Wireless Outdoor Siren ไซเรนภายนอกไร้สาย

  • รหัสสินค้า : 1129980104
  • GENIO Wireless Outdoor Siren (ไซเรนภายนอกไร้สาย / Outdoor Siren)
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายใน หรือภายนอกอาคาร
  • มีระบบป้องกันการปิดบัง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ (TAMPER PROTECTION)
  • ใช้ถ่าน Alkaline ขนาด D จำนวน 4 ก้อน
  • ระดับการส่งเสียงดังได้ถึง 104 เดซิเบล
  • ยี่ห้อ OPTEX
  • สีขาว

ดาวน์โหลดวิธีการใช้งาน

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น