ออกแบบบ้านเดี่ยวทันสมัย เริ่มด้วยอุปกรณ์ Smart home ยอดนิยม

ระบบรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันนับว่ามีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก แม้ว่าเจ้าของบ้านทำงานอยู่ข้างนอก ยังคงสามารถรับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบ้าน ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะอย่าง Smart home อันเป็นเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวก ในการควบคุมแสง อุณหภูมิ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้กระทั่งออกแบบการรักษาความปลอดภัยด้วยตนเอง เช่น การใช้งานกล้องวงจรปิดมีสายและไร้สาย หรือทำให้การใช้ชีวิตภายในบ้านมีความสะดวกสบาย จากอุปกรณ์ Motion sensor ที่ผู้อยู่อาศัยเพียงก้าวขาเข้าบ้าน หลอดไฟ หรือแอร์จะทำงานโดยอัตโนมัติ และการใช้งาน Detector ก็สามารถช่วยป้องกันอันตรายไฟไหม้ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่คุณ ไม่อยู่บ้านด้วยเช่นกัน อุปกรณ์ Smart home เหล่านี้ จึงช่วยตอบโจทย์กับใช้ชีวิตที่เร่งรีบจากการทำงานในแต่ละวัน ซึ่งเจ้าของบ้านเดี่ยวมักไม่มีเวลาในการอยู่ดูแลบ้านมากนัก

 • ระบบกล้องอัจฉริยะเจ้าของไม่อยู่บ้านก็สอดส่องความปลอดภัยได้

แม้ว่าเจ้าของบ้านเดี่ยวมองว่าโครงการหมู่บ้านที่ตนอาศัย มีการวางระบบความปลอดภัยให้แล้ว แต่รู้หรือไม่ว่าปัจจุบันยังคงมีบ้านเดี่ยวหลายหลังที่เผชิญกับการโจรกรรม ในระหว่างที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ จนเจ้าของบ้านต้องย้ายออก เนื่องจากลักษณะของบ้านเดี่ยวมีพื้นที่การใช้สอยมาก จึงมีมุมอับให้ผู้ไม่หวังดี
หลบเข้ามาภายในบ้านได้ อีกทั้งบ้านเดี่ยวบางแห่งออกแบบให้มีรั้วด้านหน้าสูงและทึบ ส่งผลให้บุคคลภายนอกไม่สามารถช่วยสอดส่องความปลอดภัย การใช้ กล้องวงจรปิด จึงมีส่วนช่วยในการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งกล้องวงจรปิดที่ควรเลือกใช้งานมี 3 ประเภท คือ
 1. กล้องวงจรปิดมีสาย

 2. กล้องวงจรปิดไร้สาย

 3. กล้องวงจรปิด ip

 • กล้องวงจรปิดมีสาย มีข้อดีคือไม่จำเป็นต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในการรับส่งภาพ
 • ทำให้โอกาสที่ภาพขาดหายน้อยมาก แต่ข้อเสียสำคัญคือหากเจ้าของบ้านเดินสายไม่ดี
 • เก็บงานไม่เรียบร้อยจนเห็นสายเชื่อมต่อชัดเจน ก็อาจมีผู้ไม่หวังดีทำลายหลักฐานด้วยการตัดสายกล้องวงจรปิด ซึ่งมักพบเห็นตามข่าวได้เป็นประจำ การเดินสายเชื่อมต่อระหว่างกล้องกับกล่องรับภาพ
 • ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญดำเนินการเชื่อมต่อให้ โดยกล้องวงจรปิดมีสายที่แนะนำกับการใช้งานกับบ้านเดี่ยว คือ กล้องรูปทรงโดม เนื่องจากเดินสายไฟบนเพดานบ้าน อีกทั้งตัวกล้องมีขนาดเล็กยากที่จะสังเกตเห็น จึงมีโอกาสตัดสายกล้องวงจรปิดน้อยไปด้วย

 

 

 • กล้องวงจรปิดไร้สาย หรือ “กล้อง wifi” มีจุดเด่นคือ ใช้สัญญาณ wifi เชื่อมต่อ จึงไม่จำเป็นต้องเดินสาย cable ข้อเสียคือมักเป็นกล้องวงจรปิดขนาดเล็กไม่เหมาะแก่การติดตั้งบนเพดานสูง การใช้งานกล้องวงจรปิด wifi ควรติดตั้งในห้องปิด เช่น ห้องนอน เป็นต้น ซึ่งกล้องชนิดนี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามท้องตลาด ผู้ใช้งานเพียงแค่แกะสินค้าออกมาจากกล่องทำการติดตั้ง โหลดแอพพลิเคชั่นที่รองรับการดูภาพผ่านมือถือออนไลน์ แต่คุณภาพของภาพที่รับส่งจะต่ำกว่ากล้อง CCTV และกล้อง ip camera เนื่องจากเลนส์รับภาพประสิทธิภาพต่ำ และพึ่งพาสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการรับส่งเพียงอย่างเดียว ดังนั้นหากอินเทอร์เน็ตไม่ดีจากสภาพอากาศ ก็อาจได้รับภาพที่ไม่คมชัด และได้รับการบันทึกภาพที่ไม่ครบถ้วนนั่นเอง

