GEN-TX

  • รหัสสินค้า : 1129578707
  • รับสัญญาณแจ้งเตือนและเหตุขัดข้องในระบบ (Alarm & Trouble input)
  • ใช้เป็นตัวจ่ายพลังงานให้กับเซนเซอร์
  • ส่งสัญญาณเพื่อแจ้งสถานะ (เปิด/ปิด) ของอุปกรณ์
  • มีระบบป้องกันการปิดบัง หรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ (Tamper)
  • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อกำลังไฟต่ำ
  • ยี่ห้อ OPTEX
  • สีขาว
เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น