคชัน สะดวกต่อการใช้งาน

5.ระบบตรวจจับก๊าซรั่วไหล

Gas Detector หนึ่งในอุปกรณ์ที่ภัตตาคารร้านอาหารขนาดใหญ่เลือกใช้งานควบคู่กับ Smoke Detector เพื่อช่วยป้องกันปัญหาแก๊สรั่วไหลได้ มาพร้อมกับการตรวจเช็กและแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน ทำให้สะดวกและตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

6.ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ

นอกจากกล้องวงจรปิดที่มีระบบ Motion Sensor แล้ว ยังมีตัวเซ็นเซอร์อัจฉริยะให้เลือกใช้งาน โดยสามารถนำไปติดตั้งบริเวณขอบประตู หน้าต่าง เพื่อตรวจสอบและแจ้งเตือนในกรณีที่มีผู้บุกรุกเปิดประตู หน้าต่างที่ติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์อัจฉริยะนี้ โดยระบบดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อไปยังสัญญาณแจ้งเตือนภัยและแอปพลิเคชันบนมือถือ เพื่อเตือนให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกิจการได้รับทราบเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาต่อไป

7.ปลั๊กไฟอัจฉริยะ 

      หนึ่งในอุปกรณ์ smart home ที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าธรรมดาให้กลายเป็นอุปกรณ์สมาร์ทโฮมได้ เพียงนำอุปกรณ์ดังกล่าวเชื่อมต่อกับปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนเสียบเข้าเต้ารับให้กระแสไฟฟ้าทำงาน เพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ดังกล่าวด้วยแอปพลิเคชันได้แล้ว สะดวก ประหยัดและสามารถใช้งานง่าย ทำให้ไม่ต้องหารีโมทในการใช้งานอีกต่อไป

 

      สำหรับเจ้าของธุรกิจ ร้านค้า ร้านอาหาร ที่สนใจในอุปกรณ์บ้าน Smart Home บริษัท สมาร์ท เบสท์บายส์ จำกัด หนึ่งในผู้จำหน่ายและให้บริการอุปกรณ์บ้านสมาร์ทโฮม บ้านอัจฉริยะ และอุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ เปิดให้บริการมามากกว่า 17 ปี พร้อมทีมงานมืออาชีพและคอยให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ยินดีให้คำแนะนำและตรวจสอบหน้างานก่อนติดตั้ง มีอุปกรณ์ที่คอยรองรับการใช้งานของทุกธุรกิจแบบครบวงจร 

 

smoke detector & Gas Detector
เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น