 • Ip camera จัดเป็นกล้องที่มีคุณภาพเลนส์สูงสุด และมีคุณสมบัติในการปรับเปลี่ยนให้เป็นกล้องมีสายและกล้องไร้สายได้ เหมาะแก่บ้านเดี่ยวที่มีความประสงค์ป้องกันการโจรกรรม เนื่องจากการตัดสายกล้องชนิดนี้ทำได้ยาก เพราะการเชื่อมต่อกล้องกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำผ่านกล่อง NVR อันเป็นกล่องรับสัญญาณจากกล้อง ip ด้วยการใช้ HDD ของกล้องวงจรปิดแต่ละตัวนำเข้ากล่องเชื่อมต่อ ทำให้ไม่เห็นสาย cable ที่เชื่อมกับกล่องรับภาพ ทำให้มีความปลอดภัยสูงกว่ากล้องมีสายทั่วไป และกล่อง NVR ยังสามารถเก็บไว้ได้ในตู้ปิดทึบ จึงไม่ง่ายที่จะขโมยกล่อง นอกจากนี้ ip camera เจ้าของบ้านเดี่ยวอาจเลือกปรับเปลี่ยนให้การส่งสัญญาณเชื่อมต่อผ่านสาย LAN โดยตรงในกรณีที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตจาก Wifi ไม่แรง และในกรณีที่เจ้าของบ้านต้องการติดตั้ง ip camera ทั่วทุกมุมบ้าน ควรมั่นใจด้วยว่าสัญญาณ Wifi ครอบคลุมทุกพื้นที่

Gas Detector
 
 • ระบบเตือนภัยควันและแก๊สรั่ว ก็เป็นสิ่งสำคัญ
                บ้านเดี่ยวหนึ่งหลังประกอบด้วยห้องย่อยหลายห้อง บางบ้านที่ขนาดใหญ่พิเศษ อาจมีห้องครัวถึง 2 ห้องด้วยกัน คือ ครัวในบ้าน กับ ครัวนอกอาคาร การใช้อุปกรณ์แจ้งเตือนเพื่อให้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดจากควันและก๊าซรั่วอย่าง Smoke Detector และ Gas Detector จึงเป็นสิ่งสำคัญที่บ้านเดี่ยวทุกหลังควรมี หลักการทำงานของ Smoke Detector คือ เมื่อเกิดสิ่งผิดปกติขึ้น ระบบจะส่งสัญญาณเสียงแจ้งเตือนแก่ผู้อยู่อาศัยให้เตรียมการอพยพ โดยทั่วไประบบการเชื่อมต่อของ Smoke Detector แบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ Smoke Detector ชนิดไร้สาย และชนิด analog ประเภทมีสาย ซึ่งหลักการเลือกใช้งานว่าต้องการประเภทมีสายหรือไร้สาย ควรพิจารณาดูว่าจำนวนที่ติดตั้งภายในบ้านมีเท่าไหร่ หากเป็นบ้านเดี่ยวควรมีจำนวน Detector จำนวน 1 ตัว ต่อ 1 ชั้น โดยเฉลี่ยจึงมี 2 เครื่องต่อ 1 บ้าน ถ้าจำนวนมีแค่ 1 -2 เครื่องก็อาจพิจารณาใช้งาน Detector ประเภทไร้สาย ส่วน Detector มีสายเหมาะกับบ้านที่ไม่มีการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือสัญญาณ wifi ต่ำ รวมทั้งมีจำนวนของ Detector มากกว่า 3 เครื่องขึ้นไป และเมื่อเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของ Smoke Detector ทั้ง 2 ประเภท พบว่า ชนิดไร้สายสามารถแจ้งเตือนได้อย่างรวดเร็วผ่านโทรศัพท์ของคุณ แต่การติดตั้งควรเลือกใช้บริการจากบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ เพราะมีการรับประกันอายุการใช้งานถึง 5 ปี ในขณะที่เครื่องตรวจจับควันทั่วไปตามท้องตลาด มักให้แบตเตอรี่คุณภาพต่ำ ใช้งานไม่ถึง 1 ปี ก็เสื่อมสภาพ แต่เครื่องตรวจจับควันชนิดมีสาย จะมีอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่า อย่างไรก็ตามไม่เหมาะกับเจ้าของบ้านที่มักใช้เวลาส่วนใหญ่ไปทำงานอยู่ข้างนอก และเจ้าของบ้านที่เดินสาย Detector ไม่เป็น ส่วนประเด็นการเลือกใช้งาน Gas Detector ควรเลือกเครื่องที่มีคุณสมบัติตรวจจับแก๊สในห้องครัว เพราะ Gas Detector ไม่สามารถตรวจจับแก๊สได้ทุกชนิด แต่ละเครื่องมีคุณสมบัติทำงานตรวจจับแก๊สได้แตกต่างกัน จึงควรสอบถามกับพนักงานขายเสียก่อนว่าเป็น Gas Detector ชนิดตรวจจับแก๊สรั่วในห้องครัวหรือไม่
 
