Tag Archives: ถังดับเพลิง ควรใช้ขนาดเท่าไหร่ ติดยังไง มาดูกัน !

ถังดับเพลิง ควรใช้ขนาดเท่าไหร่ ติดยังไง มาดูกัน !

ถังดับเพลิงคืออุปกรณ์ที่ช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้ที่ใช้งานได้สะดวก อาคารทุกประเภทสามารถนำไปใช้งานได้เพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินได้เป็นอย่างมาก แต่เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ดี การเลือกซื้อถังดับเพลิงจึงต้องเริ่มตั้งแต่การพิจารณาประเภทของถังดับเพลิง ขนาด และคุณภาพของตัวถังดับเพลิง เมื่อเลือกซื้อถังดับเพลิงได้แล้วยังต้องติดตั้งอย่างเหมาะสม เพื่อการหยิบใช้งานสะดวก เข้าถึงได้ง่าย รวมถึงการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมซึ่งจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ดี ซึ่งตามที่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่าขนาดของถังดับเพลิงแบบพกพาที่ดีจะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 กิโลกรัม มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา และจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบทุก [...]

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น