 
 
 • Motion Sensor ขาดไม่ได้สำหรับบ้านสมัยใหม่
          หากถามว่าอะไรเป็นอุปกรณ์ Smart home ที่ช่วยอำนวยความสะดวกมากที่สุด คำตอบคงเป็น Motion Sensor แน่นอน เพราะอุปกรณ์ชนิดนี้ช่วยเปลี่ยนบ้าน analog ธรรมดาให้กลายเป็นบ้านทันสมัย กล่าวคือ Motion sensor จะติดตั้งไว้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือประตูภายในบ้าน เมื่อมีคนเข้าห้องมาจะเริ่มส่งสัญญาณไปยังแสงไฟ หรือ แอร์ ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้ทำงานอย่างอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปเปิดปิด อีกทั้งยังช่วยลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น โดยหลังจากที่คุณเดินออกจากห้องแล้ว อุปกรณ์ชนิดนี้จะสั่งการให้แอร์และหลอดไฟดับลงทันที นอกจากนี้ระบบเซนเซอร์ ยังนำมาประยุกต์ใช้งานกับกล้องวงจรปิดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ในเวลากลางวันกล้องวงจรปิดยังคงบันทึกภาพตามปกติ แต่ในเวลากลางคืนกล้องวงจรปิดจะทำงานได้ด้อยลง ระบบเซนเซอร์จึงเข้ามามีบทบาทช่วยให้การทำงานของกล้องวงจรปิดยังคงมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักการทำงานของ Motion Sensor ที่ควรรู้ คือ ตรวจจับคลื่นรังสีอินฟราเรท หรือคลื่นความร้อนธรรมชาติที่แผ่รังสีออกมาจากร่างกายของมนุษย์ และแปลงคลื่นดังกล่าวให้เป็นคำสั่งไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ภายในห้อง อย่างไรก็ตาม Motion Sensor ยังมีคุณสมบัติช่วยตรวจจับการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตที่เดินเข้า-ออก ช่วยให้การรักษาความปลอดภัยทำได้ดีขึ้น เมื่อบ้านเดี่ยวของคุณมีมุมอับ จากการปลูกต้นไม้ไว้ภายในบ้าน หากมีใครผ่านเข้ามาในบริเวณดังกล่าว ตัวเซนเซอร์จะส่งสัญญาณไปยัง Smart Gateway ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ซึ่งใช้ระบบ Motion Sensor ร่วมกัน แล้วส่งการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณให้รับทราบถึงการบุกรุก
 
 

จากอุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้ยกตัวอย่างมา เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี Smart home ที่เจ้าของบ้านเดี่ยวสมัยใหม่ควรรู้ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมีจุดร่วมเหมือนกันคือ ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต และมีความสะดวกสบายในการสั่งการ อย่างไรก็ตามเจ้าของบ้านอาจเลือกใช้อุปกรณ์ประเภท Analog ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยี Smart home ก็ได้เช่นกันหากมีข้อจำกัดกับการใช้สัญญาณ wifi และถ้ากำลังมองหา กล้องวงจรปิด, Detector และ Motion Sensor ที่มีคุณภาพ บริษัท Smart Safety Service มีจำหน่ายอย่างครบครัน พร้อม Home Package และกล้องวงจรปิด package และบริการเสริมติดตั้งให้ตามสถานที่ ช่วยให้คุณดูแลบ้านได้อย่างปลอดภัย หมดปัญหาการติดตั้งที่ยุ่งยากแน่นอน
ที่มาข้อมูล :

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น